Ktl-icon-tai-lieu

thép đã tôi thế đấy

Được đăng lên bởi Long Do
Số trang: 288 trang   |   Lượt xem: 2569 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THÉP ĐÃ TÔI THẾ ĐẤY
Nhicalai Axtơrốpxki
Thép Mới và Huy Vân dịch

LỜI GIỚI THIỆU

Thép đã tôi thế đấy không phải là một tác phẩm văn học chỉ nhìn đời mà viết. Tác giả
sống nó rồi mới viết nó. Nhân vật trung tâm Pa-ven chính là tác giả: Nhi-ca-lai A-xtơrốp-xki. Là một chiến sĩ cách mạng tháng Mười, ông đã sống một cách nồng cháy nhất,
như nhân vật Pa-ven của ông. Cũng không phải một cuốn tiểu thuyết tự thuật thường vì
hứng thú hay lợi ích cá nhân mà viết. A-xtơ-rốp-xki viết Thép đã tôi thế đấy trên giường
bệnh, trong khi bại liệt và mù, bệnh tật tàn phá chín phần mười cơ thể. Chưa bao giờ có
một nhà văn sáng tác trong những điều kiện gian khổ như vậy. Trong lòng người viết
phải có một nhiệt độ cảm hứng nồng nàn không biết bao nhiêu mà kể. Nguồn cảm hứng
ấy là sức mạnh tinh thần của người chiến sĩ cách mạng bị tàn phế, đau đớn đến cùng
cực, không chịu nằm đợi chết, không thể chịu được xa rời chiến đấu, do đó phấn đấu trở
thành một nhà văn và viết nên cuốn sách này. Càng yêu cuốn sách, càng kính trọng nhà
văn, càng tôn quí phẩm chất của con người cách mạng.

Thép đã tôi thế đấy có một địa vị đặc biệt trong lịch sử văn học Liên Xô và nền văn học
tiên tiến thế giới. Cách mạng tháng Mười thắng lợi, cuộc chiến đấu vĩ đại chưa từng có
bao giờ của nhân dân lao động trên một dải đất Liên bang Xô Viết rộng lớn hàng ngày
đề ra và đòi hỏi không biết bao nhiêu là anh hùng. Nhân dân Liên Xô, nhân loại tiến bộ
chờ đợi văn học phản ánh và đào sâu cho mình hình ảnh con người anh hùng mới ấy.
Lần đầu tiên trong văn học, N. A-xtơ-rốp-xki thu gọn được hình ảnh con người mới trong
nhân vật Pa-ven Ca-rơ-sa-ghin. Pa-ven không những khác hẳn với những anh hùng của
Thép đã tôi thế đấy

1

các thời đại trước. Khác hẳn với những tác phẩm văn nghệ của những năm đầu cách
mạng, thường ca ngợi lòng dũng cảm vô tổ chức, tả sức mạnh tràn trề, lớn khỏe của
quần chúng như một sức mạnh bột phát, tự nhiên. Thép đã tôi thế đấy cho ta thấy từng
con người trong một quần chúng rộng lớn nẩy nở như thế nào, dưới sự lãnh đạo của
Đảng cộng sản. Thép đã tôi thế đấy ghi lại cả một quá trình tôi thép, bước đường gian
khổ trưởng thành của thế hệ thanh niên Xô viết đầu tiên.
Thép ở đây là Pa-ven, là Xê-ri-ô-gia, là Va-li-a, là Giác ky, cả một lớp thanh niên lao
động, vừa lớn lên thì gặp ngay cách mạng, ý thức giai cấp và tuổi trẻ bừng lên trong bão
táp của phong trào. Lò ngàn độ nóng tôi rèn họ là cuộc đấu tranh thật trường kỳ gian
khổ, thật là tự lực cánh sinh của cách mạng tháng Mười. Người thợ vĩ đại t...
Thép đã tôi thế đấy 1
THÉP ĐÃ TÔI THẾ ĐẤY
Nhicalai Axtơrốpxki
Thép Mới và Huy Vân dịch
LỜI GIỚI THIỆU
Thép đã tôi thế đấy
không phải một tác phẩm văn học chỉ nhìn đời viết. Tác giả
sống rồi mới viết nó. Nhân vật trung tâm Pa-ven chính tác giả: Nhi-ca-lai A-xtơ-
rốp-xki. một chiến cách mạng tháng Mười, ông đã sống một cách nồng cháy nhất,
như nhân vật Pa-ven của ông. Cũng không phải một cuốn tiểu thuyết tự thuật thường vì
hứng thú hay lợi ích nhân mà viết. A-xtơ-rốp-xki viết
Thép đã i thế đấy
trên giường
bệnh, trong khi bại liệt và mù, bệnh tật tàn phá chín phần mười cơ thể. Chưa bao giờ
một nhà văn sáng tác trong những điều kiện gian khổ như vậy. Trong lòng người viết
phải có một nhiệt độ cảm hứng nồng nàn không biết bao nhiêu mà kể. Nguồn cảm hứng
ấy sức mạnh tinh thần của người chiến cách mạng bị tàn phế, đau đớn đến cùng
cực, không chịu nằm đợi chết, không thể chịu được xa rời chiến đấu, do đó phấn đấu trở
thành một nhà văn và viết nên cuốn sách này. Càng yêu cuốn sách, càng kính trọng nhà
văn, càng tôn quí phẩm chất của con người cách mạng.
Thép đã tôi thế đấy
một địa vđặc biệt trong lịch sử văn học Liên nền văn học
tiên tiến thế giới. Cách mạng tháng Mười thắng lợi, cuộc chiến đấu vĩ đại chưa từng có
bao giờ của nhân dân lao động trên một dải đất Liên bang Xô Viết rộng lớn hàng ngày
đề ra đòi hỏi không biết bao nhiêu anh hùng. Nhân dân Liên Xô, nhân loại tiến b
chờ đợi văn học phản ánh đào sâu cho mình hình ảnh con người anh hùng mới ấy.
Lần đầu tiên trong văn học, N. A-xtơ-rốp-xki thu gọn được hình ảnh con người mới trong
nhân vật Pa-ven Ca-rơ-sa-ghin. Pa-ven không những khác hẳn với những anh hùng của
thép đã tôi thế đấy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thép đã tôi thế đấy - Người đăng: Long Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
288 Vietnamese
thép đã tôi thế đấy 9 10 885