Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích bài thơ Nhàn của nguyễn Bỉnh Kiêm

Được đăng lên bởi huynhu362-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 224 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề: Phân tích bài thơ “Nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm
Bài làm
Nguyễn Bỉnh Khiêm là một trong những nhà thơ lớn đã đặt nền móng
cho văn học chữ Nôm. Nội dung trong thơ của ông mang đậm chất triết lí
giáo huấn, ngợi ca chí khí của kẻ sĩ, thú thanh nhàn, đồng thời cũng phê
phán những thói đời đen bạc. “Nhàn” là bài thơ tiêu biểu trong tập thơ
“Bạch Vân quốc âm thi tập”, được viết bằng thể thất ngôn bát cú đường
luật. Qua bài thơ đó ta có thể thấy được vẻ đẹp chân chính của ông, nét
mộc mạc của làng quê.
“Một mai, một cuốc, một cần câu,
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào.
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn người đến chốn lao xao.
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá,
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.
Rượu đến cội cây ta sẽ uống,
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao.”
Cáo quan về quê, tất nhiên Nguyễn Bỉnh Khiêm không còn được
hưởng bổng lộc của triều đình nữa. Nhưng có lẽ nhiều người trong chúng
ta sẽ nghĩ rằng Nguyễn Bỉnh Khiêm không dễ dàng gì hòa nhập được với
cuộc sống thôn quê đạm bạc. Chính vì thế nên bài thơ “Nhàn” như là một
lời tâm sự thâm trầm, sâu sắc của tác giả khẳng định nhàn không có nghĩa
là từ bỏ hay trốn chạy mà tìm nơi thanh tĩnh để di dưỡng tinh thần, giữ
được cốt cách thanh cao, khí tiết cương trực, vượt lên trên những danh lợi
tầm thường.
Hai câu đề, thể hiện vẻ đẹp cuộc sống nhàn nhã ung của tác giả:
“Một mai, một cuốc, một cần câu,
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào”.
Quan Trạng về sống giữa chốn thôn quê nay đã giống như một “lão
nông tri điền”, hằng ngày làm bạn với những công cụ lao động như mai để
đào đất, cuốc để xới đất, cần câu để kiếm tôm cá. Cách dùng số từ tính
đếm rành rọt cho thấy tất cả đã trở nên gần gũi, quen thuộc trong cuộc
sống của ông. Nhịp thơ 2/2/3 gợi tả phong thái khoan thai của nhà Nho.
Lao động là niềm vui, niềm vinh quang nên tác giả đã tỏ ra mãn nguyện
với cuộc sống mà mình đã lựa chọn. “Thơ thẩn” là nhàn hạ, thanh thản là
cuộc sống ung dung, không bận tâm đến sự đời đen bạc.
Trang 1

Hai câu thực, nói lên quan niệm về lẽ khôn, dại ở đời:
“Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn người đến chốn lao xao”.
“Ta” đây là Nguyễn Bỉnh Khiêm và những người cùng chí hướng như
ông. “Người” đây là quan lại đương thời. “Nơi vắng vẻ” là cuộc sống giữa
thiên nhiên, xa cách xã hội ồn ào, lộn xộn, do đó không phải bon chen, cầu
cạnh nên tâm hồn được thoải mái. “Chốn lao xao” là chốn triều đình, chốn
cửa quyền có lâu đài, bổng lộc hậu hĩ nhưng phải cạnh tranh quyết liệt. Ẩn
dụ “nơi vắng vẻ” là “nơi tĩnh lặng, nơi thôn quê, dân dã” – “chốn lao xao”
là “chốn quan...
Đề: Phân tích bài thơ “Nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm
Bài làm
Nguyễn Bỉnh Khiêm một trong những nhà thơ lớn đã đặt nền móng
cho văn học chữ Nôm. Nội dung trong thơ của ông mang đậm chất triết
giáo huấn, ngợi ca chí k của kẻ sĩ, thú thanh nhàn, đồng thời cũng phê
phán những thói đời đen bạc. “Nhàn” bài thơ tiêu biểu trong tập thơ
“Bạch Vân quốc âm thi tập”, được viết bằng thể thất ngôn bát đường
luật. Qua bài thơ đó ta thể thấy được vẻ đẹp chân chính của ông, nét
mộc mạc của làng quê.
“Một mai, một cuốc, một cần câu,
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào.
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn người đến chốn lao xao.
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá,
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.
Rượu đến cội cây ta sẽ uống,
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao.”
Cáo quan về quê, tất nhiên Nguyễn Bỉnh Khiêm không còn được
hưởng bổng lộc của triều đình nữa. Nhưng lẽ nhiều người trong chúng
ta sẽ nghĩ rằng Nguyễn Bỉnh Khiêm không dễ dàng hòa nhập được với
cuộc sống thôn quê đạm bạc. Chính thế nên bài thơ “Nhàn” n một
lời tâm sự thâm trầm, sâu sắc của tác giả khẳng định nhàn không nghĩa
từ bỏ hay trốn chạy tìm nơi thanh tĩnh để di dưỡng tinh thần, giữ
được cốt ch thanh cao, khí tiết cương trực, vượt lên trên những danh lợi
tầm thường.
Hai câu đề, thể hiện vẻ đẹp cuộc sống nhàn nhã ung của tác giả:
“Một mai, một cuốc, một cần câu,
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào”.
Quan Trạng về sống giữa chốn thôn quê nay đã giống như một “lão
nông tri điền”, hằng ngày làm bạn với những công cụ lao động như mai để
đào đất, cuốc để xới đất, cần u để kiếm tôm cá. Cách dùng số từ tính
đếm rành rọt cho thấy tất cả đã tr nên gần gũi, quen thuộc trong cuộc
sống của ông. Nhịp thơ 2/2/3 gợi tả phong thái khoan thai của nhà Nho.
Lao động niềm vui, niềm vinh quang nên tác giả đã tỏ ra mãn nguyện
với cuộc sống mình đã lựa chọn. “Thơ thẩn” nhàn hạ, thanh thản
cuộc sống ung dung, không bận tâm đến sự đời đen bạc.
Trang 1
Phân tích bài thơ Nhàn của nguyễn Bỉnh Kiêm - Trang 2
Phân tích bài thơ Nhàn của nguyễn Bỉnh Kiêm - Người đăng: huynhu362-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phân tích bài thơ Nhàn của nguyễn Bỉnh Kiêm 9 10 956