Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên tắc chủ chốt của quyền lực

Được đăng lên bởi bleachsreapers
Số trang: 699 trang   |   Lượt xem: 6338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Robert Greene & Joost Elffers

48 nguyên tắc chủ chốt
của quyền lực

Robert Greene & Joost Elffers

48 NGUYÊN TẮC CHỦ
CHỐT CỦA QUYỀN LỰC
The 48 Laws of Power
Dịch giả:
Nguyễn Minh Ho{ng

Nh{ xuất bản Trẻ

Dịch từ bản tiếng Anh: The 48 Laws of Power
Nhà xuất bản: Profile Books, 2000

Tác giả: Robert Greene & Joost Elffers
Dịch giả: Nguyễn Minh Hoàng
Nhà xuất bản: Trẻ
Năm xuất bản: 4/2006
----------------------------------------------Đánh máy (TVE): duongtuan2702, kaufmannh2,
likereading, mia2009, protoss26, trantulinh7306 (luagia)
Sửa chính tả và tạo ebook (TVE): kaufmannh2MỤC LỤC
Lời nói đầu ....................................................................................... 8
1

Đừng bao giờ chơi trội quan thầy ........................................... 21

2

Đừng quá tin cậy bạn bè, hãy học cách sử dụng kẻ thù .......... 33

3

Che đậy chủ tâm ..................................................................... 46

4

Luôn nói ít hơn mức cần thiết ................................................ 73

5

Bảo vệ thanh danh và uy tín ................................................... 83

6

Thu hút chú ý bằng mọi cách .................................................. 95

7

Chiếm đoạt công sức người khác ........................................... 116

8

Nhử mồi dụ địch .................................................................... 126

9

Chiến thắng bằng h{nh động, chứ không bằng lý luận ......... 137

10

Tránh kẻ xấu số, để khỏi xui lây ............................................148

11

L{m cho người khác phụ thuộc mình .................................... 158

12

Sử dụng nh}n nghĩa có lựa chọn ........................................... 170

13

Nhử bằng tư lợi, đừng kêu gọi lòng thương, không đề cập ân
tình ......................................................................................... 181

14

Bên ngoài làm bạn, bên trong rình mò ................................. 191

15

Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc ...................................................... 200

16

Biết đầu cơ sự hiện diện ........................................................ 212

17

Thật giả khó lường................................................................ 225
5

18

Đừng x}y ph|o đ{i để tự vệ, đừng tự cô lập ......................... 236

19

Đừng xúc phạm nhầm người ................................................ 247

20 Đừng dấn thân với phe nào cả .............................................. 260
21

Giả điên hạ địch .....
Robert Greene & Joost Elffers
48 nguyên tc ch cht
ca quyn lc
Nguyên tắc chủ chốt của quyền lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên tắc chủ chốt của quyền lực - Người đăng: bleachsreapers
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
699 Vietnamese
Nguyên tắc chủ chốt của quyền lực 9 10 29