Ktl-icon-tai-lieu

Tập đọc lớp 4

Được đăng lên bởi tukieunguyen
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 954 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD & ĐT HƯỚNG HÓA
TRƯỜNG PTCS THUẬN

PHÂN MÔN: TẬP ĐỌC
LỚP: 4A

Giáo viên: NguyÔn ThÞ Thu

Hµ
Năm học: 2010 - 2011

Kiểm tra bài cũ:

Bài Ăng – co Vát

TẬP ĐỌC:

Con chuån chuån
n íc

Luyện đọc

Đoạn 1: “ Ôi chao!….đang còn phân vân.”
Đoạn 2: “ Rồi đột nhiên … và cao vút.”

Chú ý câu cảm:
Ôi chao! Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao!

Cây lộc vừng

Luyện đọc theo nhóm đôi

Luyện đọc

Tìm hiểu bài

Câu 1: Chú chuồn chuồn được miêu tả
đẹp
thếchuồn
nào?nước được miêu tả
Chú như
chuồn
rất đẹp: bốn cái cánh mỏng như giấy
bóng. Hai con mắt long lanh như thủy
tinh. Thân chú nhỏ và thon vàng như
màu vàng của nắng mùa thu. Bốn cánh
khẽ rung rung như đang còn phân vân.

Tìm hiểu bài

* Chú chuồn chuồn nước được miêu
tả rất đẹp nhờ biện pháp nghệ thuật
nào?
Chú chuồn chuồn nước được miêu tả
nhờ biện pháp nghệ thuật so sánh.

Tìm hiểu bài

Câu 2: Em thích hình ảnh so sánh
nào? Vì sao?

Đoạn 1 miêu tả vẻ đẹp về hình dáng và màu sắc
của chú chuồn chuồn nước.

Tìm hiểu bài
Câu 3: Cách miêu tả chú chuồn chuồn bay có gì hay?
Tác giả tả đúng cách bay vọt lên bất ngờ của chú và theo
cánh bay của chú, cảnh đẹp của đất nước lần lượt hiện ra.
Câu 4: Tình yêu quê hương, đất nước của tác giả thể
hiện qua những câu văn nào?
Mặt hồ trải rộng mênh mông và lặng sóng, luỹ tre xanh
rì rào trong gió, bờ ao với những khóm khoai nước rung
rinh, rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra:
cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ, dòng
sông với những đoàn thuyền ngược xuôi, trên tầng cao là
đàn cò đang bay, là trời xanh trong và cao vút.

Đoạn 2 cho thấy tình yêu quê hương, đất nước của
tác giả khi miêu tả cảnh đẹp làng quê.

Đoạn 1 miêu tả vẻ đẹp về hình dáng và màu sắc của
chú chuồn chuồn nước.
Đoạn 2 cho thấy tình yêu quê hương, đất nước của
tác giả khi miêu tả cảnh đẹp làng quê.

Ca ngợi vẻ đẹp sinh động của chú chuồn
chuồn nước và cảnh đẹp của quê hương.

Luyện đọc diễn cảm

Ôi chao! Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao!
Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. Bốn cái cánh
mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt
long lanh như thủy tinh. Thân chú nhỏ và thon
vàng như màu vàng của nắng mùa thu. Chú đậu
trên một cành lộc vừng ngả dài trên mặt hồ. Bốn
cánh khẽ rung rung như đang còn phân vân.

Thi đua đọc diễn cảm
Ôi chao! Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao!
Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. Bốn cái cánh
mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt
long lanh như thủy tinh. Thân chú nhỏ và thon
vàng như màu vàng của nắng mùa thu. Chú đậu
trên một cành...
PHÒNG GD & ĐT HƯỚNG HÓA
TRƯỜNG PTCS THUẬN
PHÂN MÔN: TẬP ĐỌC
LỚP: 4A
Giáo viên: NguyÔn ThÞ Thu
Hµ
Năm học: 2010 - 2011
Tập đọc lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tập đọc lớp 4 - Người đăng: tukieunguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tập đọc lớp 4 9 10 313