Ktl-icon-tai-lieu

Niên luận tiểu thuyết Indonesia đầu thế kỷ XX

Được đăng lên bởi Tí Ngu Ngơ
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1979 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KHOA VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ

NIÊN LUẬN
TIỂU THUYẾT INDONESIA ĐẦU THỀ KỶ XX
(SO SÁNH VỚI TỰ LỰC VĂN ĐOÀN)

Niên luận bộ môn: Văn học
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đào Thị Diễm Trang
Sinh viên thực hiện: Lê Viết Dũng
Mã số sinh viên: 1056010022
Lớp: Văn 3A
Khóa 2010-2014

TP. HỒ CHÍ MINH THÁNG 5 NĂM 2013

MỤC LỤC
ĐỀ MỤC

TRANG

DẦN NHẬP....................................................................................................................... 1
1. Lý do chọn đề tài........................................................................................................... 1
2. Lịch sử vấn đề................................................................................................................1
3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu...................................................................................... 2
4. Phương pháp nghiên cứu...............................................................................................2
5. Đóng góp mới của niên luận..........................................................................................2
6. Kết cấu niên luận............................................................................................................3
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VÊ THỂ LOẠI TIỂU THUYẾT...................3
1.1. Lịch sử ra đời tiểu thuyết....................................................................................3
1.1.1. Lịch sử ra đời tiểu thuyết ở Châu Á................................................................4
1.1.2. Lịch sử ra đời tiểu thuyết ở Phương Tây........................................................4
1.2. Khái niệm tiểu thuyết..........................................................................................6
1.3. Loại và thể loại tiểu thuyết..................................................................................6
1.3.1. Trung Quốc......................................................................................................7
1.3.2. Phương Tây......................................................................................................8
1.4. Đặc trưng của tiểu thuyết...................................................................................10
CHƯƠNG 2:NHỮNG TIỀN ĐỀ CHO TIỂU THUYẾT INDONESIA VÀ TIỂU
THUYẾT INDONESIA ĐẦU THẾ KỶ XX...................................................................10
2.1. Tiền đề về đất nước Indonesia..........................
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KHOA VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ
NIÊN LUẬN
TIỂU THUYẾT INDONESIA ĐẦU THỀ KỶ XX
(SO SÁNH VỚI TỰ LỰC VĂN ĐOÀN)
Niên luận bộ môn: Văn học
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đào Thị Diễm Trang
Sinh viên thực hiện: Lê Viết Dũng
Mã số sinh viên: 1056010022
Lớp: Văn 3A
Khóa 2010-2014
TP. HỒ CHÍ MINH THÁNG 5 NĂM 2013
Niên luận tiểu thuyết Indonesia đầu thế kỷ XX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Niên luận tiểu thuyết Indonesia đầu thế kỷ XX - Người đăng: Tí Ngu Ngơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Niên luận tiểu thuyết Indonesia đầu thế kỷ XX 9 10 118