Ktl-icon-tai-lieu

Người đứng canh gác - Nikolai Leskov

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1465 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Người đứng canh gác

Nikolai Leskov

Nikolai Leskov

Người đứng canh gác
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Người đứng canh gác

Nikolai Leskov
Người đứng canh gác
Vũ Đình Phòng dịch

Chương 1
Sự việc được trình bày với bạn đọc trong câu chuyện cảm động này thật khủng khiếp đối với nhân
vật chính của tấn kịch. Đồng thời, đoạn kết thúc của sự việc lại độc đáo đến mức khó xảy ra được ở
bất cứ nơi nào khác ngoài nước Nga.
Nói chung đây là một giai thoại triều đình, một giai thoại phần nào có tính chất lịch sử, thể hiện khá
đầy đủ những tục lệ và lề thói của một thời gian hết sức kỳ lạ nhưng rất ít được miêu tả, đó là thập kỷ
ba mươi thế kỷ mười chín của chúng ta.
Câu chuyện sau đây không hề có chút thêm bớt nào.
Chương 2
Vào mùa đông năm 1839 trước ngày lễ Thánh E-pi-phan(l) thời tiết bỗng thay đổi và xuất hiện một
cuộc băng tan rất dữ dội. Trời rất ẩm thấp, tưởng như mùa xuân đã bắt đầu, tuyết tan nhanh, nước
trên các mái nhà rỏ xuống như mưa. Những tảng băng trên mặt sông trở nên xanh nhợt và nước lõng
bõng bên trên. Ngoài sông Nê-va đúng chỗ Cung điện Mùa Đông(2) trông ra, trên mặt băng xuất
hiện những vũng nước lớn. Gió Tây ấm áp nhưng thổi rất mạnh dồn nước từ ngoài vịnh vào sông.
Súng đại bác bắn liên hồi.
Việc bảo vệ Cung điện được giao cho một đại đội thuộc trung đoàn I-dơ-mai-lốp, do đại úy Ni-cô-lai

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Người đứng canh gác

Nikolai Leskov

Mi-le chỉ huy. Đó là một sĩ quan xuất sắc còn trẻ, có học thức và được xã hội vì nể (sau này ông
được phong tướng và làm giám đốc trường Cao đẳng Pê-téc-bua. Đó cũng là một con người mang tư
tưởng "nhân văn". Khuynh hướng tư tưởng này đã bị cấp trên chú ý, do đó con đường thăng quan
tiến chức của chàng cũng phần nào gặp trở ngại).
Thật ra Mi-le là một sĩ quan nghiêm túc, chính xác, vững vàng. Việc canh gác Cung điện cũng không
có gì đáng phải lo ngại. Bấy giờ là thời kỳ yên tĩnh và thanh bình bậc nhất trong lịch sử Những người
canh gác Cung điện chỉ có một việc là đứng cho có mặt tại vị trí được giao. Và chính trong thời gian
đại đội của đại uý Mi-le đảm nhiệm việc canh gác đã xảy ra một sự việc lạ lùng, gây ra không biết
bao nhiêu rắc rối, mà chỉ một số rất ít người còn sống qua cái thời kỳ ấy giữ lại được một hồi ức lờ
mờ.
1 Ngày 21 tháng 1 hàng năm (N.D).
2. Nơi vua ở (N.D)
Chương ba
Lúc đầu mọi việc đều yên ổn, các trạm gác được phân công người đứng canh đầy đủ....
Người đứng canh gác Nikolai Leskov
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Nikolai Leskov
Người đứng canh gác
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Người đứng canh gác
Nikolai Leskov
Người đứng canh gác
Vũ Đình Phòng dịch
Chương 1
Sự việc được trình bày với bạn đọc trong câu chuyện cảm động này thật khủng khiếp đối với nhân
vật chính của tấn kịch. Đồng thời, đoạn kết thúc của sự việc lại độc đáo đến mức khó xảy ra được ở
bất cứ nơi nào khác ngoài nước Nga.
Nói chung đây là một giai thoại triều đình, một giai thoại phần nào có tính chất lịch sử, thể hiện khá
đầy đủ những tục lệ và lề thói của một thời gian hết sức kỳ lạ nhưng rất ít được miêu tả, đó là thập kỷ
ba mươi thế kỷ mười chín của chúng ta.
Câu chuyện sau đây không hề có chút thêm bớt nào.
Chương 2
Vào mùa đông năm 1839 trước ngày lễ Thánh E-pi-phan(l) thời tiết bỗng thay đổi và xuất hiện một
cuộc băng tan rất dữ dội. Trời rất ẩm thấp, tưởng như mùa xuân đã bắt đầu, tuyết tan nhanh, nước
trên các mái nhà rỏ xuống như mưa. Những tảng băng trên mặt sông trở nên xanh nhợt và nước lõng
bõng bên trên. Ngoài sông Nê-va đúng chỗ Cung điện Mùa Đông(2) trông ra, trên mặt băng xuất
hiện những vũng nước lớn. Gió Tây ấm áp nhưng thổi rất mạnh dồn nước từ ngoài vịnh vào sông.
Súng đại bác bắn liên hồi.
Việc bảo vệ Cung điện được giao cho một đại đội thuộc trung đoàn I--mai-lốp, do đại úy Ni--lai
Người đứng canh gác - Nikolai Leskov - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Người đứng canh gác - Nikolai Leskov - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Người đứng canh gác - Nikolai Leskov 9 10 712