Ktl-icon-tai-lieu

Người khách ngày Giáng Sinh - Selma Lagerlof

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1082 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngƣời khách ngày giáng sinh

Selma Lagerlof

Selma Lagerlof

Ngƣời khách ngày giáng sinh
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Ngƣời khách ngày giáng sinh

Selma Lagerlof
Ngƣời khách ngày giáng sinh
Ngày xƣa có một bọn nghệ sĩ lãng tử nƣơng náu trong một điền trang cổ kính xứ Vermland, tự xƣng
là những hiệp sĩ Ekebug, họ quay cuồng trong cuộc sống phóng túng giang hồ.
Một ngƣời trong bọn kỵ sĩ đó là chú thiếu niên Ruster biết soạn nhạc và thổi sáo. Vốn xuất thân dân
dã, nghèo túng, không gia đình, không nhà cửa nên khi bọn Ekebug rã đám thì chú Ruster đã trải qua
những ngày khốn khổ: không ngựa, không xe, không áo choàng lông thú và cũng không có cả đến
cái thúng cho ra hồn để đựng những thứ vặt vãnh. Chú phải lê la từ nhà này tới nhà khác với một cái
khăn kẻ ô xanh bọc mấy bộ quần áo sờn rách, áo choàng cài nút đến tận cổ để che giấu tình trạng
thảm hại của gilê và sơmi.
Toàn bộ tài sản của chú đƣợc nhét tận đáy túi áo gồm: một cây sáo đã long ốc, một bầu rƣợu mạnh
và một cây bút. Nếu nhƣ trƣớc kia cái nghề chép nhạc của chú cũng không đến nỗi khó sống thì hỡi
ơi, càng ngày ngƣời dân Vernland càng dửng dƣng với những âm điệu du dƣơng đẹp đẽ. Họ quẳng
vào xó kho thóc những cây đàn ghita mà dây đeo đã bạc phếch và trục đàn đã rã rời, những cái kèn
săn mà dây tua đã tƣớc ra nhƣ xơ mƣớp, và bụi bậm phủ dày lên những chiếc vĩ cầm.
Khi mà sáo và bút của chú Ruster làm việc ít bao nhiêu thì cái ly rƣợu của chú lại bận bịu nhiều bấy
nhiêu. Thế là chú trở thành một bợm nhậu. Cho dù có ngƣời còn tiếp đãi chú nhƣ một bạn cố tri,
nhƣng khi chú đến thì ngƣời ta buồn phiền, lúc chú ra đi lại khiến ngƣời ta nhẹ nhõm. Chú mang
theo mình những mùi khó ngửi, mùi hôi của rƣợu và dù chỉ mới cạn ly grog(2) thứ hai mặt chú đã đờ
đẫn, chú bắt đầu tuôn ra những chuyện tào lao vớ vẩn. Chú trở thành nỗi lo thƣờng xuyên của những

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Ngƣời khách ngày giáng sinh

Selma Lagerlof

gia đình hiếu khách.
Vài ngày trƣớc lễ Noel, khi mọi ngƣời đang bận bịu dọn dẹp chuẩn bị đón mừng ngày Giáng sinh,
chú Ruser tìm đến Lofdala, nơi có gia đình của Liliécroma, một ngƣời chơi vĩ cầm nổi tiếng, để xin
chép nhạc. Trƣớc kia Liliécroma cũng là một trong những ngƣời tha thiết nhất với cuộc sống náo
nhiệt của các hiệp sĩ Ekebug. Nhƣng rồi ông quay về với gia đình và không hoạt động gì nữa.
Bà Liliécroma khẽ bảo chồng: “Tốt nhất là anh hãy bảo chú ấy đi đi...
Ngƣời khách ngày giáng sinh Selma Lagerlof
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Selma Lagerlof
Ngƣời khách ngày giáng sinh
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Ngƣời khách ngày giáng sinh
Selma Lagerlof
Ngƣời khách ngày giáng sinh
Ngày xƣa có một bọn nghệ sĩ lãng tử nƣơng náu trong một điền trang cổ kính xứ Vermland, tự xƣng
là những hiệp sĩ Ekebug, họ quay cuồng trong cuộc sống phóng túng giang hồ.
Một ngƣời trong bọn kỵ sĩ đó là chú thiếu niên Ruster biết soạn nhạc và thổi sáo. Vốn xuất thân dân
dã, nghèo túng, không gia đình, không nhà cửa nên khi bọn Ekebug rã đám thì chú Ruster đã trải qua
những ngày khốn khổ: không ngựa, không xe, không áo choàng lông thú và cũng không có cả đến
cái thúng cho ra hồn để đựng những thứ vặt vãnh. Chú phải lê la từ nhà này tới nhà khác với một cái
khăn kẻ ô xanh bọc mấy bộ quần áo sờn rách, áo choàng cài nút đến tận cổ để che giấu tình trạng
thảm hại của gilê và sơmi.
Toàn bộ tài sản của chú đƣợc nhét tận đáy túi áo gồm: một cây sáo đã long ốc, một bầu rƣợu mạnh
và một cây bút. Nếu nhƣ trƣớc kia cái nghề chép nhạc của chú cũng không đến nỗi khó sống thì hỡi
ơi, càng ngày ngƣời dân Vernland càng dửng dƣng với những âm điệu du dƣơng đẹp đẽ. Họ quẳng
vào xó kho thóc những cây đàn ghita mà dây đeo đã bạc phếch và trục đàn đã rã rời, những cái kèn
săn mà dây tua đã tƣớc ra nhƣ xơ mƣớp, và bụi bậm phủ dày lên những chiếc vĩ cầm.
Khi mà sáo và bút của chú Ruster làm việc ít bao nhiêu thì cái ly rƣợu của chú lại bận bịu nhiều bấy
nhiêu. Thế là chú trở thành một bợm nhậu. Cho dù có ngƣời còn tiếp đãi chú nhƣ một bạn cố tri,
nhƣng khi chú đến thì ngƣời ta buồn phiền, lúc chú ra đi lại khiến ngƣời ta nhẹ nhõm. Chú mang
theo mình những mùi khó ngửi, mùi hôi của rƣợu và dù chỉ mới cạn ly grog(2) thứ hai mặt chú đã đờ
đẫn, chú bắt đầu tuôn ra những chuyện tào lao vớ vẩn. Chú trở thành nỗi lo thƣờng xuyên của những
Người khách ngày Giáng Sinh - Selma Lagerlof - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Người khách ngày Giáng Sinh - Selma Lagerlof - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Người khách ngày Giáng Sinh - Selma Lagerlof 9 10 260