Ktl-icon-tai-lieu

Những gã thợ săn - Dino Buzzati

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những gã thợ săn

Dino Buzzati

Dino Buzzati

Những gã thợ săn
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Những gã thợ săn

Dino Buzzati
Những gã thợ săn
Trƣơng Văn Dân chuyển ngữ
Nguyên tác : cacciatori di vecchi

Roberto Saggini, quản trị viên một xƣởng giấy nhỏ, 46 tuổi, tóc hoa râm, dừng xe trƣớc tiệm thuốc
lá vào lúc hai giờ khuya, không hiểu sao hãy còn mở cửa.
Ðợi một lát, anh ra ngay gã nói với cô gái ngồi bên cạnh. Ðó là một cô gái đẹp, dƣới ánh sáng của
ngọn đèn đƣờng, đôi môi đỏ của cô hiện lên nhƣ một đoá hoa.
Trƣớc cửa tiệm không còn chỗ nên gã phải đậu xe cách một quảng khá xa. Lúc ấy là một tối tháng
năm, bầu không khí của mùa xuân ấm áp nhƣng đƣờng phố vắng tanh.
Gã vào tiệm để mua thuốc lá ; Khi ra đến ngạch cửa thì chợt nghe từ xa vọng lại những tiếng gào
quái đản.
Tiếng rú phát ra từ căn nhà phiá trƣớc ? Từ con hẻm nhỏ ? Hay từ lớp nhựa trải đƣờng đang phát
sinh những hình thù ma quái ? Hai, ba, năm, bảy bóng ngƣời đang tiến đến theo hình vòng cung để
bao vây chiếc xe hơi. Ðánh đi ! Ðánh chết thằng già !

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Những gã thợ săn

Dino Buzzati

Tiếng rú vang lên nhức óc, khi ngân dài, khi ngắt quãng nhƣ trống thúc quân. Trong giờ vắng lặng
của đêm khuya nó đánh thức giấc ngủ của toàn khu phố, và mọi ngƣời đều rùng mình nấp kín trong
chăn, phó mặc cho thƣợng đế số phận kẻ bất hạnh đang bị bọn du côn quần những đòn hội chợ.
Roberto đánh hơi thấy sự hiểm nguy. Bọn chúng đang nhắm vào anh. Ðó là thời điểm mà những
ngƣời trên 40 tuổi phải suy đi tính lại nhiều lần trƣớc khi liều lĩnh xuất hiện trên đƣờng phố vào
những giờ khuya khoắt. Ngoài 40 họ là những lão già. Và đối với ngƣời già, thế hệ trẻ vốn mang
lòng khinh bỉ. Nỗi oán ghét âm thầm kích thích lòng căm giận của cháu với ông bà, của con với cha
mẹ. Hơn thế, chúng còn lập ra những câu lạc bộ, những đoàn thể căm hận ngƣời già, xem họ nhƣ
những kẻ trách nhiệm cho sự không hài lòng của chúng - Dù những buồn phiền, thất vọng hay bất
mãn đó rất bình thƣờng của tuổi trẻ dẫu họ sống ở bất cứ nơi đâu. Trong đêm tối các toán tiểu trừ
đƣợc gởi đi, nhất là đến những vùng ngoại ô để săn đuổi những lão già. Nếu tóm đƣợc một ngƣời
nào đó, chúng sẽ đánh cho tơi tả, lột truồng, quất bằng roi, vẩy sơn lên thân thể họ rồi sau đó cột vào
thân cây hay trụ điện. Trong một vài trƣờng hợp có kẻ đã quá tay và đi xa hơn thế. Rồi khi ánh bình
minh vừa ló dạng, ngƣời ta kinh ho...
Những gã thợ săn Dino Buzzati
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Dino Buzzati
Những gã th săn
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Những gã thợ săn
Dino Buzzati
Những gã thợ săn
Trƣơng Văn Dân chuyển ng
Nguyên tác : cacciatori di vecchi
Roberto Saggini, quản trị viên một xƣởng giấy nhỏ, 46 tuổi, tóc hoa râm, dừng xe trƣớc tiệm thuốc
lá vào lúc hai giờ khuya, không hiểu sao hãy còn mở cửa.
Ðợi một lát, anh ra ngay gã nói với cô gái ngồi bên cạnh. Ðó là một cô gái đẹp, dƣới ánh sáng của
ngọn đèn đƣờng, đôi môi đỏ của cô hiện lên nhƣ một đoá hoa.
Trƣớc cửa tiệm không còn chỗ nên gã phải đậu xe cách một quảng khá xa. Lúc ấy là một tối tháng
năm, bầu không khí của mùa xuân ấm áp nhƣng đƣờng phố vắng tanh.
vào tiệm để mua thuốc lá ; Khi ra đến ngạch cửa thì chợt nghe từ xa vọng lại những tiếng gào
quái đản.
Tiếng rú phát ra từ căn nhà phiá trƣớc ? Từ con hẻm nhỏ ? Hay từ lớp nhựa trải đƣờng đang phát
sinh những hình thù ma quái ? Hai, ba, năm, bảy bóng ngƣời đang tiến đến theo hình vòng cung để
bao vây chiếc xe hơi. Ðánh đi ! Ðánh chết thằng già !
Những gã thợ săn - Dino Buzzati - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những gã thợ săn - Dino Buzzati - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Những gã thợ săn - Dino Buzzati 9 10 650