Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập Ngữ văn 8

Được đăng lên bởi nguyentienthinh1509
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1044 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
1. Từ đơn: là loại từ do một tiếng có nghĩa tạo thành.
Ví dụ: Ngày, tháng, năm, ăn, mặc, …
2. Từ phức: là từ có từ hai tiếng trở lên. Từ phức được chia thành từ ghép và từ láy.
- Từ ghép là những từ phức được tạo thành bằng cách ghép các tiếng có nghĩa với nhau.
* Từ ghép: là loại từ gồm hai, ba hoặc bốn tiếng ghép lại tạo thành một ý
Ví dụ: nhà cửa, vi sinh vật, …
+ Từ ghép có nghĩa phân loại: Là từ ghép mà quan hệ giữa các từ đơn tạo thành có quan hệ chính phụ
(phụ nghĩa) nghĩa cụ thể hơn.
Ví dụ: Xe máy, trắng ngà, bút chì, …
+ Từ ghép có nghĩa tổng hợp: Là từ ghép mà quan hệ giữa các từ đơn tạo thành có quan hệ song song
(hợp nghĩa) nghĩa khái quát hơn nghĩa từng tiếng.
Ví dụ: ăn uống, quần áo, nhà cửa, …
* Từ ghép được chia thành từ ghép đẳng lập và từ ghép chính phụ.
Từ ghép chính phụ

Từ ghép đẳng lập

Đặc điểm Các tiếng không bình đẳng về ngữ pháp: có tiếng Các tiếng bình đẳng với nhau về ngữ
cấu tạo chính và tiếng phụ. Trong các từ ghép thuần Việt,pháp: không có tiếng chính, tiếng phụ.
tiếng chính đứng trước tiếng phụ.
Đặc điểm - Có tính chất phân nghĩa: nghĩa của từ ghép chính Có tính chất hợp nghĩa: nghĩa của từ
nghĩa phụ cụ thể hơn, hẹp hơn nghĩa của tiếng chính.
ghép đẳng lập có tính chất khái quát,
- Tiếng chính nêu ý nghĩa khái quát, tiếng phụ bổ tổng hợp nghĩa của các tiếng cấu tạo
sung, cụ thể hoá ý nghĩa của tiếng chính.
nên nó.
Ví dụ

Xe đạp, cá chép, xanh rì, xanh um….

Áo quần, sách vở, cây cỏ, ăn nói, ăn
mặc…

* Từ láy: là từ gồm hai hay nhiều tiếng trong đó có một bộ phận của tiếng hoặc toàn bộ tiếng được
lặp lại..
Ví dụ: long lanh, thoang thoảng, xinh xinh, …
* Tiếng Việt có 4 kiểu từ láy:
+ Bộ phận âm đầu của tiếng trước được láy lại (lặp lại) ở bộ phận âm
Ví dụ: đậm dà, long lanh, vội vàng, …
+ Bộ phận vần của tiếng trước được láy lại (lặp lại) ở bộ phận vần của
Ví dụ: bát ngát, loáng thoáng, …
+ Láy cả âm và vần: Bộ phận âm đầu và vần của tiếng trước được láy lại (lặp lại) ở bộ phận âm đầu
và vần của tiếng sau.
Ví dụ: chầm chậm, trăng trắng, đo đỏ, lành lạnh, …
+ Tiếng trước được láy lại (lặp lại) ở tiếng sau.
Ví dụ: xinh xinh, hây hây, ào, ào, …
* Tác dụng của từ láy:
- Làm cho ý nghĩa của từ gốc có thêm một số sắc thái nào đó, có thể làm giảm nhẹ hoặc mạnh thêm.
- Từ láy còn có tác dụng gợi tả hình ảnh của người và sự vật (từ tượng
Ví dụ: lom khom, lòng khòng, lác đác, lênh khênh, …
- Từ láy mô phỏng, bắt chước tiếng người, loài vật hoặc các tiếng
Ví dụ: thì thầm, khúc khích, líu lo, ríu rít, xào xạc, loảng xoả...
ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
1. Từ đơn: là loại từ do một tiếng có nghĩa tạo thành.
Ví dụ: Ngày, tháng, năm, ăn, mặc, …
2. Từ phức: là từ có từ hai tiếng trở lên. Từ phức được chia thành từ ghép và từ láy.
- Từ ghép là những từ phức được tạo thành bằng cách ghép các tiếng có nghĩa với nhau.
* Từ ghép: là loại từ gồm hai, ba hoặc bốn tiếng ghép lại tạo thành một ý
Ví dụ: nhà cửa, vi sinh vật, …
+ Từ ghép có nghĩa phân loại: Là từ ghép mà quan hệ giữa các từ đơn tạo thành có quan hệ chính phụ
(phụ nghĩa) nghĩa cụ thể hơn.
Ví dụ: Xe máy, trắng ngà, bút chì, …
+ Từ ghép có nghĩa tổng hợp: Là từ ghép mà quan hệ giữa các từ đơn tạo thành có quan hệ song song
(hợp nghĩa) nghĩa khái quát hơn nghĩa từng tiếng.
Ví dụ: ăn uống, quần áo, nhà cửa, …
* Từ ghép được chia thành từ ghép đẳng lập và từ ghép chính phụ.
Từ ghép chính phụ Từ ghép đẳng lập
Đặc điểm
cấu tạo
Các tiếng không bình đẳng v ng pháp: tiếng
chính tiếng phụ. Trong các từ ghép thuần Việt,
tiếng chính đứng trước tiếng phụ.
Các tiếng bình đẳng với nhau về ngữ
pháp: không có tiếng chính, tiếng phụ.
Đặc điểm
nghĩa
- tính chất phân nghĩa: nghĩa của từ ghép chính
phụ cụ thể hơn, hẹp hơn nghĩa của tiếng chính.
- Tiếng chính nêu ý nghĩa khái quát, tiếng phụ bổ
sung, cụ thể hoá ý nghĩa của tiếng chính.
tính chất hợp nghĩa: nghĩa của từ
ghép đẳng lập tính chất khái quát,
tổng hợp nghĩa của các tiếng cấu tạo
nên nó.
Ví dụ Xe đạp, cá chép, xanh rì, xanh um…. Áo quần, sách vở, cây cỏ, ăn nói, ăn
mặc…
* Từ láy: từ gồm hai hay nhiều tiếng trong đó có một bộ phận của tiếng hoặc toàn bộ tiếng được
lặp lại..
Ví dụ: long lanh, thoang thoảng, xinh xinh, …
* Tiếng Việt có 4 kiểu từ láy:
+ Bộ phận âm đầu của tiếng trước được láy lại (lặp lại) ở bộ phận âm
Ví dụ: đậm dà, long lanh, vội vàng, …
+ Bộ phận vần của tiếng trước được láy lại (lặp lại) ở bộ phận vần của
Ví dụ: bát ngát, loáng thoáng, …
+ Láy cả âm và vần: Bộ phận âm đầu và vần của tiếng trước được láy lại (lặp lại) ở bộ phận âm đầu
và vần của tiếng sau.
Ví dụ: chầm chậm, trăng trắng, đo đỏ, lành lạnh, …
+ Tiếng trước được láy lại (lặp lại) ở tiếng sau.
Ví dụ: xinh xinh, hây hây, ào, ào, …
* Tác dụng của từ láy:
- Làm cho ý nghĩa của từ gốc có thêm một số sắc thái nào đó, có thể làm giảm nhẹ hoặc mạnh thêm.
- Từ láy còn có tác dụng gợi tả hình ảnh của người và sự vật (từ tượng
Ví dụ: lom khom, lòng khòng, lác đác, lênh khênh, …
- Từ láy mô phỏng, bắt chước tiếng người, loài vật hoặc các tiếng
Ví dụ: thì thầm, khúc khích, líu lo, ríu rít, xào xạc, loảng xoảng, …
* Từ láy được chia thành lừ láy toàn bộ và từ láy bộ phận.
Từ láy toàn bộ Từ láy bộ phận
Đặc điểm Các tiếng trong từ láy toàn bộ có thể: Các tiếng trong từ láy bộ phận
1
Ôn tập Ngữ văn 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập Ngữ văn 8 - Người đăng: nguyentienthinh1509
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Ôn tập Ngữ văn 8 9 10 675