Ktl-icon-tai-lieu

Tập làm văn

Được đăng lên bởi Lê Hằng
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kiểm
Kiểmtra
trabài
bàicũ
cũ

Hãy kể lại câu chuyện Người bán quạt
may mắn.

Tranh vẽ về lễ hội gì?
Hội Làng

Lễ hội đua thuyền

Trước
Quang
cổng
cảnhhai
đình
củangười
lễcóhội
treo
chơi
gì?
đunhư
được
chức
ở đâu?
Mọithế
Tư
người
của
đến
xem
hội
chơi
có
du
đông
không?
thếtổnào?
Họ ăn
mặc ra
sao? Họ đang chăm chú
Sân xem
đìnhgì?

Chúc mừng năm mới và
là cờ ngũ sắc

Mọi người đến xem hội rất đông, họ đứng chen nhau, người
nào cũng mặc quần áo đẹp. Tất cả đang chăm chú xem hai
người chơi đu
Hai người chơi đu nắm chắc tay đu và đu rất bổng. Khi đu,
một người thì dướn người về trước, người kia lại ngả người

Tư
thế
của
tham
gia đua
thuyền
nào?
Người
tham
gia
chèo
thuyền
hết sức
gậpthế
mình
nắm
vữngcó
Lễ
Trên
hộisông
đuangười
có
thuyền
nhiều
được
thuyền
tổcốchức
đua
không?
ởnhư
đâu?
Mỗi
thuyền
tay
chèo gỗ
thuyền
vềdòng
đíchTrông
trước.
Họ
khoảng
baođểnhiêu
người?
họ vừa
nhưchèo
thế vừa
nào?hô rất
Trên
một
sông lớn
lớn.
Không
lễ hộiđua,
rất sôi
Có rất
nhiềukhí
thuyền
mỗinổi
thuyền có khoảng hai chục
người. Họ đều là những chàng trai khỏe mạnh

Lễ hội chơi đu
+ Quang cảnh của hội chơi
đu được diễn ra ở đâu?
+ Trước cổng đình có treo
gì?

Lễ hội đua thuyền
+ Quang cảnh lễ hội đua
thuyền diễn ra ở đâu ?

+ Trên sông có nhiều thuyền
đua không? Trên thuyền có
+ Mọi người đến xem hội có khoảng bao nhiêu người?
đông không? Họ ăn mặc ra Trông họ như thế nào?
sao? Họ đang chăm chú xem +Tư thế của người tham gia
gì?
đua thuyền như thế nào?
+ Tư thế của hai người chơi + Quang cảnh hai bên bờ
du như thế nào?
sông ra sao?
- Em cảm nhận gì về lễ hội
+ Em có cảm nhận gì về lễ
chơi đu ?
hội đua thuyền ?

Thảo luận nhóm
chọn một trong hai
bức tranh kể cho bạn
cùng bàn nghe

Khi kể về một lễ hội các em tập trung chú ý kể 3
phần:
+ Phần mở đoạn: Giới thiệu tên lễ hội, dịp diễn ra
+ Phần thân đoạn: Kể về quang cảnh của lễ hội và
hoạt động của con người trong lễ hội. Ngoài ra kể
thêm về không khí lễ hội.
+ Phần kết đoạn : Bày tỏ tình cảm của mình với lễ
hội đó

Lễ hội chơi đu tổ chức vào dịp đầu năm
mới ở sân đình làng.
Trước cổng đình trang trí khẩu hiệu Chúc
mừng năm mới và treo cờ ngũ sắc. Người
đến lễ hội rất đông. Người nào cũng mặc
quần áo đẹp. Mọi người đang tập chung
xem hai thanh niên chơi đánh đu. Cây đu
được làm bằng những cây tre già cao và
chắc. Người chơi nắm chắc tay đu và đu rất
bỗng.Người chơi đu chắc phải rất dũng cảm.
Em rất thích lễ hội chơi đu.

Lễ hội đua thuyền được tổ chức trên một dòng
sông lớn.
Người ta trang trí từng chùm bóng bay trên
mặt sông trông...
Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ
Hãy kể lại câu chuyện Người bán quạt
may mắn.
Tập làm văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tập làm văn - Người đăng: Lê Hằng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Tập làm văn 9 10 374