Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích Sơn Tinh Thủy Tinh

Được đăng lên bởi Minh Thu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 160 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

HỌC PHẦN: VĂN HỌC TRUYỆN DÂN GIAN
Bài: Phân tích tác phẩm Sơn Tinh,Thủy Tinh

Lớp: K33A11
Tổ : 1

Năm học: 2015-2016

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bùi Minh Thu.
Đỗ Thị Thu Phương.
Phạm Thị Tuyết Mai.
Nguyễn Thanh Huyền.
Nguyễn Thị Hường .
Vũ Thùy Trang.
Nguyễn Thị Tú.
Khuất Thị Phương Mai.

Sơn Tinh,Thủy Tinh
Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái đẹp
tuyệt trần, tên là Mị Nương. Nhà vua muốn kén cho công
chúa một người chồng tài giỏi.
Một hôm, có hai chàng trai đến cầu hôn công chúa. Một
người là Sơn Tinh, chúa miền non cao, còn người kia là
Thủy Tinh, vua vùng nước thẳm.
Hùng Vương chưa biết chọn ai, bèn nói :
- Ngày mai, ai đem lễ vật đến trước thì được lấy Mị
Nương. Hãy đem đủ một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp
bánh trưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao.
Hôm sau, Sơn Tinh mang lễ vật đến trước và được đón
dâu về.
Thủy Tinh đến sau, không lấy được Mị Nương, đùng
đùng tức giận, cho quân đuổi đánh Sơn Tinh. Thủy Tinh hô
mưa, gọi gió, dâng nước lên cuồn cuộn. Nhà cửa, ruộng
đồng chìm trong biển nước. Sơn Tinh hóa phép bốc từng
quả đồi, dời từng dãy núi chặn dòng nước lũ. Thủy Tinh
dâng nước lên cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại nâng đồi núi cao
lên bấy nhiêu. Cuối cùng, Thủy Tinh đuối sức, đành phải
rut lui
Từ đó, năm nào Thủy Tinh cũng dâng nước đánh Sơn
Tinh, gây lũ lụt khắp nơi nhưng lần nào Thủy Tinh cũng
chịu thua.
Theo TRUYỆN CỔ VIỆT NAM

Sơn Tinh, Thủy Tinh
( Dị bản 1)
Thuở ấy, vua Hùng Vương thứ 18 có một cô con gái rất
xinh. Vua muốn chọn chàng rể vừa hiền, vừa tài, nên
truyền lệnh mở hội kén rể. Trai tráng khắp nơi nô nức kéo
về kinh đô thi tài. Đã mấy ngày qua, biết bao nhiêu chàng
trai tuấn tú, võ nghệ tài ba lần lượt ra trổ tài, nhưng vẫn
chưa được nhà vua ưng chọn. Vua đã hơi thất vọng thì
bỗng nhiên có hai người cùng một lúc tiến vào xin thi tài,
một người tên là Sơn Tinh, còn người kia tên là Thủy Tinh.
Vua truyền cho hai người cùng trổ tài. Lời vua truyền vừa
dứt, Thủy Tinh đã vội ra oai, gây sấm sét đùng đùng, mây
tuôn gió nổi, bốn bề nước đổ, trời đất tối tăm. Cả một vùng
đất rung chuyển, thật là rùng rợn. Đến lượt Sơn Tinh liền
khoan thai vẫy tay hóa phép dời núi, đổ cây, phá rừng vung
đất chống lại trận nước dâng lên của Thủy Tinh. Sơn Tinh
giơ gậy thần chỉ bốn phương, lập tức cảnh vật trở lại bình
thường, trời trong, sông lặng, cây cỏ xanh tươi.
Vua Hùng thấy hai người cùng tài giỏi không biết nên
gả con gái cho ai. Vua ngẫm nghĩ một lúc rồi phán
rằng:
- Sơn Tinh v...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI
HỌC PHẦN: VĂN HỌC TRUYỆN DÂN GIAN
Bài: Phân tích tác phẩm Sơn Tinh,Thủy Tinh
Lớp: K33A11
Tổ : 1
Năm học: 2015-2016
Phân tích Sơn Tinh Thủy Tinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích Sơn Tinh Thủy Tinh - Người đăng: Minh Thu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Phân tích Sơn Tinh Thủy Tinh 9 10 319