Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu văn học Trung đại

Được đăng lên bởi vank8yb
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 836 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CON NGƯỜI CÁ NHÂN TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI
* MỞ ĐẦU
Trong thời kỳ ổn định và phát triển của nhà nước phong kiến, mối quan tâm hàng đầu
của văn học chính là hình tượng con người công dân gắn bó với những cuộc chiến tranh vệ
quốc vĩ đại của dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước. Ý thức trách nhiệm, những tình
cảm công dân lớn lao, cao cả được đặc biệt đề cao. Bên cạnh đó, con người cá nhân với ý
thức cá tính, tài năng với nhu cầu tự khẳng định và khát vọng mãnh liệt về tự do, tình yêu,
hạnh phúc lại là hình tượng trung tâm của các tác phẩm chứa đựng tinh thần nhân văn cao cả.
Sự chuyển biến từ chỗ đặc biệt quan tâm đến hình tượng con người công dân đến chỗ đặc
biệt quan tâm đến hình tượng con người cá nhân thể hiện rõ nét đặc trưng của văn học Việt
Nam trung đại.
Vậy con người cá nhân trong văn học là gì? Con người cá nhân trong văn học là sự
phản ánh cái tôi của tác giả, là sự giãi bày, diễn tả thế giới tư tưởng, tình cảm riêng tư của tác
giả. Nói cách khác, con người cá nhân trong văn học chính là sự tự khắc họa tâm tư, tình
cảm, ý chí của tác giả được thể hiện thông qua những tác phẩm mà họ sáng tác. Tùy theo
từng giai đoạn văn học, từng thời kỳ văn học mà con người cá nhân có những đặc điểm khác
nhau. Ở đây, chúng ta chỉ đi khảo sát con người cá nhân trong giai đoạn văn học từ thế kỷ
XV đến đầu thế kỷ XVIII, với một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu trong giai đoạn văn học
này.

1

I. Hoàn cảnh lịch sử
Ở giai đoạn này, triều Trần suy vong, Hồ Quý Ly tiếm ngôi nhà Trần mở ra triều đại
nhà Hồ (1400-1407). Năm 1407, quân Minh lấy cớ phù Trần, diệt Hồ, giúp kẻ yếu chống kẻ
mạnh, mượn cớ nhân nghĩa để sang xâm lược nước ta. Có rất nhiều cuộc kháng chiến chống
quân xâm lược đã nổ ra mà tiêu biểu là của con cháu nhà Trần nhưng đều thất bại. Sau đó,
Lê Lợi dấy binh khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn kéo dài suốt 10 năm và đi đến thắng
lợi vẻ vang (1418-1427). Lê Lợi lên ngôi mở ra triều đại Hậu Lê (1428-1789). Nhà Lê bắt
đầu đi vào xây dựng đất nước. Tuy nhiên bên trong cung đình nhà Hậu Lê không tránh khỏi
xung đột. Nhất là sau cái chết bí ẩn của vua Lê Thánh Tông, quan lại nhiều lần chia bè kết
phái công kích lẫn nhau. Mạc Đăng Dung có công dẹp loạn, lại nắm nhiều quyền bính trong
tay cho nên lấn át vua. Đến năm 1527, Mạc Đăng Dung phế truất vua và lập ra nhà Mạc. Từ
đây, xã hội bước vào thời kỳ đen tối, khủng hoảng - thời kỳ nội chiến Lê – Mạc, Trịnh –
Nguyễn, Lê – Trịnh. Ý thức hệ phong kiến dần đi vào con đường suy đồi.
II. Tình hình văn học
Thế kỷ XV, văn h...
CON NGƯỜI CÁ NHÂN TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI
* MỞ ĐẦU
Trong thời kỳ ổn định phát triển của nhà nước phong kiến, mối quan tâm hàng đầu
của văn học chính là hình tượng con người công dân gắn bó với những cuộc chiến tranh vệ
quốc đại của dân tộc công cuộc xây dựng đất nước. Ý thức trách nhiệm, những tình
cảm công dân lớn lao, cao cả được đặc biệt đề cao. Bên cạnh đó, con người nhân với ý
thức tính, tài năng với nhu cầu tự khẳng định khát vọng mãnh liệt về tự do, tình yêu,
hạnh phúc lại là hình tượng trung tâm của các tác phẩm chứa đựng tinh thần nhân văn cao cả.
Sự chuyển biến từ chỗ đặc biệt quan tâm đến hình tượng con người công dân đến chỗ đặc
biệt quan tâm đến hìnhợng con người cá nhân thể hiện nét đặc trưng của văn học Việt
Nam trung đại.
Vậy con người nhân trong văn học gì? Con người nhân trong văn học sự
phản ánh cái tôi của tác giả, là sự giãi bày, diễn tả thế giới tư tưởng, tình cảm riêng tư của tác
giả. Nói cách khác, con người nhân trong văn học chính sự tự khắc họa tâm tư, tình
cảm, ý chí của tác giả được thể hiện thông qua những tác phẩm họ sáng tác. Tùy theo
từng giai đoạn văn học, từng thời kỳ văn học mà con người cá nhân có những đặc điểm khác
nhau. đây, chúng ta chỉ đi khảo t con người nhân trong giai đoạn văn học từ thế kỷ
XV đến đầu thế kỷ XVIII, với một số tác giả, c phẩm tiêu biểu trong giai đoạn văn học
này.
1
Tài liệu văn học Trung đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu văn học Trung đại - Người đăng: vank8yb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tài liệu văn học Trung đại 9 10 421