Ktl-icon-tai-lieu

QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

Được đăng lên bởi thayboikhongmu
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 960 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Tổ : Toán – Tin

Bài viết tháng 2 – Năm 2012
Chủ đề: Quan hệ vuông góc trong không gian

QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN
Bài viết tháng 02 năm 2012
Thầy giáo: Hồ Thanh Tùng
Các bài toán về quan hệ vuông góc luôn là một chủ đề quen thuộc và không thể thiếu trong
mọi bài toán hình học không gian có mặt trong các kì thi nói chung và thi Đại học, Cao đẳng nói
riêng. Các nội dung chính trong các bài thi tuyển sinh thuộc dạng toán này thường được đề cập đến
là:
1/ Chứng minh tính vuông góc:
+/ Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
+/ Hai đường thẳng vuông góc với nhau.
+/ Hai mặt phẳng vuông góc với nhau….
2/ Các bài toán tìm khoảng cách:
+/ Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.
+/ Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau . . .
3/ Các bài toán xác định góc:
+/ Góc giữa hai đường thẳng chéo nhau.
+/ Góc giữa hai mặt phẳng.
+/ Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng….
Trong bài viết này, chỉ đề cập đến 2 nội dung: Tính vuông góc và Khoảng cách và những vấn đề
liên quan trực tiếp đến nó.

VẤN ĐỀ 1: CÁC BÀI TOÁN CHỨNG MINH TÍNH VUÔNG GÓC
1. Kiến thức cơ bản cần biết:
a. Tiêu chuẩn vuông góc:
+ Đường thẳng (d) vuông góc mặt phẳng (P) khi (d) vuông
góc với hai đường thẳng giao nhau của (P).

d
a
b
P

+ Hai mặt phẳng (P) và (Q) vuông góc với nhau khi góc tạo
bởi hai mặt phẳng đó bằng 900.
b. Các định lý về tính vuông góc:
d

P

P

a

Q

P

d'

Q

R

+ Định lý ba đường vuông góc: Giả sử d   P  và d không vuông góc (P),    P  , d’ là
hình chiếu của d lên (P). Khi đó   d    d '
+ Giả sử (P) và (Q) là hai mặt phẳng vuông góc với nhau, ( P)  (Q)   . Nếu a  ( P ), a  
thì a  (Q)
+ Nếu    P  thì Δ sẽ vuông góc với mọi đường thẳng chứa trong mp(P).
+ Giả sử (P) và (Q) cùng vuông góc với (R) trong đó ( P)  (Q)   thì    R 
+ Nếu a  (Q ) và  P   a thì  P    Q 

Trang 1

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Bài viết tháng 2 – Năm 2012
Tổ : Toán – Tin
Chủ đề: Quan hệ vuông góc trong không gian
2. Các dạng toán thường gặp:
Loại 1: Chứng minh đường thẳng vuông góc với đường thẳng:
Đây là một trong những dạng toán hay gặp nhất trong chuyên mục các bài toán về “quan hệ
vuông góc”( và có tần suất khá cao trong các bài toán gặp phải phần hình học không gian
trong các đề thi tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng các năm gần đây).
Để giải dạng toán này phương pháp chính được sử dụng là:
- Để chứng minh đường thẳng d vuông góc với đường thẳng  ta thường chứng minh d vuông
góc với mặt phẳng (Q) chứa 
- Dĩ nhiên để làm ...
Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Bài viết tháng 2 – Năm 2012
Tổ : Toán – Tin Chủ đề: Quan hệ vuông góc trong không gian
QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN
Bài viết tháng 02 năm 2012
Thầy giáo: Hồ Thanh Tùng
Các bài toán về quan hệ vuông góc luôn một chủ đề quen thuộc không thể thiếu trong
mọi bài toán hình học không gian mặt trong các thi nói chung thi Đại học, Cao đẳng nói
riêng. Các nội dung chính trong các bài thi tuyển sinh thuộc dạng toán này thường được đề cập đến
là:
1/ Chứng minh tính vuông góc:
+/ Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
+/ Hai đường thẳng vuông góc với nhau.
+/ Hai mặt phẳng vuông góc với nhau….
2/ Các bài toán tìm khoảng cách:
+/ Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.
+/ Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau . . .
3/ Các bài toán xác định góc:
+/ Góc giữa hai đường thẳng chéo nhau.
+/ Góc giữa hai mặt phẳng.
+/ Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng….
Trong bài viết này, chđề cập đến 2 nội dung: Tính vuông góc Khoảng cách những vấn đề
liên quan trực tiếp đến nó.
VẤN ĐỀ 1: CÁC BÀI TOÁN CHỨNG MINH TÍNH VUÔNG GÓC
1. Kiến thức cơ bản cần biết:
a. Tiêu chuẩn vuông góc:
+ Đường thẳng (d) vuông góc mặt phẳng (P) khi (d) vuông
góc với hai đường thẳng giao nhau của (P).
+ Hai mặt phẳng (P) (Q) vuông góc với nhau khi góc tạo
bởi hai mặt phẳng đó bằng 90
0
.
b. Các định lý về tính vuông góc:
d'
d
P
a
Q
P
R
Q
P
+ Định ba đường vuông góc: Giả sử
d P
d không vuông góc (P),
P 
, d’
hình chiếu của d lên (P). Khi đó
d
'd  
+ Giả sử (P) (Q) là hai mặt phẳng vuông góc với nhau,
( ) ( )P Q  
. Nếu
( ),a P a  
thì
( )a Q
+ Nếu
P 
thì Δ sẽ vuông góc với mọi đường thẳng chứa trong mp(P).
+ Giả sử (P) và (Q) cùng vuông góc với (R) trong đó
( ) ( )P Q
thì
R 
+ Nếu
( )a Q
P a
thì
P Q
Trang 1
b
a
d
P
QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN - Người đăng: thayboikhongmu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 9 10 451