Ktl-icon-tai-lieu

Những bài cảm nghĩ, lời tựa, thơ làm báo tường 20/11

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 644 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

THƠ VỀ THẦY CÔ - LỜI TỰA BÁO TƯỜNG
Cảm nghĩ về ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11
Lời ngỏ 20/11 cho tên báo “Tri ân”, “Người gieo hạt”...
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng… Từ thuở ấu
thơ cắp sách đến trường chúng ta đã được thầy cô dạy dỗ những điều đó,
những bài học đạo đức đầu tiên đã giúp chúng ta nên người như hôm nay.
Là một người Việt Nam chúng ta không thể nào quên truyền thống tôn sư
trọng đạo mà ông cha ta đã truyền dạy từ bao đời nay. Không thầy đố mày
làm nên… Chính thầy cô đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng ta bay
cao, cung cấp hành trang kiến thức cho chúng ta bước vào đời và giúp chúng
ta thành công trên con đường học vấn. Thế nhưng sau khi ra đời có mấy ai
còn nhớ về thầy cô giáo cũ của mình?
Có ai lần tìm về lớp cũ trường xưa để thăm lại những người đã hy sinh
tâm huyết giúp chúng ta thành người hữu ích? Ngày 20/11 hàng năm, ngày
lễ và cũng là ngày vui của các thầy cô giáo, ngày để chúng ta bày tỏ lòng
biết ơn đến những người cha người mẹ thứ hai đã dạy dỗ chúng ta nên
người.
Đối với những học trò xa xứ như chúng ta một bó hoa dâng tặng cho
thầy cô trong ngày này chắc có lẽ là hơi khó, nhưng những món quà tinh
thần bằng thơ văn hay một chút vật chất thì chắc có lẽ là không khó lắm đối
với mỗi người trong chúng ta!
Nhân ngày 20/11, chủ đề ... xin gởi đến các bạn những bài thơ văn về
thầy cô giáo để chúng ta cùng chia sẻ niềm vui và bày tỏ lòng biết ơn với các
thầy cô của mình trong ngày vui này, đồng thời cũng để nhắc nhở rằng: Ăn
quả phải nhớ kẻ trồng cây.
Lời ngỏ báo tường 20/11 cho chủ đề “Thời gian”, “Nâng bước”...
Kính thưa quý thầy cô và các bạn thân mến!
Thời gian như một cỗ máy vĩnh cửu cứ thế trôi đi không bao giờ trở lại.
Dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi đi không để ý tới những gì xung quanh nó.
Thầy cô là người cảm nhận rõ nhất. Thời gian trôi đi là những ngày thầy vất
vả dạy dỗ đàn em thơ, nâng niu từng nét chữ, khuyên răn trò từng lời…
Những canh thâu không ngủ, thức trắng đêm bên bàn giáo án, những sớm
hôm miệt mài trên bục giảng để rồi mai kia chứng kiến lớp lớp học trò
trưởng thành là hạnh phúc mà thầy cô mong muốn. Và lúc đó, theo bước
chuyển nhịp của cuộc sống bất chợt, chúng ta nhớ đến thầy cô mài trường,

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

nhớ đến cái nôi đã đào tạo chúng ta trở thành người có ích cho gia đình và xã
hội. Công ơn đó to lớn biết bao, cao cả biết nhường nào…
Một lời thôi làm sao tả hết công ơn to lớn nh...
VnDoc - Ti tài liu, văn bn pháp lut, biu mu min phí
THƠ V THY - LI TA BÁO TƯỜNG
Cm nghĩ v ngày nhà giáo Vit Nam 20 - 11
Li ng 20/11 cho tên o Tri ân, Người gieo ht...
Ăn qu nhk trng cây, ung nước nhngười đào giếng Tthu u
thơ cp sách đến trường chúng ta đã được thy dy d nhng điu đó,
nhng bài hc đạo đc đu tiên đã giúp chúng ta nên người như hôm nay.
mt người Vit Nam chúng ta không th nào quên truyn thng tôn sư
trng đạo ông cha ta đã truyn dy t bao đời nay. Không thy đố mày
làm nên Chính thy cô đã chp cánh cho nhng ước mơ ca chúng ta bay
cao, cung cp hành trang kiến thc cho chúng ta bước vào đời và giúp chúng
ta thành công trên con đường hc vn. Thế nhưng sau khi ra đời my ai
còn nh v thy cô giáo cũ ca nh?
ai ln tìm v lp cũ trường xưa để thăm li nhng người đã hy sinh
tâm huyết giúp chúng ta thành người hu ích? Ngày 20/11 hàng năm, ngày
l cũng ngày vui ca các thy giáo, ngày để chúng ta bày t lòng
biết ơn đến nhng người cha người m th hai đã dy d chúng ta nên
người.
Đối vi nhng hc trò xa x như chúng ta mt hoa dâng tng cho
thy trong ngày này chc l hơi khó, nhưng nhng món quà tinh
thn bng thơ văn hay mt chút vt cht thì chc có llà không khó lm đối
vi mi người trong chúng ta!
Nhân ngày 20/11, ch đề ... xin gi đến c bn nhng bài thơ văn v
thy cô giáo để chúng ta cùng chia s nim vui và bày t lòng biết ơn vi các
thy ca mình trong ngày vui này, đồng thi cũng để nhc nh rng: Ăn
qu phi nh ktrng cây.
Li ng báo tường 20/11 cho ch đ Thi gian, Nâng bước...
Kính thưa q thy các bn thân mến!
Thi gian như mt c máy vĩnh cu c thế trôi đi không bao gi trli.
Dòng thi gian c lng l trôi đi không đ ý ti nhng gì xung quanh nó.
Thy cô là người cm nhn rõ nht. Thi gian trôi đi là nhng ngày thy vt
v dy d đàn em thơ, nâng niu tng nét ch, khuyên răn t tng li
Nhng canh thâu không ng, thc trng đêm bên bàn giáo án, nhng sm
hôm mit mài trên bc ging để ri mai kia chng kiến lp lp hc trò
trưởng thành hnh phúc thy mong mun. lúc đó, theo bước
chuyn nhp ca cuc sng bt cht, chúng ta nh đến thy mài trường,
Những bài cảm nghĩ, lời tựa, thơ làm báo tường 20/11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những bài cảm nghĩ, lời tựa, thơ làm báo tường 20/11 - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Những bài cảm nghĩ, lời tựa, thơ làm báo tường 20/11 9 10 791