Ktl-icon-tai-lieu

Phụ tùng cho máy rửa chai Krones

Được đăng lên bởi a-co-viet
Số trang: 238 trang   |   Lượt xem: 7260 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Contents

1. Wiring Accessories/Electrical Accessories
Socket and Switches
Industrial Plugs & Sockets

9
28

2. Electrical Distribution
Low Voltage Final Distribution
Low Voltage Power Distribution
Power Factor Correction
Medium Voltage

37
50
73
76

3. Automation & Control
Motor Starters
Variable Speed Drives and Soft Starters
Control and Signalling
Automation, HMI & SCADA Software

Please contact our distributors or Schneider Electric for further information. Vui lòng liên hệ nhà phân phối hoặc Schneider Electric để biết thêm chi tiết
The above price is inclusive of VAT. Giá trên đã bao gồm VAT.

109
135
153
182

1

Wiring Accessories/Electrical Accessories
Socket and Switches
30 Series
Switch & accessories for 30 Series, E30 Series & 2000 Series
E30 Series
Mega-2000 & S2000 Series
S-Flexi Series
Concept Series
Zencelo, White Color Series
Neo, White Color Series
Neo, Grey Silver Series
Vivace Series
Pieno, White series
Floor Sockets

Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 15
Page 17
Page 19
Page 21
Page 23
Page 25
Page 27

Industrial Plugs & Sockets
PK Series
56 Series
Sensor
Plug and Socket Configurations

Page 28
Page 30
Page 32
Page 33

Electrical Distribution
Low Voltage Final Distribution
Protection and Control
Mini Pragma Enclosure
Domae MCB
Domae RCCB & Control Protection
Acti 9 - iK60N & iC60N
Acti 9 - iC60H & iC60L
Acti 9 - C60H DC
Acti 9 - C120N & C120H
Acti 9 - Electrical Auxiliary & Vigi Module
Acti 9 - RCCB & RCBO
Acti 9 - Surge Arrester
Acti 9 - Contactor iCT
Acti 9 - Impulse relay iTL & Isolating Switch iSW
Control & Signalling
STI - IH - IHP - IC - CDM

Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49

Low Voltage Power Distribution
Easypact Range
Easypact EZC100
Easypact EZC 100 Accessories and Auxiliary
Easypact EZC250F/N/H
Easypact EZCV250 ELCB
Easypact 250 Accessories and Auxiliaries
Easypact EZC400, EZC400 N/H
Easypact CVS fixed B, F, N type
Molded Case Circuit Breaker
Compact NSX fixed B/F type
Compact NSX fixed N/H type
Compact NSX plug-in/ drawout B/F/N/H type
Compact NSX accessories

2

Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56

Page 57
Page 58
Page 59
Page 60

Please contact our distributors or Schneider Electric for further information. Vui lòng liên hệ nhà phân phối hoặc Schneider Electric để biết thêm chi tiết
The above price is inclusive of VAT. Giá trên đã bao gồm VAT.

Compact NS Range
Compact NS 630A to 3200A manually and electrical operation
Comp...
Contents
1. Wiring Accessories/Electrical Accessories
Socket and Switches
Industrial Plugs & Sockets
9
28
2. Electrical Distribution
Low Voltage Final Distribution
Low Voltage Power Distribution
Power Factor Correction
Medium Voltage
37
50
73
76
3. Automation & Control
Motor Starters
Variable Speed Drives and Soft Starters
Control and Signalling
Automation, HMI & SCADA Software
109
135
153
182
Please contact our distributors or Schneider Electric for further information. Vui lòng liên hệ nhà phân phối hoặc Schneider Electric để biết thêm chi tiết
The above price is inclusive of VAT. Giá trên đã bao gồm VAT.
1
Phụ tùng cho máy rửa chai Krones - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phụ tùng cho máy rửa chai Krones - Người đăng: a-co-viet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
238 Vietnamese
Phụ tùng cho máy rửa chai Krones 9 10 858