Ktl-icon-tai-lieu

PhâN TíCh Vẻ đẹP Tinh ThầN YêU NướC CủA NguyễN ĐìNh ChiểU

Được đăng lên bởi 01215374528
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 433 lần   |   Lượt tải: 1 lần
. PhâN

TíCh Vẻ đẹP Tinh ThầN YêU NướC CủA
NguyễN ĐìNh ChiểU đượC Thể HiệN Trong BàI
“NguyễN ĐìNh ChiểU NgôI Sao SáNg Trong VăN
Nghệ CủA DâN TộC” CủA PhạM VăN ĐồNg
1. Phạm Văn Đồng (1906 – 2000) là một nhà cách mạng một nhà giáo dục
tâm huyết, một nhà lí luận văn hoá văn nghệ lớn của đất nước. Trong cuộc
đời hoạt động cách mạng của mình. Ông đã có những bài viết rất sâu sắc
về văn hoá văn nghệ. Một trong những bài đó là bài “Nguyễn Đình Chiểu
ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc” 1963 là một bài tiểu luận đặc
sắc. Bài viết đã ca ngợi tinh thần yêu nước, tinh thần chiến đấu của
Nguyễn Đình Chiểu trong buổi đầu đất nước lâm nguy do Pháp xâm lược.
Tinh thần yêu nước đó được Phạm Văn Đồng phân tích và làm sáng tỏ
qua cuộc đời và thơ văn của ông.
2.a. Nguyễn Đình Chiểu được Phạm Văn Đồng ví là ngôi sao sáng trong
nền văn nghệ dân tộc bởi cuộc đời cầm bút của ông không chỉ là cầm bút
để sáng tạo nghệ thuật mà còn là cuộc đời chiến đấu vì nghĩa lớn vì độc
lập dân tộc. Nguyễn Đình Chiểu sống trong thời kì đất nước lâm nguy, nhà
Nguyễn hèn nhát đầu hàng thực dân Pháp đất nước rơi vào cảnh chia cắt
đau xót. Nhân dân ông đã nổi dậy trực diện đấu tranh chống kẻ thù ngoại
bang. Nguyễn Đình Chiểu không may bị mù nên ong chủ yếu chiến đấu
bằng thơ văn. Nhưng trước khi dùng thơ văn để chiến đấu ông đã thể hiện
mình là một người chiến sĩ yêu nước.
Trước hết Nguyễn Đình Chiểu là một con người luôn giữ “khí tiết của
người chí sĩ yêu nước”. Cụ thể là giữ tấm lòng trung nghĩa tuyệt đối với
nhân dân đất nước, tấm lòng đó như một tấm gương sáng. Ông viết:
“Sự đời thà khuất đôi tròng thịt
Lòng đạo xin tròn một tấm gương”
Không những giữ tấm lòng trong sáng trung trinh với đất nước nhân dân
trong thời buổi lâm nguy mà Nguyễn Đình Chiểu còn thể hiện tinh thần của
“một chiến sĩ hi sinh phấn đấu vì nghĩa lớn”. Ông đã dùng “thơ văn chiến
đấu đánh thẳng vào giặc ngoại xâm và tôi tớ của chúng. Ông viết:
“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đam mấy thằng gian bút chẳng tà”

Không những thế ở con người Nguyễn Đình Chiểu luôn luôn tỏ thái độ
“khinh miệt bọn lợi dụng văn chương để làm việc phi nghĩa” hại dân hại
nước:
“Thấy nay những nhóm văn chương
Vóc dê da cọp khôn lường thực hư”
Trong cái thời “khổ nhục nhưng vĩ đại” của dân tộc, Nguyễn Đình Chiểu đã
thể hiện mình đúng nghĩa là một người con nước Việt có tinh thần yêu
nước, tinh thần chiến đấu không mệt mỏi với kẻ thù, không những kẻ thù
thực dân Pháp mà còn là bồi bát bọn tay sai.
b. Thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu đã “làm ...
. PhâN TíCh Vẻ đẹP Tinh ThầN YêU NướC CủA
NguyễN ĐìNh ChiểU đượC Thể HiệN Trong BàI
“NguyễN ĐìNh ChiểU NgôI Sao SáNg Trong VăN
Nghệ CủA DâN TộC” CủA PhạM VăN ĐồNg
1. Phạm Văn Đồng (1906 2000) một nhà cách mạng một nhà giáo dục
tâm huyết, một nhà lí luận văn hoá văn nghệ lớn của đất nước. Trong cuộc
đời hoạt động cách mạng của mình. Ông đã những bài viết rất sâu sắc
về văn hoá văn nghệ. Một trong những bài đó bài “Nguyễn Đình Chiểu
ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc” 1963 một bài tiểu luận đặc
sắc. Bài viết đã ca ngợi tinh thần yêu nước, tinh thần chiến đấu của
Nguyễn Đình Chiểu trong buổi đầu đất nước lâm nguy do Pháp xâm lược.
Tinh thần yêu nước đó được Phạm Văn Đồng phân tích làm sáng tỏ
qua cuộc đời và thơ văn của ông.
2.a. Nguyễn Đình Chiểu được Phạm Văn Đồng ngôi sao sáng trong
nền văn nghệ dân tộc bởi cuộc đời cầm bút của ông không chỉ cầm bút
để sáng tạo nghệ thuật còn cuộc đời chiến đấu nghĩa lớn độc
lập dân tộc. Nguyễn Đình Chiểu sống trong thời kì đất nước lâm nguy, nhà
Nguyễn hèn nhát đầu hàng thực dân Pháp đất nước rơi vào cảnh chia cắt
đau xót. Nhân dân ông đã nổi dậy trực diện đấu tranh chống kẻ thù ngoại
bang. Nguyễn Đình Chiểu không may bị nên ong chủ yếu chiến đấu
bằng thơ văn. Nhưng trước khi dùng thơ văn để chiến đấu ông đã thể hiện
mình là một người chiến sĩ yêu nước.
Trước hết Nguyễn Đình Chiểu là một con người luôn giữ “khí tiết của
người chí yêu nước”. Cụ thể giữ tấm lòng trung nghĩa tuyệt đối với
nhân dân đất nước, tấm lòng đó như một tấm gương sáng. Ông viết:
“Sự đời thà khuất đôi tròng thịt
Lòng đạo xin tròn một tấm gương”
Không những giữ tấm lòng trong sáng trung trinh với đất nước nhân dân
trong thời buổi lâm nguy Nguyễn Đình Chiểu còn thể hiện tinh thần của
“một chiến hi sinh phấn đấu nghĩa lớn”. Ông đã dùng “thơ văn chiến
đấu đánh thẳng vào giặc ngoại xâm và tôi tớ của chúng. Ông viết:
“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đam mấy thằng gian bút chẳng tà”
PhâN TíCh Vẻ đẹP Tinh ThầN YêU NướC CủA NguyễN ĐìNh ChiểU - Trang 2
PhâN TíCh Vẻ đẹP Tinh ThầN YêU NướC CủA NguyễN ĐìNh ChiểU - Người đăng: 01215374528
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
PhâN TíCh Vẻ đẹP Tinh ThầN YêU NướC CủA NguyễN ĐìNh ChiểU 9 10 452