Ktl-icon-tai-lieu

Tác phẩm văn học tiêu biểu

Được đăng lên bởi huongdtt99
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 83 lần   |   Lượt tải: 0 lần
B. TÁC PHẨM TIÊU BIỂU

I. GIỚI THIỆU CHUNG
a. Xuất xứ
- Từ nửa sau những năm 50 Tônxtôi
nung nấu ý đồ viết một tác phẩm văn
học về con đường phát triển của nước
Nga, về số phận và vai trò của nhân
dân trong lịch sử, về mối quan hệ giữa
những người quý tộc và nhân dân.
- Trong 6 năm, Tônxtôi viết đi viết lại
cuốn tiểu thuyết “ Chiến tranh và hòa
bình” đến bảy lần.
- Năm 1869 tiểu thuyết vĩ đại Chiến
tranh và hoà bình ra đời.
- được nhà xuất bản Russki Vestnik in
lần đầu từ năm 1865 đến 1869

b. Thể loại

...
B. TÁC PHẨM TIÊU BIỂU
Tác phẩm văn học tiêu biểu - Trang 2
Tác phẩm văn học tiêu biểu - Người đăng: huongdtt99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tác phẩm văn học tiêu biểu 9 10 762