Ktl-icon-tai-lieu

Soạn bài

Được đăng lên bởi sangb1401179
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 244 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Chu Quang Tiềm (1897-1968) là nhà mĩ học và lý
luận văn học nổi tiếng của Trung Quốc. Trong bài
viết này, ông bàn về sự cần thiết của việc đọc sách
và phương pháp đọc sách qua những luận điểm sâu
sắc và giàu sức thuyết phục. Đây là kết quả của
quá trình tích luỹ kinh nghiệm, là những lời bàn
tâm huyết của người đi trước muốn truyền lại cho
thế hệ sau.
2. Bàn về việc đọc sách, cụ thể là bàn về ý nghĩa
của việc đọc sách và phương pháp đọc sách, tác
giả đã triển khai vấn đề qua các luận điểm như
sau:
 Tầm quan trọng, ý nghĩa của việc đọc sách.
 Các khó khăn, các nguy hại dễ gặp của việc đọc sách trong
tình hình hiện nay.
 Cách lựa chọn sách cần đọc và cách đọc như thế nào cho hiệu
quả.
3.  Sách có tầm quan trọng vô cùng to lớn đối với cuộc sống
con người nói riêng và xã hội nói chung. Muốn phát triển và
trưởng thành, con người phải tiếp thu, kế thừa có sáng tạo những
tri thức, kinh nghiệm, thành tựu mà loài người đã tìm tòi, tích
luỹ được trong suốt quá trình phát triển lịch sử. Sách là kho tàng
kinh nghiệm, là di sản tinh thần quý báu của loài người.
 Đối với mỗi con người, đọc sách là cách tốt nhất để tiếp thu
kinh nghiệm xã hội, kinh nghiệm sống. Đọc sách còn là sự
chuẩn bị để tiến hành cuộc trường chinh vạn dặm trên con
đường học vấn, tích luỹ tri thức, khám phá và chinh phục thế
giới.

4. Sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật
đã tạo nên sự bùng nổ thông tin. Lượng sách in ra
ngày càng nhiều, nếu không có sự lựa chọn, xử lý
thông tin khoa học, con người dễ bối rối trước kho
tàng tri thức khổng lồ mà nhân loại đã tích luỹ
được. Chu Quang Tiềm đã chỉ ra một cách xác đáng
những nguy hại thường gặp:
 Sách nhiều khiến cho người ta không chuyên sâu, dễ sa vào lối
"ăn tươi nuốt sống" chứ không kịp tiêu hoá, không biết nghiền
ngẫm.
 Sách nhiều khiến người đọc khó chọn lựa, lãng phí thời gian
và sức lực với những cuốn không thật có ích.
Theo tác giả, cần phải lựa chọn sách mà đọc:
 Không tham đọc nhiều, đọc lung tung mà phải chọn cho tinh,
đọc cho kỹ những quyển sáchthực sự có giá trị, có ích cho
mình.
 Cần đọc kỹ các cuốn sách, tài liệu cơ bản thuộc lĩnh vực
chuyên môn, chuyên sâu của mình.
 Trong khi đọc chuyên sâu, không nên xem thường những loại
sách thường thức, gần gũi với chuyên môn của mình. Tác giả
khẳng định: "Trên đời không có học vấn nào là cô lập, không có
liên hệ kế cận", vì thế "không biết thông thì không thể chuyên,
không biết rộng thì không thể nắm gọn. Trước biết rộng rồi sau
mới nắm chắc, đó là trình tự...
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Chu Quang Tiềm (1897-1968) là nhà mĩ học và lý
luận văn học nổi tiếng của Trung Quốc. Trong bài
viết này, ông bàn về sự cần thiết của việc đọc sách
và phương pháp đọc sách qua những luận điểm sâu
sắc giàu sức thuyết phục. Đây kết quả của
quá trình tích luỹ kinh nghiệm, những lời bàn
tâm huyết của người đi trước muốn truyền lại cho
thế hệ sau.
2. Bàn về việc đọc sách, cụ thể bàn về ý nghĩa
của việc đọc sách phương pháp đọc sách, tác
giả đã triển khai vấn đề qua các luận điểm như
sau:
Tầm quan trọng, ý nghĩa của việc đọc sách.
Các khó khăn, các nguy hại dễ gặp ca việc đọc sách trong
tình hình hiện nay.
Cách lựa chọn sách cần đọc cách đọc như thế nào cho hiệu
quả.
3. Sách tầm quan trọng cùng to lớn đối với cuộc sống
con người nói riêng hội nói chung. Muốn phát triển
trưởng thành, con người phải tiếp thu, kế thừa có sáng tạo những
tri thức, kinh nghiệm, thành tựu mà loài người đã tìm tòi, tích
luỹ được trong suốt quá trình phát triển lịch sử. Sách kho tàng
kinh nghiệm, là di sản tinh thần quý báu của loài người.
Đối với mỗi con người, đọc sách cách tốt nhất để tiếp thu
kinh nghiệm hội, kinh nghiệm sống. Đọc sách còn sự
chuẩn bị để tiến hành cuộc trường chinh vạn dặm trên con
đường học vấn, tích lu tri thức, khám p chinh phục thế
giới.
Soạn bài - Trang 2
Soạn bài - Người đăng: sangb1401179
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Soạn bài 9 10 559