Ktl-icon-tai-lieu

PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG CHOTRẺ 18 - 24 THÁNG TRONG TRƯỜNG MẦM NON

Được đăng lên bởi duyymhg
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 499 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ TÀI:
LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG CHO
TRẺ 18 - 24 THÁNG TRONG TRƯỜNG MẦM NON
PHẦN I : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1. Lý do chọn đề tài.
1.1. Về mặt lý luận
Mục tiêu GDMN là hình thành cho trẻ những yếu tố nhân
cách con người,
con người phát triển toàn diện về 5 mặt: Nhận thức, thể chất,
ngôn ngữ, tình cảm
xã hội, thẩm mỹ. Để đạt được mục tiêu giúp trẻ phát triển toàn
diện thì ta cần phải kết hợp hài hoà giữa nuôi dưỡng chăm sóc
sức khoẻ và giáo dục đó là điều tất yếu. Mà dinh dưỡng là nhu
cầu sống của mỗi con người, nhất là ở lứa tuổi mầm non, đặc
biệt là các cháu trong độ tuổi từ 18 - 24 tháng tuổi. Trẻ em cần
dinh dưỡng để phát triển về thể lực và trí tuệ. Trẻ em nếu được
chăm sóc nuôi dưỡng tốt sẽ mau lớn, khỏe mạnh, thông minh
và học giỏi. Thật đúng vậy trong các trường mầm non vấn đề
chăm sóc sức khỏe cho trẻ có ý nghĩa rất quan trọng, bởi vì trẻ
được ăn uống khoa học, đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng, đảm bảo
vệ sinh, đặc biệt là vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ giúp cho cơ
thể trẻ phát triển cân đối, hài hòa cả về thể chất và trí tuệ. Vì
vậy việc đảm bảo dinh dưỡng trong các trường mầm non có tổ
chức ăn bán trú là nhiệm vụ vô cùng quan trọng nó quyết định
đến sự tồn tại của cơ thể con người.
1.2. Về mặt thực tiễn.
Hiện nay vấn đề phòng chống suy dinh dưỡng đang là mối
quan tâm lớn nhất của toàn xã hội trên công tác này đòi hỏi có
1

tính liên ngành cao và là công việc của toàn dân. Đối với Ngành
giáo dục nói chung, trong đó bậc học Mầm non đóng vai trò rất
lớn đến việc phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ ăn bán trú tại
trường Mầm non. vậy vấn đề dinh dưỡng giữ vị trí quan trọng
đối với sức khoẻ trẻ thơ nó góp phần nâng cao sức học tập, lao
động của trẻ trong xã hội ngày càng phát triển hiện nay. Chính
vì vậy nên tôi chọn đề tài “Một số biện pháp phòng chống suy
dinh dưỡng cho trẻ 18 - 24 tháng trong trường mầm non”. Đây
là một thông điệp giúp cho toàn thể cộng đồng quan tâm đến
sức khoẻ và cùng nhau thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm và đặc biệc là vệ sinh an toàn tại trường mầm non có tổ
chức ăn bán trú.
1.3. Về tính cấp thiết
- Đối với trẻ 18 -24 tháng tuổi trong giai đoạn này thì cơ
thể trẻ còn non yếu, khả năng dự trữ ít, sự thích nghi với thức
ăn chưa cao vì vậy các bữa ăn của trẻ dù có đầy đủ nhưng
không hợp lý cũng sẽ là nguyên nhân dẫn đến suy dinh dưỡng
(dinh dưỡng không hợp lý: thừa hoặc thiếu đều có hại cho sức
khỏe và sự phát triển của trẻ) dinh dưởng còn ảnh hưởng đến sự
phát triển về tâm lý ( bán cầu đại não chậm phát triển) dẫn ...
ĐỀ TÀI:
LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG CHO
TRẺ 18 - 24 THÁNG TRONG TRƯỜNG MẦM NON
PHẦN I : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1. Lý do chọn đề tài.
1.1. Về mặt lý luận
Mục tiêu GDMN nh thành cho trẻ những yếu tố nhân
cách con người,
con người phát triển toàn diện về 5 mặt: Nhận thức, thể chất,
ngôn ngữ, tình cảm
hội, thẩm mỹ. Để đạt được mục tiêu giúp trẻ phát triển toàn
diện thì ta cần phải kết hợp hài hoà giữa nuôi dưỡng chăm sóc
sức khoẻ giáo dục đó điều tất yếu. dinh dưỡng nhu
cầu sống của mỗi con người, nhất lứa tuổi mầm non, đặc
biệt các cháu trong đ tuổi từ 18 - 24 tháng tuổi. Trẻ em cần
dinh dưỡng để phát triển v thể lực t tuệ. Trẻ em nếu được
chăm sóc nuôi dưỡng tốt sẽ mau lớn, khỏe mạnh, thông minh
học giỏi. Thật đúng vậy trong các trường mầm non vấn đề
chăm sóc sức khỏe cho tr ý nghĩa rất quan trọng, bởi vì tr
được ăn uống khoa học, đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng, đảm bảo
vệ sinh, đặc biệt vsinh an toàn thực phẩm sẽ giúp cho
thể trẻ phát triển n đối, hài hòa cả về thể chất trí tuệ.
vậy việc đảm bảo dinh dưỡng trong các trường mầm non tổ
chức ăn bán t nhiệm vụ cùng quan trọng quyết định
đến sự tồn tại của cơ thể con người.
1.2. Về mặt thực tiễn.
Hiện nay vấn đ phòng chống suy dinh dưỡng đang là mối
quan tâm lớn nhất của toàn xã hội trên ng tác này đòi hỏi
1
PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG CHOTRẺ 18 - 24 THÁNG TRONG TRƯỜNG MẦM NON - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG CHOTRẺ 18 - 24 THÁNG TRONG TRƯỜNG MẦM NON - Người đăng: duyymhg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG CHOTRẺ 18 - 24 THÁNG TRONG TRƯỜNG MẦM NON 9 10 926