Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH NHÂN VẬT VIỆT TRONG NHỮNG ĐỨA CON TRONG GIA ĐÌNH

Được đăng lên bởi Mỹ Trâm
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN TÍCH NHÂN VẬT VIỆT
Nguyễn Thi là cây bút khá nổi tiếng của văn xuôi thời kháng chiến
chống Mỹ. Truyện của Nguyễn Thi đã phản ánh khá sinh động cuộc
sống của nhân dân Miền Nam dưới sự đàn áp dã man của Mỹ và chính
quyền Sài Gòn; đồng thời cũng làm nổi bật vẻ đẹp của con người Miền
Nam trong cuộc đấu tranh quyết liệt với kẻ thù để giải phóng Miền Nam,
thống nhất đất nước, giành độc lập, tự do về cho dân tộc. Trong những
sáng tác của mình, Nguyễn Thi đi sâu khai thác đề tài: chủ nghĩa yêu
nước anh hùng cách mạng của nhân dân Nam Bộ. Đó là những tập thể
anh hùng được làm nên bởi mọi lứa tuổi. Trong đó, tầng lớp thiếu niên
đã góp phần không nhỏ trong việc tạo nên bức tranh hào hùng này như
nhân vật Việt trong “Những đứa con trong gia đình” của ông.
Thật vậy, Việt là nhân vật trung tâm của câu chuyện. Việt xuất thân
trong một gia đình lớn, gia đình cách mạng. Những con người trong gia
đình ấy đã gắn bó với nhau trong một mối tình ruột thịt, người nào cũng
đáng yêu, đáng quý, người nào cũng có bản chất riêng, nhưng lại thống
nhất với nhau về bản chất đó là: lòng căm thù giặc sâu sắc, hành động
dũng cảm, gan góc trong chiến đấu, có niềm say mê và khao khát được
đánh giặc, rất tình nghĩa, rất đỗi thủy chung với gia đình, với cách mạng
và Tổ quốc. Hơn nữa, Việt xuất thân trong một gia đình mang nặng thù
nhà, nợ nước. Ông nội của Việt bị lính tổng Phòng bắn vào giữa bụng,
bà nội bị lính quận Sơn hành hạ, đánh đập. Ba của Việt thì bị giặc chặt
đầu, má Việt thì bị trái ca nông của Mỹ giết chết khi đi đấu tranh ở Mỏ
Cày, thím Năm thì bị giặc hắn bể xuồng chết khi đi rọc lá chuối... những
người thân trong gia đình của Việt lần lượt bị giặc sát hại. Những đau
thương mất mát này đã sớm khơi dậy lòng căm thù giặc của Việt, đồng
thời cũng sớm khơi dậy ý thức đấu tranh để trả thù nhà và góp phần vào
việc đấu tranh giải phóng miền Nam của Việt.
Việt là một cậu con trai mới lớn, ngây thơ và hiếu động. Việt đã tiến xa
hơn thế hệ của ông cha mình. Lúc nhỏ Việt đã rất gan , đúng như lời
nhận xét của chú Năm: “Việt là một thằng nhỏ nhưng rất gan lì". Trước
nỗi đau mất cha, cậu bé Việt không còn biết sợ hãi là gì, Việt đã đi theo
má mà la “Trả đầu ba! Trả đầu ba!”, rồi khi thằng giặc liệng đầu ba vào

ngực mẹ, làm máu me văng cùng đầu chị em Việt. “Đầu ba ở dưới
không lượm” mà Việt “cứ nhè cái thằng liệng đầu mà đá”. Lòng căm thù
giặc đã dậy lên trong lòng Việt. Càng lớn lên ý thức và hành động của
Việt càng chín chắn hơn. Việt đã cùng chị đánh giặc trên sông Định
Thủy, rồi lạ...
PHÂN TÍCH NHÂN VẬT VIỆT
Nguyễn Thi cây bút khá nổi tiếng của văn xuôi thời kháng chiến
chống Mỹ. Truyện của Nguyễn Thi đã phản ánh khá sinh động cuộc
sống của nhân dân Miền Nam dưới sự đàn áp man của Mỹ chính
quyền Sài Gòn; đồng thời cũng làm nổi bật vẻ đẹp của con người Miền
Nam trong cuộc đấu tranh quyết liệt với kẻ thù để giải phóng Miền Nam,
thống nhất đất nước, giành độc lập, tự do về cho dân tộc. Trong những
sáng tác của mình, Nguyễn Thi đi sâu khai thác đề tài: ch nghĩa yêu
nước anh hùng cách mạng của nhân dân Nam Bộ. Đó những tập thể
anh hùng được làm nên bởi mọi lứa tuổi. Trong đó, tầng lớp thiếu niên
đã góp phần không nhỏ trong việc tạo nên bức tranh hào hùng này như
nhân vật Việt trong “Những đứa con trong gia đình” của ông.
Thật vậy, Việt nhân vật trung tâm của câu chuyện. Việt xuất thân
trong một gia đình lớn, gia đình cách mạng. Những con người trong gia
đình y đã gắn với nhau trong một mối tình ruột thịt, người nào cũng
đáng yêu, đáng quý, người nào cũng bản chất riêng, nhưng lại thống
nhất với nhau về bản chất đó là: lòng căm thù giặc sâu sắc, hành động
dũng cảm, gan góc trong chiến đấu, niềm say và khao khát được
đánh giặc, rất tình nghĩa, rất đỗi thủy chung với gia đình, với cách mạng
T quốc. Hơn nữa, Việt xuất thân trong một gia đình mang nặng thù
nhà, nợ nước. Ông nội của Việt bị lính tổng Phòng bắn vào giữa bụng,
nội bị lính quận Sơn hành hạ, đánh đập. Ba của Việt thì bị giặc chặt
đầu, Việt thì bị trái ca nông của M giết chết khi đi đấu tranh M
Cày, thím Năm thì bị giặc hắn bể xuồng chết khi đi rọc chuối... những
người thân trong gia đình của Việt lần lượt bị giặc sát hại. Những đau
thương mất mát này đã sớm khơi dậy lòng căm thù giặc của Việt, đồng
thời cũng sớm khơi dậy ý thức đấu tranh để trả tnhà góp phần vào
việc đấu tranh giải phóng miền Nam của Việt.
Việt một cậu con trai mới lớn, ngây tvà hiếu động. Việt đã tiến xa
hơn thế hệ của ông cha mình. Lúc nhỏ Việt đã rất gan , đúng như lời
nhận xét của chú Năm: “Việt một thằng nhỏ nhưng rất gan lì". Trước
nỗi đau mất cha, cậu Việt không còn biết sợ hãi gì, Việt đã đi theo
la “Trả đầu ba! Trả đầu ba!”, rồi khi thằng giặc liệng đầu ba vào
PHÂN TÍCH NHÂN VẬT VIỆT TRONG NHỮNG ĐỨA CON TRONG GIA ĐÌNH - Trang 2
PHÂN TÍCH NHÂN VẬT VIỆT TRONG NHỮNG ĐỨA CON TRONG GIA ĐÌNH - Người đăng: Mỹ Trâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
PHÂN TÍCH NHÂN VẬT VIỆT TRONG NHỮNG ĐỨA CON TRONG GIA ĐÌNH 9 10 199