Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập Văn lớp 6 HKI

Được đăng lên bởi Le My Dung
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 459 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN TẬP VĂN 6 KÌ I
I. TRUYỆN DÂN GIAN:
1. Một số khái niệm thể loại truyện dân gian
a.Truyền thuyết : Loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan
đến lịch sử thời quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng kì ảo. Truyền thuyết thể hiện
thái độ, cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch sử được kể.
b.Truyện cổ tích :Loại truyện dân gian kể về cuộc đời của một số kiểu nhân vật quen
thuộc:
+ Nhân vật bất hạnh ( như : người mồ côi, người con riêng, người em út, người có
hình dạng xấu xí,…)
+ Nhân vật dũng sĩ và nhân vật có tài năng kì lạ;
+ Nhân vật thông minh và nhân vật ngốc nghếch ;
+ Nhân vật là động vật (con vật biết nói năng, hoạt động như con người).
- Truyện cổ tích thường có yếu tố hoang đường.
- Thể hiện ước mơ, niềm tin của nhân dân về chiến thắng cuối cùng của cái thiện đối
với cái ác, cái tốt đối với cái xấu, sự công bằng đối với sự bất công.
c. Truyện ngụ ngôn :Loại truyện kể bằng văn xuôi hoặc văn vần, mượn chuyện về
loài vật, đồ vật hoặc chính về con người để nói bóng gió, kín đáo chuyện con người,
nhằm khuyên nhủ, răn dạy người ta bài học nào đó trong cuộc sống.
d. Truyện cười :Loại truyện kể về những hiện tượng đáng cười trong cuộc sống
nhằm tạo ra tiếng cười mua vui hoặc phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội.
2. Bảng tổng kết các truyện dân gian đã học:
Stt Tên văn bản Thể loại
Nội dung chính
1
-Giải thích, suy tôn nguồn gốc dân tộc.
CON RỒNG,
Truyền -Thể hiện ý nguyện đoàn kết, thống nhất của cộng
CHÁU TIÊN
thuyết đồng người Việt.
2
-Truyện nhằm giải thích nguồn gốc bánh chưng,
BÁNH
Truyền bánh giầy và tập tục làm hai thứ bánh này trong
CHƯNG,
thuyết ngày tết.
BÁNH GIẦY
-Đề cao lao động, đề cao nghề nông.
-Đề cao tập tục thờ cúng trời đất, tổ tiên.
3
-Hình tượng Thánh Gióng là biểu tượng của ý thức
và sức mạnh bảo vệ đất nước.
THÁNH
Truyền -Đồng thời là sự thể hiện quan niệm và ước mơ của
GIÓNG
thuyết nhân dân ta về người anh hùng cứu nước chống
ngoại xâm.
4
- Truyện giải thích hiện tượng lũ lụt
SƠN TINH ,
Truyền - Sức mạnh, ước mong của người Việt cổ muốn
THỦY TINH
thuyết chế ngự thiên tai
- Suy tôn ca ngợi công lao dựng nước của các vua
Hùng.
5
SỰ TÍCH HỒ
Truyền -Truyện ngợi ca tính chất chính nghĩ, tính chất
GƯƠM
thuyết nhân dân và chiến thắng vẻ vang của cuộc khởi
1

Ñeà cöông oân taäp Ngöõ vaên 6HKI

6

THẠCH
SANH

Truyện
cổ tích

7

EM BÉ
THÔNG
MINH

Truyện
cổ tích

8

ẾCH NGỒI
ĐÁY GIẾNG

9

THẦY BÓI
XEM VOI

10

CHÂN, TAY,
TAI MẮT,
MIỆNG

Truyện
ngụ
ngôn
Truyện
ngụ
ngôn
Truyện
ngụ
ngôn

11
T...
ÔN TẬP VĂN 6 KÌ I
I. TRUYỆN DÂN GIAN:
1. Một số khái niệm thể loại truyện dân gian
a.Truyền thuyết : Loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan
đến lịch sử thời quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng kì ảo. Truyền thuyết thể hiện
thái độ, cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch sử được kể.
b.Truyện cổ tích :Loại truyện dân gian kể về cuộc đời của một số kiểu nhân vật quen
thuộc:
+ Nhân vật bất hạnh ( như : người mồ côi, người con riêng, người em út, người có
hình dạng xấu xí,…)
+ Nhân vật dũng sĩ và nhân vật có tài năng kì lạ;
+ Nhân vật thông minh và nhân vật ngốc nghếch ;
+ Nhân vật là động vật (con vật biết nói năng, hoạt động như con người).
- Truyện cổ tích thường có yếu tố hoang đường.
- Thể hiện ước mơ, niềm tin của nhân dân về chiến thắng cuối cùng của cái thiện đối
với cái ác, cái tốt đối với cái xấu, sự công bằng đối với sự bất công.
c. Truyện ngụ ngôn :Loại truyện kể bằng văn xuôi hoặc văn vần, mượn chuyện về
loài vật, đồ vật hoặc chính về con người để nói bóng gió, kín đáo chuyện con người,
nhằm khuyên nhủ, răn dạy người ta bài học nào đó trong cuộc sống.
d. Truyện cười :Loại truyện kể về những hiện tượng đáng cười trong cuộc sống
nhằm tạo ra tiếng cười mua vui hoặc phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội.
2. Bảng tổng kết các truyện dân gian đã học:
Stt Tên văn bản Thể loại Nội dung chính
1
CON RỒNG,
CHÁU TIÊN
Truyền
thuyết
-Giải thích, suy tôn nguồn gốc dân tộc.
-Thể hiện ý nguyện đoàn kết, thống nhất của cộng
đồng người Việt.
2
BÁNH
CHƯNG,
BÁNH GIẦY
Truyền
thuyết
-Truyện nhằm giải thích nguồn gốc bánh chưng,
bánh giầy và tập tục làm hai thứ bánh này trong
ngày tết.
-Đề cao lao động, đề cao nghề nông.
-Đề cao tập tục thờ cúng trời đất, tổ tiên.
3
THÁNH
GIÓNG
Truyền
thuyết
-Hình tượng Thánh Gióng là biểu tượng của ý thức
và sức mạnh bảo vệ đất nước.
-Đồng thời là sự thể hiện quan niệm và ước mơ của
nhân dân ta về người anh hùng cứu nước chống
ngoại xâm.
4
SƠN TINH ,
THỦY TINH
Truyền
thuyết
- Truyện giải thích hiện tượng lũ lụt
- Sức mạnh, ước mong của người Việt cổ muốn
chế ngự thiên tai
- Suy tôn ca ngợi công lao dựng nước của các vua
Hùng.
5 SỰ TÍCH HỒ
GƯƠM
Truyền
thuyết
-Truyện ngợi ca tính chất chính nghĩ, tính chất
nhân dân và chiến thắng vẻ vang của cuộc khởi
Ñeà cöông oân taäp Ngöõ vaên 6HKI
1
Ôn tập Văn lớp 6 HKI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập Văn lớp 6 HKI - Người đăng: Le My Dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Ôn tập Văn lớp 6 HKI 9 10 213