Ktl-icon-tai-lieu

Theo Dấu Chim Ưng (Nguyễn Nhật Ánh)

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 3098 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Theo Dấu Chim Ưng
Nguyễn Nhật Ánh

Chương 1

Mạnh đi chuyến xe trưa, về tới thành phố lúc ba giờ chiều.
Quý ròm đang làm "thí nghiệm khoa học" trong phòng, nghe tiếng ồn ào vội tông cửa chạy ra.
Thấy thằng em cô câu đang ngồi giữa nhà, bà một bên nhỏ Diệp một bên đang tíu ta tíu tít, nó mừng rỡ
hét lên:
- Mạnh!
Thằng Mạnh cũng mừng rỡ không thua gì Quý ròm. Nó đứng bật dậy, mặt tươi như hoa:
- A! Anh Quý!
Quý ròm cười toe toét:
- Mày ngồi xuống đi! Tao chứ có phải thủ tướng đâu mà mày nghêng đón long trọng thế!
Mạnh cũng toét miệng cười:
- Bữa nay anh không đi học hả?
- Tao đi học buổi sáng! - Quý ròm nheo mắt. - Buổi chiều tao phải ở nhà đón mày!
- Anh chỉ trêu em! - Mạnh lón lén.
Quý ròm khụt khịt mũi và đảo mắt dòm quanh:
- Mày lên đây một mình hả?
- Dạ.
-Thế cô Tư đâu?
- Mẹ em phải ở trông nhà.
- A! - Quý ròm bỗng kêu - Mày trốn học đi chơi phải không?
- Ðâu có! - Mạnh gãi tai - Tụi em được nghỉ!
- Xạo đi mày! Hôm nay đã đến hè đâu!
Thấy Mạnh bị ông anh mình "tra hỏi" tới tấp, nhỏ Diệp bèn đỡ lời:
- Trường anh Mạnh đang cho người ta mượn làm địa điểm tổ chức gì đấy!
Lời giải thích của nhỏ Diệp làm Quý ròm tròn mắt:
- Trời đất! Sao mày kêu thằng Mạnh bằng anh? Nó là em mày mà!
- Nhưng ảnh... lớn tuổi hơn em! - Nhỏ Diệp bối rối đáp.
Quý ròm nhún vai:
- Nó lớn tuổi hơn thì nó ráng chịu chứ! Mày là vai chị, mày phải kêu nó bằng em!
http://tieulun.hopto.org - Trang 1

Mạnh chớp mắt:
- Em cũng bảo chỉ như vậy mà chỉ không chịu!
- Mai mốt lớn lên em sẽ đổi lại! - Nhỏ Diệp chun mũi - Còn bây giờ em vẫn thích gọi như vậy hơn!
Từ lúc Quý ròm đâm bổ ra, bà không nói một tiếng nào. Bà ngồi im lặng bên cạnh, nhường lời cho bọn trẻ
và âu yếm nhìn chúng chuyện trò vui vẻ với nhau. Nhưng lúc này thì bà đứng dậy:
- Thôi đừng cãi nhau nữa! - Bà hắng giọng.
- Mạnh đi đường xa bụi bặm, Quý dẫn em ra đằng sau đi tắm đi!
- Cháu tự đi được mà!
Mạnh nói. Nó có vẻ phật ý vì bà xem nó như trẻ con.
Quý ròm chẳng buồn để ý đến thái độ của Mạnh. Nó đưa tay ngoắt:
- Theo tao!
Chẳng biết làm sao, Mạnh đành lẽo đẽo đi theo ông anh. Nhưng Quý ròm không dẫn Mạnh ra nhà sau mà
lôi tuốt vào phòng mình.
Mạnh phát hiện ra ngay sự bất thường:
- Anh dẫn em đi đâu vậy?
Quý ròm cười khì:
- Vô phòng tao chơi!
- Bà bảo em đi tắm kia mà!
- Ối dào! Tưởng gì chứ tắm thì lúc nào tắm chả được! - Quý ròm nói, rồi nó đập đập tay lên lưng ông em Mày vào đây, tao cho mày xem cái này hay lắm.
Bốn chữ "cái này hay lắm" như có phép màu. Mạnh quên ngay lời bà dặn, háo hức đi theo Quý ròm.
Vừa đặt chân qua c...
http://tieulun.hopto.org
- Trang 1
Theo Du Chim Ưng
Nguyn Nht Ánh
Chương 1
Mnh đi chuyến xe trưa, v ti thành ph lúc ba gi chiu.
Quý ròm đang làm "thí nghim khoa hc" trong phòng, nghe tiếng n ào vi tông ca chy ra.
Thy thng em cô câu đang ngi gia nhà, bà mt bên nh Dip mt bên đang tíu ta tíu tít, nó mng r
hét lên:
- Mnh!
Thng Mnh cũng mng r không thua gì Quý ròm. Nó đứng bt dy, mt tươi như hoa:
- A! Anh Quý!
Quý ròm cười toe toét:
- Mày ng
i xung đi! Tao ch có phi th tướng đâu mà mày nghêng đón long trng thế!
Mnh cũng toét ming cười:
- Ba nay anh không đi hc h?
- Tao đi hc bui sáng! - Quý ròm nheo mt. - Bui chiu tao phi nhà đón mày!
- Anh ch trêu em! - Mnh lón lén.
Quý ròm kht kht mũi và đảo mt dòm quanh:
- Mày lên đây mt mình h?
- D.
-Thế cô Tư đâu?
- M em phi trông nhà.
- A! - Quý ròm bng kêu - Mày tr
n hc đi chơi phi không?
- Ðâu có! - Mnh gãi tai - Ti em được ngh!
- Xo đi mày! Hôm nay đã đến hè đâu!
Thy Mnh b ông anh mình "tra hi" ti tp, nh Dip bèn đỡ li:
- Trường anh Mnh đang cho người ta mượn làm địa đim t chc gì đấy!
Li gii thích ca nh Dip làm Quý ròm tròn mt:
- Tri đất! Sao mày kêu thng Mnh bng anh? Nó là em mày mà!
- Nhưng
nh... ln tui hơn em! - Nh Dip bi ri đáp.
Quý ròm nhún vai:
- Nó ln tui hơn thì nó rán
g
chu ch! Mà
y
là vai ch, mà
y
p
hi kêu nó bn
g
em!
Theo Dấu Chim Ưng (Nguyễn Nhật Ánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Theo Dấu Chim Ưng (Nguyễn Nhật Ánh) - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Theo Dấu Chim Ưng (Nguyễn Nhật Ánh) 9 10 392