Ktl-icon-tai-lieu

Nuôi thù - Kenzaburo Oe

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 3133 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nuôi thù

Kenzaburo Oe

Kenzaburo Oe

Nuôi thù
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Lời người dịch
Phần 1
Phần 2
Phần 3

Kenzaburo Oe
Nuôi thù
Lời người dịch

Trong văn chương hiện đại của xứ «Mặt trời lặn», Kenzaburo Oe chiếm một
vị trí riêng biệt và đặc biệt, không nguyên vì tính cách độc sáng của một bút
pháp mới lạ, mà còn vì thái độ minh bạch của ông trước những vấn đề như
chiến tranh, bộ đội chiếm đóng và quyền sống của con người...
Kenzaburo Oe sinh năm 1935, đã theo học Văn chương Pháp tại Đại học
Tokyo (với đề tài thi tốt nghiệp: Jean-Paul Sartre). Ông khởi sự viết văn từ
năm 1955 và tới nay đã có tám cuốn tiểu thuyết, hai tập tiểu luận và khá
nhiều truyện ngắn.
Lớn lên trong chiến tranh và đã trải qua thời kỳ hỗn loạn kế tiếp chiến tranh, Kenzaburo Oe rất quan
tâm tới điều mà ông gọi là «tình trạng tâm lý bất bình thường» hay đúng ra, là ngược lại.

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Nuôi thù

Kenzaburo Oe

Nhân vật trong truyện của Kenzaburo Oe thường là những sinh viên học sinh, những anh lính nước
ngoài hoặc những cô gái điếm...
Phần lớn các sinh viên của ông đều nghèo, phải đi kiếm việc làm thêm và do đó đã gặp nhiều kinh
nghiệm kỳ quặc: chẳng hạn như giết 150 con chó để làm thí nghiệm về y khoa trong truyện Việc lạ
đời; hoặc vớt những thây người vô thừa nhận ngâm trong những bể nước hóa học của trường Thuốc
di chuyển đi nơi khác trong Niềm kiêu hãnh của người chết,..
Các trẻ em học sinh cũng gặp nhiều trường hợp ngược ngạo bi đát, chẳng hạn như hai anh em trong
một truyện khác của Kenzaburo Oe, được người lớn sử dụng đi phân phát truyền đơn chống chiến
tranh trong một trại quân đội chiếm đóng, lại về sống với một anh lính nước ngoài và một cô gái
điếm, nhân tình của anh ta. Hoặc như trong Nuôi thù...
Trước Nuôi thù, truyện Niềm kiêu hãnh của người chết đã được chọn để tranh giải Akutagawa lần
thứ 38, và từ đó tên tuổi của Kenzaburo Oe mỗi ngày một sáng rõ trong văn giới Nhật Bản. Tuy
nhiên, chính Nuôi thù mới là tác phẩm đã đem lại cho Kenzaburo Oe cái giải thưởng văn chương mà
các văn nghệ sĩ Nhật Bản hằng mơ ước đó.
Nuôi thù (Shiiku) viết vào năm 1957, tức là vào thời kỳ Kenzaburo Oe còn đương theo học ở Đại
học Tokyo, và qua tháng Bảy năm sau (1958) đã được một ban tuyển lựa gồm nhiều tiểu thuyết gia
danh tiếng Nhật bản trao tặng Giải thưởng Văn chương Akutagawa lần thứ 39.
Gần đây, một tác phẩm khác của Kenzaburo Oe, cuốn ...
Nuôi thù Kenzaburo Oe
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Kenzaburo Oe
Nuôi thù
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Lời người dch
Phn 1
Phn 2
Phn 3
Kenzaburo Oe
Nuôi thù
Lời người dch
Trong văn chương hiện đại ca x «Mt tri lặn», Kenzaburo Oe chiếm mt
v trí riêng biệt và đặc biệt, không nguyên vì tính cách độc sáng của một bút
pháp mới lạ, mà còn vì thái độ minh bch của ông trước nhng vấn đề như
chiến tranh, b đội chiếm đóng và quyền sng của con người...
Kenzaburo Oe sinh năm 1935, đã theo học Văn chương Pháp tại Đại hc
Tokyo (với đề i thi tt nghip: Jean-Paul Sartre). Ông khởi s viết văn từ
năm 1955 và tới nay đã có tám cuốn tiu thuyết, hai tp tiu luận và khá
nhiu truyn ngn.
Lớn lên trong chiến tranh và đã trải qua thi k hn lon kế tiếp chiến tranh, Kenzaburo Oe rt quan
tâm tới điều mà ông gọi là «tình trạng tâm lý bất bình thường» hay đúng ra, là ngược li.
Nuôi thù - Kenzaburo Oe - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nuôi thù - Kenzaburo Oe - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Nuôi thù - Kenzaburo Oe 9 10 465