Ktl-icon-tai-lieu

Nhà tù

Được đăng lên bởi Tủ Lạnh
Số trang: 380 trang   |   Lượt xem: 4346 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GỌI LÀ THAY LỜI TỰA
Tôi không có ý định viết hồi ký về những năm tù đầy của tôi khi
tôi trở lại đời sống bình thường. Con người sinh ra là để chịu
đựng mọi hệ lụy. Từ đầu đường oan nghiệt, tôi khởi sự khóc và
tôi sẽ gục ngã ở cuối đường oan nghiệt. Từ đấy, theo tôi, là
những cái mộ u cao hơn, nhiều chông gai hơn những cái mộ u
khác dốc dài sau đó. Vượt qua hay chẳng vượt qua thì rồi cũng
chết. Có những cái chết thật vô tích sự và mục rả như có cây
tàn tạ. Có những cái chết được phục sinh. Chinh ý nghĩa của sự
sống đã phục sinh sự chết. Ý nghĩa ấy nảy mầm trong lòng
những cái mộ u cao nhất của sầu đạo và mầm ấy chổi lên mặt
đất, chổi lên mãi thành cây nhân sinh xum xuê lá cành xanh
mướt, trĩu nặng trái chín vàng mộ bằng sự phấn đấu can đảm
của con người vượt qua mộ u. Nhà tù nào cũng chỉ là một xã hội
thu hẹp. Nó nhỏ bé nên nó sinh động vô cùng. Nó gần gũi nên
nó lột trần muôn mặt. Nó đầy rẫy ti tiện bẩn thỉu. Nó cao
thượng và nó thấp hèn. Nó phản phúc đáy tim và nó sắt son
đầu lưỡi. Nó đố kỵ ban đêm và nó hòa hoãn ban ngày. Nó anh
hùng trong bóng tối và nó khiếp nhược ngoài ánh sáng. Nó tạo
dựng ngộ nhận, vu khống, chup mũ và hành hạ lẫn nhau, bởi
quan điểm cũ kỷ, bởi lập trường sắt máu, bởi sự ngu xuẩn, bởi

máu lãnh tụ và bởi cả một điếu thuốc lào, một cục đường hay
một miếng thịt chia chẳng đồng đều! Nhà tù không dạy con
người một bài học cao quý nào cả. Con người đã tự học ở sự tủi
nhục, ở nơi cay đắng trong nhà tù. Để biết chịu đựng. Để biết
coi thường tất cả. Để biết thương xót.
Không ai thích vào tù, dù chết trong tù sẽ thành liệt sĩ hoặc ra
khỏi tù sẽ thành dũng sĩ. Sát nhân cũng sợ tù. Vĩ nhân cũng sợ
tù. Đại đức cũng sợ tù. Linh mục cũng sợ tù. Các nhà cách
mạng càng sợ tù hơn. Bởi thế, ngục tù không bao giờ là thành
tích vĩ đại để khi thoát khỏi nó, người ta vỗ ngực khoe khoang,
người ta quảng cáo nó như một món hàng thương mại, người ta
xử dụng nó như một phương tiện bước vào chính trường. Như
những người thật thà với chính mình, tôi rất sợ hại tù đầy. Tôi ở
lại Việt Nam vì vụng về trong mưu toan chạy trốn. Tôi không
bao giờ ở lại để làm chứng nhận lịch sử cả. Công việc phi
thường nầy dành cho người khác. Tôi ở lại và tôi bị bắt bỏ tù. Tôi
thành ở tù. Khi được thả về, nghĩa là khi biết mình chưa chết,
tôi mới dám nghĩ tới những năm tù đầy bất hạnh của tôi là hạnh
phúc cho riêng tôi, cho những cuốn tiểu thuyết tôi sẽ viết mai
nầy. Tôi xin nhắc lại: Tôi không có ý định viết hồi ký về những
năm tù đầy của tôi khi tôi trở lại đời sống bình thường....
GỌI LÀ THAY LỜI TỰA
Tôi không có ý định viết hồi ký về những năm tù đầy của tôi khi
tôi trở lại đời sống bình thường. Con người sinh ra là để chịu
đựng mọi hệ lụy. Từ đầu đường oan nghiệt, tôi khởi sự khóc và
tôi sẽ gục ngã ở cuối đường oan nghiệt. Từ đấy, theo tôi, là
những cái mộ u cao hơn, nhiều chông gai hơn những cái mộ u
khác dốc dài sau đó. Vượt qua hay chẳng vượt qua thì rồi cũng
chết. Có những cái chết thật vô tích sự và mục rả như có cây
tàn tạ. Có những cái chết được phục sinh. Chinh ý nghĩa của sự
sống đã phục sinh sự chết. Ý nghĩa ấy nảy mầm trong lòng
những cái mộ u cao nhất của sầu đạo và mầm ấy chổi lên mặt
đất, chổi lên mãi thành cây nhân sinh xum xuê lá cành xanh
mướt, trĩu nặng trái chín vàng mộ bằng sự phấn đấu can đảm
của con người vượt qua mộ u. Nhà tù nào cũng chỉ là một xã hội
thu hẹp. Nó nhỏ bé nên nó sinh động vô cùng. Nó gần gũi nên
nó lột trần muôn mặt. Nó đầy rẫy ti tiện bẩn thỉu. Nó cao
thượng và nó thấp hèn. Nó phản phúc đáy tim và nó sắt son
đầu lưỡi. Nó đố kỵ ban đêm và nó hòa hoãn ban ngày. Nó anh
hùng trong bóng tối và nó khiếp nhược ngoài ánh sáng. Nó tạo
dựng ngộ nhận, vu khống, chup mũ và hành hạ lẫn nhau, bởi
quan điểm cũ kỷ, bởi lập trường sắt máu, bởi sự ngu xuẩn, bởi
Nhà tù - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhà tù - Người đăng: Tủ Lạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
380 Vietnamese
Nhà tù 9 10 651