Ktl-icon-tai-lieu

So sánh hình ảnh người lính trong hai bài thơ Đồng chí và Bài thơ về tiểu đội xe không kín

Được đăng lên bởi ptthanhgiang
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
So sánh hình ảnh người lính trong hai bài thơ Đồng chí và Bài thơ về tiểu
đội xe không kính.

Một số gợi ý:

Mở bài: Giới thiệu chung
- Về đề tài: Dân tộc ta đứng lên tiến hành hai cuộc chiến tranh cách mạng
oanh liệt chống Pháp và chống Mỹ. Lẽ tất nhiên, ở đất nước hơn ba mươi năm chưa
rời tay súng. Hình ảnh anh “Bộ đội cụ Hồ” là hình ảnh “con người đẹp nhất” đáng
yêu nhất trong văn thơ và là niềm tự hào lớn của dân tộc.
- Về hai tác phẩm: Cùng với nhiều bài thơ khác, bài thơ “Đồng chí” sáng tác
vào đầu năm 1948 khi tác giả Chính Hữu chiến đấu trong chiến dịch Việt Bắc, bài
thơ “Tiểu đội xe không kính” sáng tác năm 1969 khi tác giả Phạm TiÕn Duật tham
gia họat động ở tuyến đường Trường Sơn đã khắc họa thành công về đề tài người
lính.
- Về luận đề: hình tượng anh bộ đội được ghi lại trong hai bài thơ đã lưu giữ
trong văn chương Việt Nam hai gương mặt đẹp, đáng yêu của người lính trong hai
thời kỳ lịch sử.

Thân bài: Phân tích
1. Những điểm chung: Đây là người lính của nhân dân nên họ cùng mang những
vẻ đẹp chung:


-

Yêu nước, yêu quê hương yêu đồng chí:
Có thể phân tích các câu thơ “Giếng nước gốc đa nhớ người ra trận” (Đồng
chí) và “Xe vẫn chạy vì miền nam phía trước” (Tiểu đội xe không kính).
Có thể phân tích cử chỉ nắm tay chất chứa bao tình cảm không lời trong cả
hai bài thơ thể hiện sự gắn bó đồng chí
Vượt qua mọi khó khăn gian khổ để quyết tâm tiêu diệt giặc hoàn
thành nhiệm vụ:
Tất cả những khó khăn gian khổ, thử thách được tái hiện bằng những chi tiết
hết sức thật, không né tránh tô vẽ trong cả hai bài thơ.
Thế mà, các chiến sĩ đều có một tư thế ngoan cường “chờ giặc tới”, “ung
dung nhìn thẳng”.
Lạc quan tin tưởng: Cả hai bài thơ đều thể hiện tinh thần lạc quan của người
lính. Từ “miệng cười buốt giá” của anh bộ đội kháng chiến chống Pháp đến
“nhìn nhau mặt lấm cười ha ha” của anh lính lái xe thời chống Mỹ đều thể
hiện tinh thần lạc quan, khí phách anh hùng.

2. Những điểm riêng khác nhau

- Bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu thể hiện người lính nông dân thời kỳ đầu cuộc
kháng chiến chống Pháp với vẻ đẹp giản dị, mộc mạc mà sâu sắc. Tình đồng chí
thiềng liêng hòa quyện với tình giao tiếp khi lý tưởng chiến đấu đãa rực sáng trong
tâm hồn.
“Súng bên súng đầu sát bên đầu
Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ
Đồng chí!”
-

Bài thơ “Tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật thể hiện người lính lái xe
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ với vẻ đẹp trẻ trung, ngang tàng. Đây là
thế hệ những người lính có học vấn, có bản lĩnh chiến đấu, có tâm hồm nhạy
cảm, ...
So sánh hình ảnh người lính trong hai bài thơ Đồng chí và Bài thơ về tiểu
đội xe không kính.
Một số gợi ý:
Mở bài: Giới thiệu chung
- Về đề tài: Dân tộc ta đứng lên tiến hành hai cuộc chiến tranh cách mạng
oanh liệt chống Pháp chống Mỹ. Ltất nhiên, đất nước hơn ba mươi năm chưa
rời tay súng. nh ảnh anh Bộ đội cụ Hồ” hình ảnh “con người đẹp nhất” đáng
yêu nhất trong văn thơ và là niềm tự hào lớn của dân tộc.
- Về hai tác phẩm: Cùng với nhiều bài thơ khác, bài thơ “Đồng chí” sáng tác
vào đầu năm 1948 khi tác giả Chính Hữu chiến đấu trong chiến dịch Việt Bắc, bài
thơ “Tiểu đội xe không kính” sáng c năm 1969 khi tác giả Phạm TiÕn Duật tham
gia họat động tuyến đường Trường Sơn đã khắc họa thành công về đề i người
lính.
- Về luận đề: hình tượng anh bộ đội được ghi lại trong hai bài t đã lưu giữ
trong văn chương Việt Nam hai gương mặt đẹp, đáng yêu của người lính trong hai
thời kỳ lịch sử.
Thân bài: Phân tích
1. Những điểm chung: Đây người lính của nhân dân nên họ cùng mang những
vẻ đẹp chung:
Yêu nước, yêu quê hương yêu đồng chí:
- thể phân tích các câu t Giếng nước gốc đa nhớ người ra trận (Đồng
chí) và “Xe vẫn chạy vì miền nam phía trước” (Tiểu đội xe không kính).
- thể phân tích cử chỉ nắm tay chất chứa bao nh cảm không lời trong cả
hai bài thơ thể hiện sự gắn bó đồng chí
Vượt qua mọi khó khăn gian khổ để quyết tâm tiêu diệt giặc hoàn
thành nhiệm vụ:
- Tất cả những khó khăn gian khổ, thử thách được tái hiện bằng những chi tiết
hết sức thật, không né tránh tô vẽ trong cả hai bài thơ.
- Thế mà, các chiến đều một thế ngoan cường “chờ giặc tới”, “ung
dung nhìn thẳng”.
- Lạc quan tin tưởng: Cả hai bài tđều thể hiện tinh thần lạc quan của người
lính. Từ “miệng cười buốt giá” của anh bộ đội kháng chiến chống Pháp đến
nhìn nhau mặt lấm ời ha ha” của anh lính lái xe thời chống Mỹ đều thể
hiện tinh thần lạc quan, khí phách anh hùng.
2. Những điểm riêng khác nhau
So sánh hình ảnh người lính trong hai bài thơ Đồng chí và Bài thơ về tiểu đội xe không kín - Trang 2
So sánh hình ảnh người lính trong hai bài thơ Đồng chí và Bài thơ về tiểu đội xe không kín - Người đăng: ptthanhgiang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
So sánh hình ảnh người lính trong hai bài thơ Đồng chí và Bài thơ về tiểu đội xe không kín 9 10 873