Ktl-icon-tai-lieu

Những người thích đùa - Azit Nezin

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 136 trang   |   Lượt xem: 5428 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Những ngƣời thích đùa

Azit Nezin

Azit Nezin

Những ngƣời thích đùa
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Cái kính
Quê ta vạn tuế
Có nên làm bác sĩ không con?
Không thể thành ngƣời
Ðiệp viên OX - 13
Phải ho lao mới đƣợc
Xót tiền dân
Thanh tra sắp đến
Cả một ổ
Nếu tôi là đàn bà
Xin mời bác cứ đến chơi...
Những điều trớ trêu của kỹ thuật
Những ngƣời thích đùa
Secmenđi sinh ngày nào?
Chuyện vợ chồng
Hội cứu vớt gia đình
Giá không có ruồi!
Nhỏ và đẹp

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Những ngƣời thích đùa

Azit Nezin
Chiếc gƣơng kỳ diệu
Cơn ác mộng
Tội đồ bất đắc dĩ
Anh lính Mêmét làng Êmét
Lỗi là tại anh!
Nghĩa vụ đối với Tổ quốc
Diễn văn trong lễ khánh thành
Vì sao chú mèo cúp đuôi chạy?
Hội nghị phụ huynh
Biết ơn vạn bội
Lên giá đến nơi rồi!
Tên Hămđi đã bị bắt nhƣ thế nào?
Chát xình chát chát bùm
Xếp hàng
Thôi thì ở lại

Azit Nezin
Những ngƣời thích đùa
Cái kính
Một hôm, cách đây chừng 7, 8 tháng, có ngƣời bạn hỏi tôi:
-Tại sao anh không đeo kính?
-Làm sao tôi phải đeo?
-Tuổi anh bây giờ là phải đeo rồi chứ còn sao nữa. Không đeo, đến lúc mắt hỏng nặng, không nhìn
thấy gì đâu!
Từ lúc ngƣời bạn đó ra về, mắt tôi tự dƣng mờ hẳn. Nhìn gần nhìn xa đều không rõ nữa.
Lâu nay tôi vẫn thầm mong cho tóc chóng rụng, cho trán hói đi. Rồi đeo thêm chiếc kính vào cho ra
dáng trí thức. Vì tôi cho nhƣ thế là dấu hiệu của một anh trí thức. Ngay nhƣ anh bán thịt bây giờ mà

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Những ngƣời thích đùa

Azit Nezin

để trán hói và mang kính vào, tôi cho trông cũng không khác gì giáo sƣ đại học! Nhƣng cái mơ ƣớc
ấy của tôi không thực hiện đƣợc, vì tóc tôi mỗi ngày một dày thêm. Thế thì ít ra tôi cũng nên sắm cái
kính mà đeo vậy. Ai nhìn thấy tôi, ngƣời ta phải bảo: bác học đấy!
Vậy là tôi đi khám đốc tờ. Khám xong, ông này bảo tôi:
-Anh bị cận thị! 1, 75 đi-ốp!
Theo đơn ông ta dặn, tôi sắm một cái kính. Nhƣng cứ động đeo vào là tôi thấy mặt mày sa sầm, buồn
nôn không chịu đƣợc. Thậm chí có lần, nói vô phép các bạn, tôi nôn thật! Nôn thốc nôn tháo, nôn ra
cả mật xanh mật vàng. Không đeo thì không nhìn thấy gì, mà đeo thì tuy nhìn thấy đƣợc, nhƣng lại bị
cảm giác buồn nôn. Thật đúng là khổ!
Một ông bạn khác thƣơng hại bảo tôi:
-Tôi có thể giới thiệu với anh một ông bác sĩ giỏi. Anh hãy đến ông ta khám xem!
Ông bác sĩ này xem mắt tôi, rồi xem chiếc kính.
-Thằng cha lang băm nào cho anh đơn mƣa cái kính này thế? C...
Những ngƣời thích đùa Azit Nezin
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Azit Nezin
Những ngƣời thích đùa
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Cái kính
Quê ta vạn tuế
Có nên làm bác sĩ không con?
Không thể thành ngƣời
Ðiệp viên OX - 13
Phi ho lao mới đƣợc
Xót tiền dân
Thanh tra sắp đến
C mt
Nếu tôi là đàn bà
Xin mời bác cứ đến chơi...
Những điều tr trêu của k thut
Những ngƣời thích đùa
Secmenđi sinh ngày nào?
Chuyn v chng
Hi cu vớt gia đình
Giá không có ruồi!
Nh và đẹp
Những người thích đùa - Azit Nezin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những người thích đùa - Azit Nezin - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
136 Vietnamese
Những người thích đùa - Azit Nezin 9 10 755