Ktl-icon-tai-lieu

phong cách nhà văn

Được đăng lên bởi tieubeo
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 3247 lần   |   Lượt tải: 6 lần
PHONG CÁCH CỦA CÁC NHÀ VĂN, NHÀ THƠ
1. Khái niệm phong cách sáng tác:
Nói đến phong cách là nói đến dấu ấn cá nhân của người nghệ sĩ được in
đậm lên tác phẩm. Đó chính là những nét riêng biệt, độc đáo, mới lạ được
các nhà văn, nhà thơ thể hiện một cách thống nhất, ổn định, lặp đi lặp lại có
quy luật trong tác phẩm của mình.
Phong cách nghệ thuật của nhà văn, nhà thơ biểu hiện tài nghệ của người
nghệ sĩ ngôn từ trong việc đem đến cho người đọc một cái nhìn mới mẻ,
chưa từng có về cuộc sống, con người thông qua những hình tượng nghệ
thuật độc đáo và những phương thức, phương tiện thể hiện đặc thù in đậm
dấu ấn cá nhân của chủ thể sáng tạo.
Không phải mọi nhà văn, nhà thơ đều có phong cách sáng tạo riêng.
Người ta chỉ dùng khái niệm này để nói đến những tác giả tài năng mà các
sáng tác của họ hợp thành một thể thống nhất, độc đáo không trộn lẫn.
2. Biểu hiện của phong cách:
- Cái nhìn, cách cảm thụ giàu tính khám phá nghệ thuật đối với cuộc đời.
- Giọng điệu riêng gắn liền với cảm hứng sáng tác
- Nét riêng trong sự lựa chọn, xử lí đề tài, xác định chủ đề, xác định đối
tượng miêu tả.
- Tính thống nhất, ổn định trong cách sử dụng các phương thức và phương
tiện nghệ thuật.
3. Phong cách sáng tác của các tác gia tiêu biểu:
STT
Tên tác
Phong cách
Tác phẩm
giả
1
Xuân
- Thơ XD thể hiện đầy đủ nhất cho ý Vội Vàng, Đây
Diệu
thức cá nhân của cái tôi Thơ mới
mùa thu tới, Thơ
- Chuẩn mực cái đẹp trong thơ ông là duyên, Yêu, Biển,
cong người-con người giữa tuổi trẻ và Giục giã, Nguyệt
tình yêu cảnh sắc thiên nhiên trong cầm…
thơ ông thường được quy chiếu về vẻ
đẹp của con người.
- Thơ ông có sự kết hợp giữa Đông,
Tây đặc biệt chịu nhiều ảnh hưởng của
thơ ca Pháp.
- Tình yêu trong thơ XD mãnh liệt,
sâu sắc, luôn ở trạng thái đòi hỏi vô
biên, tuyệt đích Thế giới nghệ thuật
của ông luôn có sự đối lập về tâm

Phan Thị Thanh Hoa

2

3

4

trạng cảm xúc.
- Thơ ông như những cơn lũ cảm xúc.
Câu này gọi câu kia, hình ảnh này gọi
hình ảnh khác.
- Giọng điệu sôi nổi, tha thiết, vồ vập,
bồng bột, cuống quýt cả khi vui lẫn
khi buồn.
Nguyễn - Thơ NB gắn bó và hấp thụ tinh hoa
Bính
của ca dao, dân ca vì vậy mang tính
dân tộc rất sâu đậm, khác hẳn với các
giọng thơ dầu thế kỉ phần lớn chịu ảnh
hưởng của thơ ca phương Tây. Ông đã
đem vào Thơ mới một hồn thơ dân tộc
rất đậm đà.
- NB là một trong số ít những nhà thơ
nói đúng được cái hồn quê, gợi lên
được “hồn xưa đất nước
- Chuyên dùng lối thơ lục bát, những
biện pháp nghệ thuật quen thuộc của
ca dao, dân ca. Giọng điệu đằm thắm,
nhẹ n...
PHONG CÁCH CỦA CÁC NHÀ VĂN, NHÀ THƠ
1. Khái niệm phong cách sáng tác:
Nói đến phong cách nói đến dấu ấn nhân của người nghệ sĩ được in
đậm lên c phẩm. Đó chính là những nét riêng biệt, độc đáo, mới lạ được
các nhà văn, nhà thơ thể hiện một cách thống nhất, ổn định, lặp đi lặp lại
quy luật trong tác phẩm của mình.
Phong cách nghệ thuật của nhà văn, nhà thơ biểu hiện tài nghệ của người
nghệ sĩ ngôn t trong việc đem đến cho người đọc một cái nhìn mới mẻ,
chưa từng v cuộc sống, con người thông qua những hình tượng nghệ
thuật độc đáo và những phương thức, phương tiện thể hiện đặc thù in đậm
dấu ấn cá nhân của chủ thể sáng tạo.
Không phải mọi nhà văn, nhà thơ đều phong cách sáng tạo riêng.
Người ta chỉ dùng khái niệm này để i đến những tác giả tài năng mà c
sáng tác của họ hợp thành một thể thống nhất, độc đáo không trộn lẫn.
2. Biểu hiện của phong cách:
- Cái nhìn, cách cảm thụ giàu tính khám phá nghệ thuật đối với cuộc đời.
- Giọng điệu riêng gắn liền với cảm hứng sáng tác
- Nét riêng trong sự lựa chọn, xử lí đề tài, xác định chủ đề, xác định đối
tượng miêu tả.
- Tính thống nhất, ổn định trong cách sử dụng các phương thức và phương
tiện nghệ thuật.
3. Phong cách sáng tác của các tác gia tiêu biểu:
STT Tên tác
giả
Phong cách Tác phẩm
1 Xuân
Diệu
- Thơ XD thể hiện đầy đủ nhất cho ý
thức cá nhân của cái tôi Thơ mới
- Chuẩn mực cái đẹp trong thơ ông
cong người-con người giữa tuổi trẻ
tình yêu cảnh sắc thiên nhiên trong
thơ ông thường được quy chiếu về v
đẹp của con người.
- Thơ ông sự kết hợp giữa Đông,
Tây đặc biệt chịu nhiều ảnh hưởng của
thơ ca Pháp.
- Tình yêu trong thơ XD mãnh liệt,
sâu sắc, luôn trạng thái đòi hỏi
biên, tuyệt đích Thế giới nghệ thuật
của ông luôn sự đối lập về tâm
Vội Vàng, Đây
mùa thu tới, Thơ
duyên, Yêu, Biển,
Giục giã, Nguyệt
cầm…
Phan Thị Thanh Hoa
phong cách nhà văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phong cách nhà văn - Người đăng: tieubeo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
phong cách nhà văn 9 10 121