Ktl-icon-tai-lieu

Tích hợp liên môn Ngữ văn lớp 8

Được đăng lên bởi Dương Dương
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 378 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài dự thi: “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành
cho học sinh Trung học”

Phiếu thông tin về nhóm học sinh dự thi
- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tỉnh Hưng Yên
- Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Động
- Trường THCS Lê Quý Đôn
- Địa chỉ: Thị trấn Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên
- Điện thoại: 03213811450
- Email: c2lequydonkd.hungyen@moet.edu.vn
- Tên tình huống: Vận dụng kiến thức môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục
công dân, Mĩ thuật và Kiến thức đời sống vào viết bài Tập làm văn số 5, Ngữ văn 8: Thuyết
minh về một danh lam thắng cảnh của địa phương

Thông tin về nhóm học sinh:
1. Họ và tên : Hà Thị Khánh Linh
Ngày sinh: 12/ 11 / 2002

Lớp: 8B

2. Họ và tên: Đào Thị Huyền
Ngày sinh: 5/11/ 2002

Lớp: 8B

--------------------------------------------------------------------------------------------------Nhóm học sinh lớp 8B trường THCS Lê Quý Đôn – Kim Động – Hưng Yên

1

Bài dự thi: “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành
cho học sinh Trung học”

PHIẾU MÔ TẢ DỰ ÁN DỰ THI
1. Tên tình huống:
Chuẩn bị viết bài Tập làm văn số 5, Ngữ Văn 8, cô giáo gợi cho lớp 8B chúng em
một số chủ đề để tìm hiểu trước:
a/ Một di tích lịch sử văn hóa của quê hương em
b/ Món ăn truyền thống ngày Tết cổ truyền ở quê em.
Rất thích thú với chủ đề a), song nhiều bạn cho rằng : quê mình chẳng có điểm di tích
lịch sử nào nổi bật cả, chẳng lẽ lại thuyết minh về danh thắng nổi tiếng của vùng quê khác?
Trước sự băn khoăn ấy của học sinh, cô giáo gợi ý, mỗi ngôi đền, ngôi chùa, mái đình ở
làng quê mình đều có thể là điểm di tích lịch sử văn hóa để thuyết minh, nếu chúng em
nghiêm túc tìm hiểu.
Riêng nhóm chúng em, quê ở làng Thanh Cù, lại vô cùng vui mừng vì đây là cơ hội
để giới thiệu cho cô giáo cùng các bạn về một di tích lịch sử văn hóa truyền thống đáng tự
hào của quê mình: Di tích Lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia năm 1993 - Đình làng Thanh Cù,
xã Ngọc Thanh huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên.
Với Kĩ năng viết văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh được học, kết
hợp kiến thức các môn Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Mĩ thuật, Lịch sử, Địa lí và
những Kiến thức thực tế đời sống, chúng em mạnh dạn lựa chọn dự án này: Giới thiệu
về một Di tích lịch sử địa phương từ kiến thức liên môn.

2. Mục tiêu giải quyết tình huống:
Nhiệm vụ đổi mới Giáo dục hiện nay đòi hỏi học sinh chúng em phải trở thành chủ
nhân tương lai của đất nước không chỉ có trí tuệ, năng lực mà cần có những phẩm chất tốt,
b...
Bi d thi: “ V n dụng kiến thức li ê n môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành
cho học sinh Trung học
Phiu thông tin v nhóm học sinh d thi
- Sở Giáo dục v Đo tạo tỉnh Tỉnh Hưng Yên
- Phòng Giáo dục v Đo tạo Kim Động
- Trường THCS Lê Quý Đôn
- Địa chỉ: Thị trấn Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên
- Điện thoại: 03213811450
- Email: c2lequydonkd.hungyen@moet.edu.vn
- Tên tình huống: Vận dụng kiến thức môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục
công dân, Mĩ thuật và Kiến thức đời sống vào viết bài Tập làm văn số 5, Ngữ văn 8: Thuyết
minh về một danh lam thắng cảnh của địa phương
Thông tin v nhóm học sinh:
1. Họ v tên : Hà Thị Khánh Linh
Ngy sinh: 12/ 11 / 2002 Lớp: 8B
2. Họ v tên: Đào Thị Huyền
Ngy sinh: 5/11/ 2002 Lớp: 8B
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhóm học sinh lớp 8B trường THCS Lê Quý Đôn – Kim Động – Hưng Yên
1
Tích hợp liên môn Ngữ văn lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tích hợp liên môn Ngữ văn lớp 8 - Người đăng: Dương Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tích hợp liên môn Ngữ văn lớp 8 9 10 518