Ktl-icon-tai-lieu

ôn tập lịch sử Thế Giới 9

Được đăng lên bởi ngọc lan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 259 lần   |   Lượt tải: 0 lần
12. Các nước tây âu:
* Tình hình chung:
- Trong CTTG II nhiều nước TÂY ÂU đã bị phát xít chiếm đóng và bị tàn
phá nặng nề.--> Thiệt hại:
+ Nhiều công xưởng, thành phố bị tàn phá, CN và NN giảm ( VD: Pháp
giảm 38% CN, 60% NN)
+ Các nước đều là con nợ của Mĩ
- Ngay sau đó các nước Tây Âu đã ra sức để phục hồi KT:
+ 1948, 16 nước trogn khu vực Tây Âu nhạn viện trợ của Mĩ Theo kế
hoạch Mac- San
---> Các nước lệ thuộc vào Mĩ và chịu làm tay sai cho Mĩ
@ Đối nội:
+ Xóa bỏ những cải cách tiến bộ
+ Ngăn chặn các PT ĐT của công nhân
+ Quyền nhân dân bị thu hẹp
......vvv...
@ Đối ngoại: Phát động CT trở lại các nước ĐNÁ để hồi phục Kt, XH...
Pháp: Đông dương
Anh: mã lai....vv...vv..
* Sự Liên Kết Khu Vực:
@ Nguyên nhân:
+ Các nước Tây Âu có chung nền văn minh
+ KT không khác xa nhau là mấy
+ Muốn thoát khỏi sự lệ thuộc của Mĩ
+ Có Mối quan hệ mất thiết vs nhau!
@ Quá trình liên kết
- 1951: Công đồng than thép ra đời gồm 6 nước: P, Đ, Ý, Bỉ, HLan, Lúc
xăm bua
- 1957:
+ Công đồng năng lượng nguyên tử CÂ
+ Công đồng KT CÂ ( eec)
- 1967: Cộng đồng sát nhập vs nhau thành công đồng Câ( EC)
- 1991: các nước dự hội nghị cấp cao tại Hà Lan. Hội nghị thông qua 2
quyết định quan trọng là:
+ Xây dựng 1 thị trường liên minh KT- XH, xây dựng đồng tiền chung
( EURO)
+ Xây dựng liên minh chính trị liên kết về ngoại giao, an ninh,...
=> Từ hội nghị trên, cộng đồng CÂ có tên gọi mới là Liên minh CÂ
===>>> EC trở thành trung tâm KT, vững mạnh nhất TG
Thuận lơi: phát triển KT-XH- Đất nước, Tạo đk hội nhập, hợp tác phát
triển,...
Khó Khăn: + Nạn di cư
+ Tệ nạn XH
+ Nhiều cuộc Ct xảy ra: CT về sữa....
...............

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa

GOOD LUCK!!!!!

...
12. Các nước tây âu:
* Tình hình chung:
- Trong CTTG II nhiều nước TÂY ÂU đã bị phát xít chiếm đóng và bị tàn
phá nặng nề.--> Thiệt hại:
+ Nhiều công xưởng, thành phố bị tàn phá, CN và NN giảm ( VD: Pháp
giảm 38% CN, 60% NN)
+ Các nước đều là con nợ của Mĩ
- Ngay sau đó các nước Tây Âu đã ra sức để phục hồi KT:
+ 1948, 16 nước trogn khu vực Tây Âu nhạn viện trợ của Mĩ Theo kế
hoạch Mac- San
---> Các nước lệ thuộc vào Mĩ và chịu làm tay sai cho Mĩ
@ Đối nội:
+ Xóa bỏ những cải cách tiến bộ
+ Ngăn chặn các PT ĐT của công nhân
+ Quyền nhân dân bị thu hẹp
......vvv...
@ Đối ngoại: Phát động CT trở lại các nước ĐNÁ để hồi phục Kt, XH...
Pháp: Đông dương
Anh: mã lai....vv...vv..
* Sự Liên Kết Khu Vực:
@ Nguyên nhân:
+ Các nước Tây Âu có chung nền văn minh
+ KT không khác xa nhau là mấy
+ Muốn thoát khỏi sự lệ thuộc của Mĩ
+ Có Mối quan hệ mất thiết vs nhau!
@ Quá trình liên kết
- 1951: Công đồng than thép ra đời gồm 6 nước: P, Đ, Ý, Bỉ, HLan, Lúc
xăm bua
- 1957:
+ Công đồng năng lượng nguyên tử CÂ
+ Công đồng KT CÂ ( eec)
- 1967: Cộng đồng sát nhập vs nhau thành công đồng Câ( EC)
- 1991: các nước dự hội nghị cấp cao tại Hà Lan. Hội nghị thông qua 2
quyết định quan trọng là:
+ Xây dựng 1 thị trường liên minh KT- XH, xây dựng đồng tiền chung
( EURO)
+ Xây dựng liên minh chính trị liên kết về ngoại giao, an ninh,...
=> Từ hội nghị trên, cộng đồng CÂ có tên gọi mới là Liên minh CÂ
===>>> EC trở thành trung tâm KT, vững mạnh nhất TG
Thuận lơi: phát triển KT-XH- Đất nước, Tạo đk hội nhập, hợp tác phát
triển,...
Khó Khăn: + Nạn di cư
+ Tệ nạn XH
+ Nhiều cuộc Ct xảy ra: CT về sữa....
...............
ôn tập lịch sử Thế Giới 9 - Trang 2
ôn tập lịch sử Thế Giới 9 - Người đăng: ngọc lan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ôn tập lịch sử Thế Giới 9 9 10 399