Ktl-icon-tai-lieu

Rừng Xà Nu

Được đăng lên bởi nguyenlinh8323-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 753 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Rừng Xà Nu
1.

Ý nghĩa nhan đề tác phẩm:

_ Hình ảnh “Xà Nu” là hình ảnh xuyên suốt tạo nền cảnh cho câu chuyện. Xà Nu là
loại cây đặc trưng của mảnh đất Tây Nguyên. Nó chiếm lĩnh những mảnh đất,
những ngọn đồi và tâm tư, tình cảm của con người Tây Nguyên. Chính vì thế,
trong tác phẩm “ Rừng Xà Nu”, Xà Nu được tác giả xây dựng thành hình tượng
trung tâm của tác phẩm, mang chứa những ý vị khó quên của đất rừng, gợi vẻ đẹp
hùng tráng, hoang dại, cùng sức sống mãnh liệt của mảnh đất Tây Nguyên. Trong
tác phẩm, Xà Nu cũng được nhắc tới như một biểu tượng của con người: bất khuất,
kiên cường.
_ Điều đặc biệt là trong nhan đề tác giả không viết “ cây xà nu”, “ đồi xà nu” mà là
“ Rừng Xà Nu”. Rừng là một quần thể lớn. Với vấn đề này, tác giả hướng người
đọc tới sức mạnh tập thể đoàn kết, tinh thần tập thể của chủ nghĩa cách mạng, góp
phần thể hiện tư tưởng nghệ thuật của tác giả và chủ đề của tác phẩm.
=>Nhan đề “ Rừng Xà Nu” mang nhiều tầng nghĩa, cả nghĩa tả thực lẫn nghĩa
tượng trưng. Hai lớp nghĩa này xuyên thấm vào nhau tạo nên không khí Tây
Nguyên đậm đà, đồng thời hướng người đọc vào chue đề tác phẩm.
2. Cảm nhận của em về rừng xà nu trong tác phẩm:
a. Hình ảnh xà nu tạo nền cảnh cho câu chuyện:
* Với những ấn tượng ban đầu về xà nu, với tài năng và sự nhập cảm hết mình đối
với người và đất Tây Nguyên, Nguyễn Trung Thành đã biết dùng con chữ để hoà
hợp các sắc màu, chạm khắc thành hình khối, tạo mùi hương, ánh sáng và thể hiện
sức sống của xà nu.
* Bằng nghệ thuật tả thực, đặc tả các chi tiết, kết hợp với nhiều so sánh, ẩn dụ,
nhân hoá, tác giả đã viết nên những câu văn đẹo lạ lùng, tạo ấn tượng khó quên, tạo
chất thơ và không gian nghệ thuật cho tác phẩm.
* Với những câu văn đậm về miêu tả không chỉ đem lại cho tác phẩm một hương
vị kì thú của Tây Nguyên mà còn có khả năng tác động vào trí tưởng tượng của
người đọc, đồng thời tạo phông nền và nguồn cảm hứng lãng mạn cho tác phẩm.
b. Xà Nu gắn bó với đời sống, sinh hoạt của dân làng Xô Man:
* Xà nu có mặt trong đời sống sinh hoạt của người dân Xô Man từ ngàn đời:

_ Lửa Xà nu: Cháy trong mỗi bếp và trong nhà ưng của dân làng.
_ Khói Xà nu: Dùng để xông ba...
Rng X Nu
1.  ngha nhan đ tc phm:

 !"#$%&!'($)*!$%+
*!!,-.$ +$"#! /&!01.(+
!234$56!+ 72!89! 7!
!$"#234$+$#!:#*!;.<='>"#%6!+!7.?@3
A!2!+#!8+A!:!$B"#$%&!&!
234$+C! 7DE $FGH 7!"#! /IG%=%+
= /!
JG!#2!=K!.(+-$
56!56!$F>LHEME.%+2! E!! /
,E:$N3H=(+LN3H"#"!)#2$!+!'3
3LH  O!!N"#2!.""#234$
PQ#56!$#!L!!)#+!)#9R!)#
 7! !#E3!)#%$.#=K!=1&
!N$+-!/ E!! /,.S234$
2. Cm nhn ca em v rng x nu trong tc phm:
#I
TME*!% 7!G#L.+.EU!.9N3$($
.E! /.%&!+!V&!&BG(8A!*H
732D$+$=D=+$A W!+22!.H
:!"#
TXY!!N9+2(+=(73.E2+48Z+
2+2!B.(*!.U@A!+% 7!='>+
%W.=K!!#!N234$
TME*!.UN$.$=K![S$234$$F W!
.<=\"#&!$]'=U!2F!.1 O! 7!"#
! /,+-!/3K!.!-$:!B!$234$
G!DG'.E/!+"#8!K^#I
T'$!/!"#! /8K^#6!/I
Rừng Xà Nu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Rừng Xà Nu - Người đăng: nguyenlinh8323-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Rừng Xà Nu 9 10 125