Ktl-icon-tai-lieu

RƯỢU VÀ TRĂNG

Được đăng lên bởi An Mai
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 149 lần   |   Lượt tải: 0 lần
RƯỢU VÀ TRĂNG
Ta ngồi chờ trăng suốt nữa ngày
Trăng buồn không đến ta lại say
Nửa vành ché rượu là trăng khuyết
Vành nữa bên kia cốc chạm môi
Thẹn buồn trăng khuyết trăng lẽ loi
Ta ngồi hiên vắng lạnh đôi môi
Mây gió khuất trời ta nhấm nháp
Hạc vỗ cánh khuya sương phủ đồi
Buồn trăng khuyết bóng vắng trên trời
Nhân gian rượu đầy mình ta uống
Lấp lánh lá cành không sao sáng
Rơi rớt đáy bình thổn thức trăng!

...
RƯỢU VÀ TRĂNG
Ta ngồi chờ trăng suốt nữa ngày
Trăng buồn không đến ta lại say
Nửa vành ché rượu là trăng khuyết
Vành nữa bên kia cốc chạm môi
Thẹn buồn trăng khuyết trăng lẽ loi
Ta ngồi hiên vắng lạnh đôi môi
Mây gió khuất trời ta nhấm nháp
Hạc vỗ cánh khuya sương phủ đồi
Buồn trăng khuyết bóng vắng trên trời
Nhân gian rượu đầy mình ta uống
Lấp lánh lá cành không sao sáng
Rơi rớt đáy bình thổn thức trăng!
RƯỢU VÀ TRĂNG - Người đăng: An Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
RƯỢU VÀ TRĂNG 9 10 647