Ktl-icon-tai-lieu

Thơ Đường và thơ Haiku

Được đăng lên bởi nhilovebook
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 781 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1 PHÂN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài: Trung Quốc và Nhật Bản là hai quốc gia có nền văn hóa lớn, đặc
biệt là thơ ca phát triển từ rất sớm, với hai tác giả tiêu biểu là Lý Bạch và Basho cùng
với hai thể thơ tứ tuyệt và thơ Haiku là đỉnh cao của thi ca nhân loại. Thơ Đường là tinh
hoa của văn học Trung Quốc, là thành quả rực rỡ của một thời đại văn chương có một
không hai không chỉ với Trung Hoa mà với toàn thế giới. Còn thơ haiku cũng được xem
là viên ngọc quý của xứ sở hoa anh đào. Cùng viết về đề tài thiên nhiên nhưng giữa hai
nhà thơ cũng có nhiều điểm tương đồng và khác biệt. Haiku là một thể thơ rất ngắn nên
chúng tôi chọn thể thơ tứ tuyệt của Lý Bạch để trước hết so sánh sự tương đồng về mặt
thể loại trong hai loại thơ này. Sau cùng là đối chiếu về góc độ thiên nhiên trong hai thể
thơ này của hai nhà thơ để thấy sự giống nhau và khác nhau. Từ đó, ta sẽ hiểu hơn về
vẻ đẹp thơ ca của hai đất nước này và có thái độ trân trọng đối với những giá trị tinh
thần cao quý c ủa nhân loại. Đồng thời, đóng góp vào kho tàng lí luận văn học một cách
nhìn, một cách cảm nhận, khám phá mới về thơ ca. Chính vì lẽ đó mà chúng tôi chọn đ
ề tài : Thiên nhiên trong thơ tứ tuyệt của Lý Bạch và haiku của Basho để nghiên cứu. 2.
Lịch sử nghiên cứu: Nền văn học Nhật Bản, Trung Quốc nói chung, thơ haiku và thơ tứ
tuyệt nói riêng cũng từ khá lâu rồi được nhiều dịch giả, giới nghiên cứu và bạn đọc trên
thế giới quan tâm, trong đó có Việt Nam. Chúng tôi với những điều kiện có thể cũng đã
tiếp thu và tìm hiểu một số công trình nghiên cứu của các tác giả như Nguyễn Khắc Phi
– Trương Chính, Nguyễn Bích Thuận, Trần Trung Hỷ, Nhật Chiêu, Nguyễn Sĩ Đại,…và
một số bài viết khác có liên quan trên trang web: http//google.com.vn.
2 Tài liệu thứ nhất mà chúng tôi tiếp cận là “Văn học Trung Quốc, tập một” của Nguyễn
Khắc Phi và Trương Chính. Ở tài liệu này, hai tác giả có đề cập đến Lý Bạch nhưng chỉ
là về thân thế, sự nghiệp và nội dung tư tưởng trong thơ ông. Cuốn “Thơ Đường” của
Nguyễn Bích Thuận giới thiệu, phân tích một số bài thơ của Lý Bạch và nêu lên tính
chất lãng mạn trong thơ Lý Bạch. Cuốn “Thơ sơn thủy cổ trung đại Trung Quốc” của
Trần Trung Hỷ bàn về giá trị nội dung cũng như nghệ thuật của thơ sơn thủy. Cuốn “Văn
học Nhật Bản từ khởi thủy đến 1868” của Nhật Chiêu nói về con đường đến với thơ ca
của Basho và một số vẻ đẹp trong thơ haiku của ông. Cuốn “Nhật Bản trong chiếc
gương soi” của Nhật Chiêu có nội dung cơ bản gần như tài liệu trên đã được đề cập
(Văn học Nhật Bản từ khởi thủ...
1 PHÂN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài: Trung Quốc và Nhật Bản là hai quốc gia có nền văn hóa lớn, đặc
biệt là thơ ca phát triển từ rất sớm, với hai tác giả tiêu biểu là Lý Bạch và Basho cùng
với hai thể thơ tứ tuyệt và thơ Haiku là đỉnh cao của thi ca nhân loại. Thơ Đường là tinh
hoa của văn học Trung Quốc, là thành quả rực rỡ của một thời đại văn chương có một
không hai không chỉ với Trung Hoa mà với toàn thế giới. Còn thơ haiku cũng được xem
là viên ngọc quý của xứ sở hoa anh đào. Cùng viết về đề tài thiên nhiên nhưng giữa hai
nhà thơ cũng có nhiều điểm tương đồng và khác biệt. Haiku là một thể thơ rất ngắn nên
chúng tôi chọn thể thơ tứ tuyệt của Lý Bạch để trước hết so sánh sự tương đồng về mặt
thể loại trong hai loại thơ này. Sau cùng là đối chiếu về góc độ thiên nhiên trong hai thể
thơ này của hai nhà thơ để thấy sự giống nhau và khác nhau. Từ đó, ta sẽ hiểu hơn về
vẻ đẹp thơ ca của hai đất nước này và có thái độ trân trọng đối với những giá trị tinh
thần cao quý c ủa nhân loại. Đồng thời, đóng góp vào kho tàng lí luận văn học một cách
nhìn, một cách cảm nhận, khám phá mới về thơ ca. Chính vì lẽ đó mà chúng tôi chọn đ
ề tài : Thiên nhiên trong thơ tứ tuyệt của Lý Bạch và haiku của Basho để nghiên cứu. 2.
Lịch sử nghiên cứu: Nền văn học Nhật Bản, Trung Quốc nói chung, thơ haiku và thơ tứ
tuyệt nói riêng cũng từ khá lâu rồi được nhiều dịch giả, giới nghiên cứu và bạn đọc trên
thế giới quan tâm, trong đó có Việt Nam. Chúng tôi với những điều kiện có thể cũng đã
tiếp thu và tìm hiểu một số công trình nghiên cứu của các tác giả như Nguyễn Khắc Phi
– Trương Chính, Nguyễn Bích Thuận, Trần Trung Hỷ, Nhật Chiêu, Nguyễn Sĩ Đại,…và
một số bài viết khác có liên quan trên trang web: http//google.com.vn.
2 Tài liệu thứ nhất mà chúng tôi tiếp cận là “Văn học Trung Quốc, tập một” của Nguyễn
Khắc Phi và Trương Chính. Ở tài liệu này, hai tác giả có đề cập đến Lý Bạch nhưng chỉ
là về thân thế, sự nghiệp và nội dung tư tưởng trong thơ ông. Cuốn “Thơ Đường” của
Nguyễn Bích Thuận giới thiệu, phân tích một số bài thơ của Lý Bạch và nêu lên tính
chất lãng mạn trong thơ Lý Bạch. Cuốn “Thơ sơn thủy cổ trung đại Trung Quốc” của
Trần Trung Hỷ bàn về giá trị nội dung cũng như nghệ thuật của thơ sơn thủy. Cuốn “Văn
học Nhật Bản từ khởi thủy đến 1868” của Nhật Chiêu nói về con đường đến với thơ ca
của Basho và một số vẻ đẹp trong thơ haiku của ông. Cuốn “Nhật Bản trong chiếc
gương soi” của Nhật Chiêu có nội dung cơ bản gần như tài liệu trên đã được đề cập
(Văn học Nhật Bản từ khởi thủy đến 1868). Và tài liệu “Một số đặc trưng nghệ thuật của
thơ tứ tuyệt đời Đ ường” của Nguyễn Sĩ Đại nói một cách khái quát về cấu trúc của thơ
tứ tuyệt, biện pháp ngôn ngữ thơ tứ tuyệt… Qua một số tài liệu chính kể trên, chúng tôi
nhận thấy rằng thiên nhiên trong thơ Lý Bạch và Basho đều được tác giả này hoặc tác
giả khác nói tới nhưng chỉ là cái nhìn khái quát, chưa có sự khám phá sâu sắc và nhất
là chưa so sánh giữa hai nhà thơ này. Chính vì vậy, nhóm chúng tôi qua việc tiếp thu
các công trình nghiên cứu của các tác giả này, cộng với sự tìm tòi, nghiên cứu sẽ đưa
ra được những điểm giống và khác nhau về mặt nội dung cũng như nghệ thuật trên cơ
sở so sánh thiên nhiên trong thơ tứ tuyệt của Lý Bạch và haiku của Basho. 3. Mục đích
và nhiệm vụ nghiên cứu: a. Mục đích: Giới thiệu đến độc giả một hướng nhìn, một cách
tiếp cận, khám phá mới về thơ Tứ tuyệt đời Đường và thơ Haiku. Khám phá cái hay, cái
đẹp của thơ ca Trung Quốc và Nhật Bản thông qua hai nhà thơ tiêu biểu là Lý Bạch và
Basho.
3 Giúp người đọc nhận ra sự khác biệt trong cách miêu tả thiên nhiên của Lý Bạch và
Basho. Khơi gợi lòng yêu mến thơ ca của mọi người đối với thơ Đường (đặc biệt là thơ
Tứ tuyệt) và Haiku qua mối giao cảm giữa con người và thiên nhiên. b. Nhiệm vụ: Tìm
ra điểm tương đồng và khác biệt về thiên nhiên trong thơ Tứ tuy ệt của Lý Bạch và
Haiku của Basho. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: a. Đối tượng: Thiên nhiên trong
thơ tứ tuyệt của Lý Bạch và haiku của Basho. b. Phạm vi: Thơ viết về thiên nhiên của Lý
Thơ Đường và thơ Haiku - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thơ Đường và thơ Haiku - Người đăng: nhilovebook
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Thơ Đường và thơ Haiku 9 10 260