Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích diễn biến tâm lý chị Dậu trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 201 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân tích diễn biến tâm lý chị Dậu trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ

Tắt đèn là một “đoản thiên tiểu thuyết” xuất sắc về đề tài người nông dân trước
Cách mạng tháng Tám.Cùng viết về nỗi khổ cực của người nông dân nhưng Ngô Tất
Tố lại chọn một lối đi riêng.Oâng muốn lột trần bộ mặt tàn ác của bọn thực dân thông
qua chính sách thuế khóa hà khắc ở nông thôn.Tắt đèn sừng sững một tượng đài nông
dân-chị Dậu.Đó là một con người quyết chống lại cường quyền gian ác để giữ lấy
chính cuộc sống của mình.Đoạn trích Tức nước vỡ bờ chính là một lần chị phải đấu
tranh như thế.
Chị Dậu chạy đôn,chạy đáo bán bòn đủ thức mới đủ suất sưu cho chồn.Vất vả
nhưng được tai qua nạn khỏi nghĩ cũng mừng.Vậy mà ngờ dâu suất của chồng vừa
mới lo xong lại sinh thêm suất sưu của người chết.Thế là trăm dâu đổ đầu tằm,biết là
oan ức mà chẳng thể nào giải được.Lo một suất sưu chị đã “khuynh gia bại sản” nay
lại thêm suất nữa,chị Dậu bị đẩy đến đường cùng.Đoạn trích Tức nước vỡ bờ mở đầu
bằng vài thở phào của chị.Anh Dậu sau khi bị đánh liên hồi kỳ trận được bọn chúng
thả về.May thay bà láng giềng cho nắm gạo,thế là chị Dậu tất tả nấu cho chồng bát
cháo mong cứu cho chồng ra khỏi cơn nguy khốn.Nhưng đáng thương thay,bát cháo
vừa mới kịp đưa lên miệng thì bọn cai lệ ầm ầm xô tới với roi với thước.Trước sự
hách dịch và hung ác,chị Dậu nhất nhất chỉ còn biết kêu oan “Hai ông làm phúc nói

với ông lý cho cháu khất”.Nhưng cái câu nói ấy của chị Dậu có nghĩa gì đâu.Cai lệ
trừng trợn trút một hai câu tai ngược “Mày định nói cho mày nghe đấy à?Sưu của Nhà
nước mà dám mở mồm xin khất”.
Đúng là “tức nước” sẽ đến “vỡ bờ”.Ở trong một hoàn cảnh khác,chị Dậu hẳn
đã phải có vài câu đáp lại cái thói cư xử coi người như rác của bọn cai lệ nhà ông
Lý.Nhưng chị Dậu vẫn kiên nhẫn van nài.Chỉ hẳn đã hiểu quá rõ cái thân phận hèn
mọn của mình và lại càng hiểu hơn cái thói hung ác của bọn tay sai.Chị vẫn tha thiết
“Khốn nạn!Nhà cháu đã không có,dẫu ông chửi mắng cũng thế thôi.Xin ông trông
lại”.Rõ ràng là ở đấy,câu nói của chị Dậu đã cứng cỏi hơn,đã có những dấu hiệu
“không chịu được”.Lời xin của chị Dậu tỏ vẻ bất cần và không còn ngại ngùng nể sợ
hoàn toàn như trước nữa.
Đến đây kịch tính của tình huống bắt đầu được đẩy lên cao.Cai lệ hầm hề “Nếu
không có tiền nộp sưu cho ông bây giờ,thì ông sẽ dở cả nhà mày đi,chửi mắng thôi
à?”.Câu nói vẫn đầy hách dịch của những kẻ bề trên quen coi người lao động là con
trâu,con ngựa.Vừa nói hắn vừa lao sầm sầm vào anh Dậu.Thế là “chị Dậu xám
mặt”,vội vàng chạy đến kêu xin.Ch...
Phân tích diễn biến tâm lý chị Dậu trong đoạn trích Tức ớc vỡ bờ
Tắt đèn là một đoản thiên tiểu thuyết” xuất sắc vđề tài người nông dân trước
Cách mạng tháng m.Cùng viết v nỗi khổ cực của người nông dân nhưng NTất
Tố lại chọn một lối đi riêng.Oâng muốn lột trần bộ mặt tàn ác của bọn thực dân thông
qua chính sách thuế khóa khắc nông thôn.Tắt đèn sừng sững một tượng đài nông
dân-chị Dậu.Đó một con nời quyết chống lại cường quyền gian ác để giữ lấy
chính cuộc sống của mình.Đoạn trích Tức nước vỡ bờ chính một lần chị phải đấu
tranh như thế.
Chị Dậu chạy đôn,chạy đáo bán bòn đủ thức mới đủ suất u cho chồn.Vất v
nhưng được tai qua nạn khỏi ngcũng mừng.Vậy mà ngdâu suất của chồng vừa
mới lo xong lại sinh thêm suất sưu của nời chết.Thế trăm dâu đổ đầu tằm,biết
oan ức mà chẳng thể nào giải được.Lo một suất sưu chị đã “khuynh gia bại sản” nay
lại thêm suất nữa,chị Dậu bị đẩy đến đường cùng.Đoạn trích Tức nước vỡ bờ mở đầu
bằng vài thở phào của chị.Anh Dậu sau khi bđánh liên hồi ktrận được bọn chúng
thả về.May thay láng giềng cho nắm gạo,thế chị Dậu tất tả nấu cho chồng bát
cháo mong cứu cho chồng ra khỏi n nguy khốn.Nhưng đáng thương thay,bát cháo
vừa mới kịp đưa lên miệng thì bọn cai lệ ầm ầm tới với roi với thước.Trước sự
hách dịch hung ác,chị Dậu nhất nhất chỉ còn biết kêu oan “Hai ông làm phúc nói
Phân tích diễn biến tâm lý chị Dậu trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ - Trang 2
Phân tích diễn biến tâm lý chị Dậu trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phân tích diễn biến tâm lý chị Dậu trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ 9 10 756