Ktl-icon-tai-lieu

quản trị công tác xã hội

Được đăng lên bởi Vjrus Love
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 988 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI :
I.Đặt vấn đề:
Vì sao xung đột hình thành trong các tổ chức ? Mức độ xung đột ảnh
hưởng như thế nào đến năng suất của tổ chức? Giải quyết xung đột như thế
nào?
Xung đột là một hiện tượng xã hội phổ biến trong mọi loại hình tổ chức.
Song trong rất nhiều trường hợp, xung đột không được xử lý, không phải vì người
ta không nhận ra sự tồn tại của chúng mà do người ta không biết xử lý như thế nào.
Chính vì vậy, nhận thức đúng đắn và xử lý xung đột theo hướng có lợi cho tổ chức
là một kỹ năng quan trọng đối với mọi nhà quản lý cũng như mỗi cá nhân nói
chung.
Chúng ta biết rằng xung đột nảy sinh trong công việc là điều thường xảy ra.
Những con người khác nhau với những mục đích và nhu cầu hoàn toàn khác nhau
luôn dễ dẫn đến xung đột.Xung đột nảy sinh khi các cá nhân hoặc các nhóm không
đạt được những gì mà họ cần hoặc muốn. Do đó, họ theo đuổi mối quan tâm của
riêng họ. Đôi khi, cá nhân không hiểu nhu cầu và các bước khởi đầu để trình bày
vấn đề. Khi khác, họ lại rất quan tâm tới những gì mà họ muốn và làm việc rất tích
cực để đạt được mục tiêu. Kết quả của xung đột có thể dẫn đến thái độ hiềm khích,
ganh ghét lẫn nhau trong nội bộ tổ chức nhóm .
Tuy nhiên ở một khía cạnh khác, xung đột có thể là động lực của sự phát triển.
Nếu biết giải quyết chúng một cách khoa học ,biết tiết chế mọi tình huống hợp lý
thì những mâu thuẫn , xung đột lại trở thành một trong những động lực mang tính
đột phá cho công việc trong tổ chức nhóm. Để giải quyết thành công xung đột nảy
sinh trong công việc là điều không hề đơn giản, nó đòi hỏi chúng ta phải nhận biết

một cách chính xác nguồn gốc nảy sinh xung đột và đưa ra hướng giải quyết hợp
lý.
Vì vậy, “Quản trị xung đột” là không thể thiếu trong quản trị tổ chức . Vì thế,
em đã chọn đề tài "Nguyên nhân và giải pháp giải quyết xung đột trong tổ chức
hiện nay" .Nghiên cứu về “Quản trị xung đột trong tổ chức ” sẽ giúp chúng ta thấy
rõ nguyên nhân dẫn đến những xung đột trong tổ chức và cũng thấy được không
có sự xung đột nào không gây ra tác hại; từ đó hiểu và quản trị được chúng.

II. Mục tiêu nghiên cứu:
-Nhận diện xung đột trong tổ chức .
-Nguyên nhân hình thành xung đột trong tổ chức hiện nay
- Mức độ ảnh hưởng của các xung đột ( tích cực hay tiêu cực) trong thực tế
- Phương pháp giải quyết xung đột trong tổ chức về mâu thuẫn hiện nay
- Nhận dạng nguyên nhân của các xung đột.

III. Phương pháp nghiên cứu:
-Phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm
-Phân tích ,tổng hợp dữ liệu

PHẦN 2:CƠ SỞ LÝ LUẬN :
I.K...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị công tác xã hội - Người đăng: Vjrus Love
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
quản trị công tác xã hội 9 10 747