Ktl-icon-tai-lieu

Người vợ - Enrique López Albújar

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1300 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Enrique López Albújar

Người vợ

Enrique López Albújar

Người vợ
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Người vợ

Enrique López Albújar
Người vợ
Dịch giả: Đoàn Dự

Sau khi từ Tacna trở về, Carmelo Maquera để ý thấy vợ chàng có điều gì đó hơi khác lạ. Lúc đi,
chàng đã để lại nàng, một phụ nữ siêng năng thì bây giờ nàng có vẻ lười biếng. Chiếc trục kéo sợi
không còn quay trong tay nàng như thường lệ. Món thịt hầm nàng thường chuẩn bị cho chồng vào
mỗi buổi sáng trong khi chàng làm các công việc lặt vặt thì bây giờ không còn bốc mùi thơm đầy
hương vị như trước. Nàng hay thở dài và thường lơ đãng khi nghe chàng nói. Nàng làm việc chậm
chạp, uể oải những khi phụ chàng xén lông cừu, do đó hiển nhiên Carmelo bị trễ hẹn không đi giao
sợi len được theo đúng kỳ hạn.
Chuyện gì đã xảy ra với Isidora? Và đó không phải là điều duy nhất làm anh chàng Da đỏ buồn bực.
Vợ chàng thậm chí còn từ chối không trải tấm da bên cạnh tấm của chàng lúc đi ngủ nữa. Nàng làm
như thế này từ đúng một hôm trước bữa hắn mới trở về: cài chặt cửa buồng phía bên trong, nhất định
không chịu mở cho hắn mặc dầu hắn đe dọa sẽ phá cửa. Điều đó thực sự là rất nghiêm trọng đối với
hắn.
Suốt ba năm nay trong cuộc sống vợ chồng, những tấm da hai người dùng làm giường không bao giờ
trải xa nhau, ngay cả khi họ cãi cọ hoặc đau yếu. Không, vị trưởng giáo đã làm phép ban phúc,

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Người vợ

Enrique López Albújar

không phải để họ ngủ cách xa nhau mà là để nằm chung với nhau, luôn luôn có đôi, đặc biệt là về
ban đêm, và đó chính là mục đích của hôn nhân.
Vậy thì bây giờ tại sao Isidora lại từ chối ngủ với hắn? Tại sao nàng lại thích cài chặt cửa bỏ mặc hắn
bên ngoài, phải chịu đựng cái giá lạnh nằm co quắp với đám chó đầy bọ chét của hắn? Vấn đề này
đòi hỏi phải bàn bạc thật kỹ, có lẽ hắn nên tới Tarata trình bày tất cả với vị trưởng giáo, người đã làm
lễ cưới cho hai vợ chồng hắn, và trình bày với Callata, bố đỡ đầu của hắn, người hắn có thể bày tỏ dễ
dàng.
Cũng có thể do con chim bù cắt đã bay ngang qua và rít trên chòi nhà hắn? Hay có con cáo nào đã
đánh hơi vào chiếc đĩa của hắn – chiếc đĩa đền thờ đã cấp riêng cho hắn dùng để cúng vào đấy những
đồng soleo bằng bạc? Hay tại nó đã liếm vào chiếc đĩa rồi cũng chưa biết chừng!
Những câu hỏi cứ lởn vởn trong trí óc khiến hắn không còn thiết trông coi, chăn dắt đàn gia súc
ngoài đồng đặng lấy nguyên liệu được nữa...
Người v Enrique López Albújar
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Enrique López Albújar
Người v
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Người v
Enrique López Albújar
Người v
Dch giả: Đoàn Dự
Sau khi từ Tacna trở về, Carmelo Maquera để ý thấy vợ chàng có điều gì đó hơi khác lạ. Lúc đi,
chàng đã để lại nàng, một phụ nữ siêng năng thì bây giờ nàng có vẻ lười biếng. Chiếc trục kéo sợi
không còn quay trong tay nàng như thường lệ. Món thịt hầm nàng thường chuẩn bị cho chồng vào
mỗi buổi sáng trong khi chàng làm các công việc lặt vặt thì bây giờ không còn bốc mùi thơm đầy
hương vị như trước. Nàng hay thở dài và thường lơ đãng khi nghe chàng nói. Nàng làm việc chậm
chạp, uể oải những khi phụ chàng xén lông cừu, do đó hiển nhiên Carmelo bị trễ hẹn không đi giao
sợi len được theo đúng kỳ hạn.
Chuyện gì đã xảy ra với Isidora? Và đó không phải là điều duy nhất làm anh chàng Da đỏ buồn bực.
Vợ chàng thậm chí còn từ chối không trải tấm da bên cạnh tấm của chàng lúc đi ngủ nữa. Nàng làm
như thế này từ đúng một hôm trước bữa hắn mới trở về: cài chặt cửa buồng phía bên trong, nhất định
không chịu mở cho hắn mặc dầu hắn đe dọa sẽ phá cửa. Điều đó thực sự là rất nghiêm trọng đối với
hắn.
Suốt ba năm nay trong cuộc sống vợ chồng, những tấm da hai người dùng làm giường không bao giờ
trải xa nhau, ngay cả khi họ cãi cọ hoặc đau yếu. Không, vị trưởng giáo đã làm phép ban phúc,
Người vợ - Enrique López Albújar - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Người vợ - Enrique López Albújar - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Người vợ - Enrique López Albújar 9 10 979