Ktl-icon-tai-lieu

Sách nhật bản

Được đăng lên bởi lydaoctgttp47
Số trang: 120 trang   |   Lượt xem: 3905 lần   |   Lượt tải: 1 lần
|

OSHO

OSHO

Cuộc sống,
Tình yêu,
Tiếng cười

Life,
Love,
Laughter
Celebrating Your Existence

Mở hội sự tồn tại của bạn

HÀ NỘI 09/2009

|

|

Mục lục
Cuộc sống ........................................................... 1

Nghiêm chỉnh là một loại bệnh tật: nó là ung
thư của linh hồn... Chỉ qua tình yêu và tiếng
cười và vui vẻ vô cùng trong cuộc sống mà bạn
bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của cái gì đó ở
cõi bên kia. Khi cuộc sống trở thành cuộc phiêu
lưu, điệu vũ của cực lạc, chỉ thế thì bạn mới đi
ra ngoài những giới hạn của thân thể và tâm trí
và soải cánh bay cao vào vô tận.

Không bắt đầu, không kết thúc ........................... 3
Vấn đề sống và chết ........................................... 7
Vứt bỏ quá khứ từng khoảnh khắc ................... 41
Tỉnh rượu đi! ...................................................... 57
Tình yêu .............................................................. 83
Phép màu của tình yêu ..................................... 85
Để yêu là lời nguyện của bạn ......................... 121
Ba câu hỏi........................................................ 153

Nếu bạn có thể yêu, và nếu bạn có thể cười, một
cách toàn bộ, toàn tâm, cuộc sống của bạn sẽ
trở thành phúc lạc thế và phúc lành thế, không
chỉ cho bản thân bạn mà còn cho mọi người
khác. Bạn sẽ là phúc lành cho thế giới.

Tiếng cười ........................................................ 179
Cuộc sống là không nghiêm chỉnh .................. 181
Đừng làm trò đùa ác ....................................... 189
Lại trở thành đứa trẻ ....................................... 195
Khả năng khôi hài bên ngoài tâm trí ............... 207
Học cười chính mình ....................................... 217

OSHO

Về Osho............................................................. 223

1

28/02/2010 - 2/ 1

|

2

|

Cuộc sống
Cuộc sống trong bản thân nó không có nghĩa. Nó
có nghĩa chỉ nếu bạn có thể ca bài ca của vĩnh
hằng, nếu bạn có thể toả ra hương thơm nào đó
của điều thiêng liêng, của tính thượng đế, nếu
bạn có thể trở thành bông sen - bất tử, vô thời
gian. Nếu bạn có thể trở thành tình yêu thuần
khiết, nếu bạn có thể làm đẹp sự tồn tại này, nếu
bạn có thể trở thành phúc lành cho sự tồn tại
này, chỉ thế thì cuộc sống mới có ý nghĩa, bằng
không nó sẽ là lạc lõng. Nó giống như miếng vải
vẽ trống rỗng: bạn có thể cứ mang nó cả đời
mình và bạn có thể chết dưới sức nặng của nó,
nhưng phỏng có ích gì? Vẽ cái gì đó lên nó đi
chứ!
Nghĩa phải được tạo ra trong cuộc sống; nghĩa
khô...
|
|
OSHO
Cuc sng,
Tình yêu,
Tiếng cười
M hi s tn ti ca bn
HÀ NI 09/2009
OSHO
Life,
Love,
Laughter
Celebrating Your Existence
Sách nhật bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sách nhật bản - Người đăng: lydaoctgttp47
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
120 Vietnamese
Sách nhật bản 9 10 410