Ktl-icon-tai-lieu

Những người khốn khổ

Được đăng lên bởi thuypham-ussh
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 1192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những ngƣời khốn khổ

Victor Hugo

Victor Hugo

Những ngƣời khốn khổ
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: 
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10
Chƣơng 11
Chƣơng 12
LỜI GIỚI THIỆU

Victor Hugo
Những ngƣời khốn khổ
Bản rút gọn của: Gisèle Vallerey, Ngƣời dịch: Huỳnh Phan Anh
Nhà xuất bản: Trẻ, Đánh máy: Mọt Sách

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Những ngƣời khốn khổ

Victor Hugo
Chương 1
Một Con Ngƣời Chính Trực

Vào những ngày đầu tháng mƣời năm 1815, khoảng một giờ trƣớc khi mặt trời lặn, một ngƣời đàn
ông đi bộ vào thành phố D... Ngƣời đàn ông đó mập mạp và khỏe mạnh, tuổi khoảng từ bốn mƣơi
sáu tới bốn mƣơi tám, một chiếc mũ lƣỡi trai che một phần khuôn mặt sạm nắng, ông mặc một chiếc
áo sơ mi bằng vải thô màu vàng, một chiếc ca vát xốc xếch nơi cổ, một chiếc quần dài đã sờn, một
chiếc áo bờ lu vá nơi khuỷu tay, vác trên vai một cái túi lính thật nặng, tay cầm một cây gậy to tƣớng
có nhiều mắt, chân không vớ đi giày đế sắt, tóc cắt ngắn và râu dài.
Tại thành phố... bấy giờ có một quán trọ xinh xắn mang bảng hiệu Croix-de-colbas là quán nổi tiếng
nhất tại địa, phƣơng. Ngƣời đàn ông bƣớc về phía đó. Tất cả các lò đều đỏ lửa. ông chủ đang đi từ lò
lửa tới đám xoong chảo, canh chừng bữa ăn tối tuyệt hảo của những ngƣời đánh xe nói cƣời râm ran
nơi phòng bên. ông ta ngẩng đầu lên khi ngƣời khách lạ bƣớc vào quán và ngạo nghễ nhìn ông với vẻ
dè chừng.
- ông muốn gì -ông ta hỏi giọng xấc xƣợc.
- ăn và ngủ..Ngƣời đàn ông vừa nói vừa móc ra bọc tiền to từ áo bờ lu của mình. Tôi có tiền đây.
ông chủ lƣỡng lự một hồi. Rồi ông ta tiếp lại, giọng gay gắt hơn.
- Tất cả các phòng đều đã có ngƣời mƣớn và tôi không có gì cho ông ăn cả. Tất cả đều đƣợc dặn
trƣớc. ông hãy đi khỏi nơi đây !
Giọng của ông ta khiến ngƣời đi đƣờng rùng mình.
Ngƣời đàn ông mở miệng để đáp lại, rồi ông cúi đầu nhặt lên cái túi mà ông đã đặt xuống đất và
bƣớc đi.
ông ra đƣờng lớn. ông đi tới một cách lo âu, lƣớt sát qua các ngôi nhà. Nếu quay đầu lại, chắc ông đã
trông thấy ông chủ quán trọ Croix-de colbas đứng nơi ngƣỡng
cửa vây quanh bởi tất cả những ngƣời khách trong quán ông và tất cả những ngƣời đi đƣờng, đang
vừa nói một cách sôi nổi vừa dùng ngón tay chỉ về phía ông Trông
những cái nhìn dè chừng và sợ sệt của đám ngƣời, hẳn ông đoán biết việc ông tới sẽ sớm trở thành
một biến cố của toàn thành phố.
Nhƣng ông không quay đ...
Những ngƣời khn kh Victor Hugo
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Victor Hugo
Những ngƣi khn kh
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10
Chƣơng 11
Chƣơng 12
LI GII THIU
Victor Hugo
Những ngƣời khn kh
Bản rút gọn của: Gisèle Vallerey, Ngƣời dch: Hunh Phan Anh
Nhà xuất bn: Trẻ, Đánh máy: Mọt Sách
Những người khốn khổ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những người khốn khổ - Người đăng: thuypham-ussh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
Những người khốn khổ 9 10 522