Ktl-icon-tai-lieu

Sử ký Tư Mã Thiên

Được đăng lên bởi Võ Quang Thái
Số trang: 520 trang   |   Lượt xem: 2576 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sử Ký Tư Mã Thiên

Tư Mã Thiên

Sử Ký Tư Mã Thiên
Tác giả: Tư Mã Thiên
Thể loại: Trung Hoa
Website: 
Date: 07-December-2012

Trang 1/520Sử Ký Tư Mã Thiên

Tư Mã Thiên

Lời Giới Thiệu Đối với văn hoá thế giới, quyển sử ký của Tư Mã Thiên chiếm một địa vị đặc biệt. Nó là công
trình sử học lớn nhất của Trung quốc và là một trong những quyển sử có tiếng nhất của thế giới.
Nhưng còn một điều làm chúng ta ngạc nhiên hơn là công trình khoa học lớn lao ấy đồng thời
lại là một trong những tác phẩm văn học ưu tú của nhân loại. Người Trung hoa xem nó là tác
phẩm lớn nhất về văn xuôi trong nền văn học cổ Trung quốc, và xem nó là tác phẩm cổ điển
ngang hàng với thơ của Đỗ Phủ.
Sử ký là cả một thế giới. Nó làm thoả mãn tất cả mọi người. Người nghiên cứu sử tìm thấy ở đấy
một kho tài liệu vô giá, chính xác, với giá trị tổng hợp rất cao. Nhà nghiên cứu tư tưởng tìm thấy
qua Sử ký “một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất của thời cổ đại” (1). Người bình thường tìm
thấy vô số những hình tượng điển hình, những câu chuyện hấp dẫn, những con người đầy sức
sống mãnh liệt. Họ thấy quá khứ sống lại và không phải chỉ có thế. Người nghiên cứu văn học
còn tìm thấy ở đấy một tác phẩm văn học, mãi mãi tươi trẻ như sự sống, họ thấy ở đấy một tâm
hồn, một tâm sự đau xót đầy sức mạnh của thơ trữ tình, “một tập Ly tao không vần” như lời
đánh giá của Lỗ Tấn.
-----------------------1. Bách khoa toàn thư xô-viết mục: Sử ký.
I. CON NGƯỜI
Tư Mã Thiên, tên tự là Tử Trường, sinh năm 145 trước Công nguyên, ở Long Môn hay là huyện
Hàn Thành, tỉnh Thiểm Tây. Tổ tiên của ông từ đời Chu đã làm Thái sử. Đến đời cha của ông là
Tư Mã Đàm làm thái sử lệnh của nhà Hán. Đàm là một người học rất rộng, rất thích học thuyết
Lão Trang. Chức sử quan ngoài việc chép sử còn coi thiên văn, làm lịch, bói toán. “Nghề viết
văn, viết sử, xem sao, xem lịch thì cũng gần với bọn thầy bói, thầy cúng. Chúa thượng vẫn đùa
bỡn nuôi như bọn con hát, còn thế tục vẫn coi thường”. Tuy vậy, Tư Mã Đàm vẫn thấy cái nghề
của mình cao quý, vì ông biết nó có tác dụng to lớn đối với sự thịnh suy, hưng vong của một
nước. Trong các sử quan đời trước, cũng có những người dám hy sinh đời mình để viết sự thật,
dù sự thật ấy làm vua chúa tức giận. Chẳng hạn khi Thôi Trữ giết vua Tề, thì quan thái sử nước
Tề viết: “Thôi Trữ giết vua của mình là Trang Công”. Quan thái sử bị giết, người em lên thay
vẫn viết như vậy, nên bị giết luôn. Ngay lúc đó, người em thứ ba xin lên thay không thêm bớt
một chữ. Th...
Sử Ký Tư Mã Thiên Tư Mã Thiên
Sử Ký Tư Mã Thiên
Tác giả: Tư Mã Thiên
Thể loại: Trung Hoa
Website: http://motsach.info
Date: 07-December-2012
Trang 1/520 http://motsach.info
Sử ký Tư Mã Thiên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử ký Tư Mã Thiên - Người đăng: Võ Quang Thái
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
520 Vietnamese
Sử ký Tư Mã Thiên 9 10 264