Ktl-icon-tai-lieu

Thân thế và sự nghiệp của nhà giáo Chu Văn An

Được đăng lên bởi vominhtuan03121993
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1478 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Mục Lục
Chương I. Thân thế và sự nghiệp của Chu Văn An........................................1
I. Thân thế và sự nghiệp……………..............................................................1
1. Sự Nghiệp Giáo Dục Của Chu Văn An.......................................................3
2. Chu Văn An Được Sử Sách Xem Là Một Thiên Tài Của Nhà Giáo..........5
II. Về Tư Tưởng Chu Văn An………………….............................................6
1. Du Lịch Tâm Linh.......................................................................................7
2. Chu Văn An là chủ xướng 4 quan điểm sau:...............................................9
Chương II. Những Ghi Nhận,Dấu Ấn Và Những Thành Tựu Nổi Bật Của
Chu Văn An...................................................................................................10
1. Chu Văn An - Người Thầy Của Muôn Đời...............................................10
2. Một Số Tác Phẩm Của Chu Văn An.........................................................14
3. Những Giai Thoại Của Ông......................................................................17
4. Chu Văn An Được Xem Là Một Mẫu Mực Của Nhà Giáo......................22
5. Đạo Đức Nghề Giáo Của Chu Văn An.....................................................24
6. Cuốn sách " Chu Văn An - Người thầy của muôn đời"...............................
Thứ năm - 26/12/2013 13:35.........................................................................27
7. Sách Chuyên Đề Kỷ Niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam..............................31
Chương III. Kết Luận....................................................................................32
Tài Liệu Tham Khảo.....................................................................................33

Chu Văn An - Nhà giáo dục đầu tiên của Việt
Nam

Chương I.
Thân thế
và sự
nghiệp
của Chu Văn
An
I. Thân thế và sự nghiệp
Chu Văn An sinh năm 1292, mất năm 1370, thọ 78 tuổi. Ông tên
thật là Chu An, hiệu Tiều Ẩn, tên thụy là Văn Trinh (do vua Trần
Nghệ Tông ban cho). Có lẽ vì muốn tôn kính ông cho nên đời sau
thêm chữ lót Văn vào tên thật của ông, và quen gọi là Chu Văn
An. Về thân thế của ông rất mơ hồ. Người ta chỉ biết thân mẫu
ông là bà Lê Thị Chiêm, người làng Quang Liệt huyện Thanh Ðàm
(nay là Thanh Liệt, Hà Nội) Còn thân phụ ông chẳng ai biết húy
danh và lai lịch, chỉ biết là người phương xa đến tạm trú ở quê vợ
và sau đó ra đi biệt tích (có tài liệu nói người Hoa , họ Chu phiêu
bạt từ TQ sang ). Thuở nhỏ, có lẽ ông được hấp thụ Khổng giáo
từ t...
Mục Lục
Chương I. Thân thế và sự nghiệp của Chu Văn An........................................1
I. Thân thế và sự nghiệp……………..............................................................1
1. Sự Nghiệp Giáo Dục Của Chu Văn An.......................................................3
2. Chu Văn An Được Sử Sách Xem Là Một Thiên Tài Của Nhà Giáo..........5
II. Về Tư Tưởng Chu Văn An………………….............................................6
1. Du Lịch Tâm Linh.......................................................................................7
2. Chu Văn An là chủ xướng 4 quan điểm sau:...............................................9
Chương II. Những Ghi Nhận,Dấu Ấn Và Những Thành Tựu Nổi Bật Của
Chu Văn An...................................................................................................10
1. Chu Văn An - Người Thầy Của Muôn Đời...............................................10
2. Một Số Tác Phẩm Của Chu Văn An.........................................................14
3. Những Giai Thoại Của Ông......................................................................17
4. Chu Văn An Được Xem Là Một Mẫu Mực Của Nhà Giáo......................22
5. Đạo Đức Nghề Giáo Của Chu Văn An.....................................................24
6. Cuốn sách " Chu Văn An - Người thầy của muôn đời"...............................
Thứ năm - 26/12/2013 13:35.........................................................................27
7. Sách Chuyên Đề Kỷ Niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam..............................31
Chương III. Kết Luận....................................................................................32
Tài Liệu Tham Khảo.....................................................................................33
Thân thế và sự nghiệp của nhà giáo Chu Văn An - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thân thế và sự nghiệp của nhà giáo Chu Văn An - Người đăng: vominhtuan03121993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Thân thế và sự nghiệp của nhà giáo Chu Văn An 9 10 970