Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn Tình

Được đăng lên bởi Bùi Diệu Linh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 346 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bô Bộ Kinh Tâm (CĐ, SE)
Ca tẫn đào hoa (XK, HE)
Cung đấu không bằng nuôi con
chó (CĐ,HE)

Đồng Hoa

Edit

Mỹ Bảo

Edit

Phong Lưu Thư Ngốc

Edit

Đại cung (Cổ đại, SE)

Ngọc Lan Khúc

Đông cung (CĐ, SE)

Phỉ Ngã Tư Tồn

Edit

Thuỷ Dạ Lam

Edit

Gần nhau lúc phồn hoa tan mất
(XK, HE)

Giấc mộng giang sơn (XK, HE)

Cương Quyết
Mạnh/Ưng Lâm Liên

Mê tâm ký

Đương Mộc Đương
Trạch

CV

Edit

CV

Edit

Mệnh phượng hoàng – Từ thứ
nữ đến hoàng hậu (CĐ, HE)

Hoại Phi Vãn Vãn

Mộc cẩn hoa tây nguyệt cẩm tú
(XK, OE (?))

Hải Phiêu Tuyết

Nắm tay người, kéo người đi
(XK, HE)

Thiên Hạ Vô Bệnh

Edit

Phu quân là thái giám tổng
quản (CĐ, HE)

Thanh Đình

Edit

Phượng tê thần cung (CĐ, HE)

Xoay Người

Phượng tù hoàng (XK, HE)

Thiên Y Hữu Phong

Thuỷ liễm thanh tiêu cẩm y
nhiễm (XK, giả insect, HE)
Share this:

Ương Nhiên

Edit

CV

Edit

Edit
Edit

CV

Ai gia, có hỉ - Đạm Anh (cung đình, hài, sủng, có chút ngược, HE)
Ái phi tuyệt sắc của thần bí vương gia – Đạm Nguyệt Tân Lương
Ba con uyên ương, một đôi lẻ – Thị Kim (hài, có ngược nhẹ, HE)
Bệ hạ xin tự trọng – Tửu Tiểu Thất (hài, nữ giả thái giám, HE)
Công chúa quý tính – Tựu Mộ (hài, nam nữ hoán đổi thể xác, HE)
Cuộc chiến hôn nhân (Mị cốt chi tư) – Cống Trà (hài, HE)
Dám kháng chỉ? Chém! (Không thị tẩm? Chém!) – Lam Nga Thảo (hài, cung đình,
HE)
Đại mạc dao - Đồng Hoa (HE)
Đạo phi thiên hạ – Nguyệt Xuất Vân (ngược, HE)
Đế hoàng phi – Hoại Phi Vãn Vãn (cung đấu, hay, HE)
Đông Cung – Phỉ Ngã Tư Tồn (ngược, SE)
Dược điệu thục nữ - Cầm Luật (điền văn, gia đấu)
Giấc mộng giang sơn (Bạo phi loạn thế hành) - Cương Quyết Mạnh (Ưng Lâm Liên)
Giang sơn bất hối - Đinh Mặc
Hai ông chồng cũ một vở diễn – Điện Tuyến (HE)
Hoạn phi thiên hạ – Thanh Thanh Du Nhiên (trọng sinh, điền văn, trạch đấu, cung
đấu, sư đồ luyến, nữ cường)
Hoàng qua – Minh Nguyệt Đang
Không hối hận – Hiên Trạch (cung đình, HE)
Khuynh thế hoàng phi – Mộ Dung Yên Nhi (cung đình)
Lệnh truy nã Đông cung: Ái phi đừng vội trốn! – Ám Hương (cung đấu)
Lương sư như thử đa kiều – Tịch Giang (ngược, OE/SE)
Mộc Cẩn Hoa Tây Nguyệt Cẩm Tú - Hải Phiêu Tuyết
Mộng hoa xuân – Hắc Nhan (ngược)
Mua phu – Lâu Vũ Tình (HE)
Mỹ nhân nan giá (Mỹ nhân khó gả) – Thị Kim (hài, HE)
Nhất thế Triêu Hoa – Thất Nguyệt Ngư Dương (trọng sinh, huyền huyễn, HE)
Ngạo khí hoàng phi – Tùy Phong Thanh (HE)
Nghề vương phi – Hoa Dương Hoa Ảnh (hài, nữ quyền, HE)
Nghiệp đế vương – Mị Ngữ Giả (cung đấu, HE)
Ngốc thê – Đường Nhân (sủng, HE)
Nương tử, đừng nghịch nữa! - Lam Yên Hiểu Nguyệt (nhẹ nhàng)
Nươ...
Bô Bộ Kinh Tâm (CĐ, SE) Đồng Hoa Edit
Ca tẫn đào hoa (XK, HE) Mỹ Bảo Edit
Cung đấu không bằng nuôi con
chó (CĐ,HE) Phong Lưu Thư Ngốc Edit
Đại cung (Cổ đại, SE) Ngọc Lan Khúc CV
Đông cung (CĐ, SE) Phỉ Ngã Tư Tồn Edit
Gần nhau lúc phồn hoa tan mất
(XK, HE) Thuỷ Dạ Lam Edit
Giấc mộng giang sơn (XK, HE)
Cương Quyết
Mạnh/Ưng Lâm Liên Edit
Mê tâm ký
Đương Mộc Đương
Trạch CV Edit
Mệnh phượng hoàng – Từ thứ
nữ đến hoàng hậu (CĐ, HE) Hoại Phi Vãn Vãn Edit
Mộc cẩn hoa tây nguyệt cẩm tú
(XK, OE (?)) Hải Phiêu Tuyết CV Edit
Nắm tay người, kéo người đi
(XK, HE) Thiên Hạ Vô Bệnh Edit
Phu quân là thái giám tổng
quản (CĐ, HE) Thanh Đình Edit
Phượng tê thần cung (CĐ, HE) Xoay Người Edit
Phượng tù hoàng (XK, HE) Thiên Y Hữu Phong Edit
Thuỷ liễm thanh tiêu cẩm y
nhiễm (XK, giả insect, HE) Ương Nhiên CV
Share this:
Ngôn Tình - Trang 2
Ngôn Tình - Người đăng: Bùi Diệu Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Ngôn Tình 9 10 361