Ktl-icon-tai-lieu

nhận thức cảm xúc

Được đăng lên bởi danghoanghieu
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 358 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kỹ năng nhận thức cảm xúc

(Vietnamlearning.vn) – Khám phá nhận thức cảm xúc bản thân chính là để
chúng ta có thể thay đổi cuộc sống của mình. Vậy kỹ năng nhận thức cảm xúc
là gì? Và làm thế nào để nâng cao khả năng nhận thức cảm xúc đó?
Những người thành công và hạnh phúc luôn phát triển được khả năng tập trung,
chú tâm hoàn toàn vào công việc và duy trì nó cho đến khi hoàn tất. Họ tự rèn
luyện bản thân chỉ suy nghĩ, nói và làm những gì mình muốn và nhận biết ngay
những suy nghĩ, những cảm xúc đang làm phân tán sự chú tâm của họ.
Tại sao có những người luôn biết cần nói gì và nói như thế nào để cho người khác
không bao giờ cảm thấy khó chịu và buồn bực. Và kể cả khi họ chưa tìm ra cách
giải quyết vấn đề thì họ cũng luôn giữ được thái độ lạc quan và đầy hy vọng.

Có lẽ chúng ta cũng biết một ai đó xung quanh có khả năng kiểm soát được cảm
xúc của họ. Họ có vẻ như không bao giờ stress, luôn điềm đạm, tự tin…; họ có
khả năng nhìn ra được vấn đề và bình tĩnh tìm giải pháp; họ quyết đoán và biết khi
nào thì trực giác của họ đúng.
1. Kỹ năng nhận thức bản thân.
Kỹ năng nhận thức bản thân là tìm lại chính mình, hiểu về chính mình và từ đó có
thể cảm nhận được cảm xúc của nhiều người khác nữa.
Mỗi cá nhân đều có những tố chất khác nhau, nhu cầu và mong muốn khác nhau
và cách thể hiện cảm xúc cũng khác nhau. Thông qua tất cả sự khéo léo, thông
minh, tế nhị – đặc biệt là nếu chúng ta muốn thành công trong giao tiếp, giải quyết
vấn đề thì kỹ năng nhận thức cảm xúc bản thân lại càng trở lên quan trọng, có thể
nói nó chính là kỹ năng cơ bản cần có để phát triển nhiều kỹ năng khác.
Kỹ năng nhận thức cảm xúc bản thân là khả năng cảm nhận cảm xúc của chính
bạn, hiểu được những gì người khác nói với bạn và cách mà cảm xúc của bạn ảnh
hưởng đến những người xung quanh. Nó bao gồm cảm giác, ý nghĩ của bạn cũng
như khi bạn hiểu được cảm xúc của người khác như thế nào, nó cho phép bạn
kiểm soát được mối quan hệ của mình hiệu quả hơn, hòa hợp hơn.
- Khả năng tự nhận thức:
Có khả năng nhận thức tốt, từng lúc thấy ngay được cảm xúc của chính mình và vì
thế, không để cho cảm xúc lấn át lý trí làm phát sinh những phản ứng tiêu cực.
Biết điểm mạnh, điểm yếu của mình để biết lĩnh vực nào là lĩnh vực có thể làm tốt,
lĩnh vực nào yếu kém cần phải khắc phục. Rỏ ràng, khả năng tự nhận thức là kỹ
năng quan trọng nhất cho việc tự học, tự lập, tự thân vận động.
- Khả năng tự điều chỉnh:

Khả năng kiểm soát những cảm xúc và sự bộc phát, tránh được những phản ứng
hồ đồ. Người có khả năng tự...
K năng nhn thc cm xúc
(Vietnamlearning.vn) – Khám phá nhn thc cm xúc bn thân chính là để
chúng ta có th thay đổi cuc sng ca mình. Vy k năng nhn thc cm xúc
là gì? Và làm thế nào để nâng cao kh năng nhn thc cm xúc đó?
Nhng người thành công và hnh phúc luôn phát trin được kh năng tp trung,
chú tâm hoàn toàn vào công vic và duy trì nó cho đến khi hoàn tt. H t rèn
luyn bn thân ch suy nghĩ, nói và làm nhng gì mình mun và nhn biết ngay
nhng suy nghĩ, nhng cm xúc đang làm phân tán s chú tâm ca h.
Ti sao có nhng người luôn biết cn nói gì và nói như thế nào để cho người khác
không bao gi cm thy khó chu và bun bc. Và k c khi h chưa tìm ra cách
gii quyết vn đề thì h cũng luôn gi đưc thái độ lc quan và đầy hy vng.
nhận thức cảm xúc - Trang 2
nhận thức cảm xúc - Người đăng: danghoanghieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
nhận thức cảm xúc 9 10 438