Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng việt thực hành

Được đăng lên bởi Peter Lighthouse
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 438 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI GIỚI THIỆU
Để giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt, chúng ta cần phải tìm hiểu và nghiên
cứu sâu rộng về mọi khía cạnh của Tiếng Việt chẳng hạn như về nguồn gốc, sự
phát triển qua các giai đọan lịch sử cũng như sự cấu tạo của Tiếng Việt…
Vì lẽ đó, trên cơ sở tham khảo những giáo trình cũng như những sách và các
tài liệu nghiên cứu của môt số tác gia, mình xin được mời các bạn đọc dành chút
thời gian quý báo để cùng mình tìm hiểu đôi nét về sự cấu tạo của chủ ngữ. Như
các bạn đã biết, trong một câu thông thường thì luôn có hai thành phần chính yếu
làm nồng cốt câu, đó là chủ ngữ và vị ngữ. Trong tài liệu này, mình xin được giới
thiệu đến các bạn một số những đặc điểm cấu tạo của chủ ngữ trong câu.
Em sẽ rất cảm ơn về những ý kiến đóng góp của quý thầy cô cũng như là
những ý kiến đóng góp của các bạn sinh viên đối với tập tài liệu này.
Lâm Tuấn Khang

1

CẤU TẠO CHỦ NGỮ
1. Khái niệm chủ ngữ
 Trong một câu thường có hai bộ phận làm nồng cốt, một bộ phận
thường chỉ chủ thể như người, sự việc… mà ta nói đến, một bộ phận
thường nói về tình trạng hoặc hành động của chủ thể đó.
 Vì vậy, ta có thể hiểu: “Chủ ngữ là một trong hai bộ phận chủ yếu
cấu tạo nên câu. Trong một câu, chủ ngữ thường là phần nêu lên chủ
thể như người, vật, sự việc…Chủ ngữ thường trả lời câu hỏi: ai?; cái
gì?; việc gì?
Ví dụ:
a. Anh
hát.
C
V
“Anh” là chủ ngữ trong câu trên vì “anh” trả lời câu hỏi “ai
hát?”
b. Lá cờ bay.
C
V
“Lá cờ” là chủ ngữ trong câu trên vì “lá cờ” trả lời câu hỏi :
“cái gì bay?”
c. Về nhà là vui nhất.
C
V
“Về nhà” là chủ ngữ trong câu trên vì “về nhà” trả lời câu hỏi
“việc gì là vui nhất?”
 Từ ba ví dụ trên ta thấy, chủ ngữ chính là phần chính của câu, nó có
chức năng đề cập đến đề mục của câu nói và là đối tượng thông báo
trong câu.
2. Các loại từ thường làm chủ ngữ trong câu
2.1 Danh từ và đại từ thường làm chủ ngữ trong câu
2.a.1 Chủ ngữ là một danh từ
 Danh từ là từ chỉ vật, sự việc hoặc khái niệm.
 Theo chức năng ngữ pháp, danh từ có thể đóng vai trò là một chủ
ngữ trong câu.
Ví dụ:
 Mây bay.
C
V
 Chim hót.
C

V

2

Trong hai ví dụ trên, “mây” và “chim” là danh từ đóng vai trò
làm chủ ngữ.
2.a.2 Chủ ngữ là một đại từ
 Đại từ là từ dùng để chỉ một đối tượng, một điều đã được nói
đến, hay là một đối tượng, một điều nào đó trong hoàn cảnh nói
nhất định.
 Và đại từ cũng có thể đóng vai trò là một chủ ngữ trong câu.
Ví dụ:
Nó ngủ.
Đại từ “nó” và “tôi” làm chủ ngữ trong câu.
C
V
Tôi ăn cơm.
C

V

2.2 Những câu có chủ ngữ là động từ hoặc tính từ
2.a.3 Chủ ng...
LỜI GIỚI THIỆU
Để giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt, chúng ta cần phải tìm hiểu và nghiên
cứu sâu rộng về mọi khía cạnh của Tiếng Việt chẳng hạn như về nguồn gốc, sự
phát triển qua các giai đọan lịch sử cũng như sự cấu tạo của Tiếng Việt…
Vì lẽ đó, trên cơ sở tham khảo những giáo trình cũng như những sách và các
tài liệu nghiên cứu của môt số tác gia, mình xin được mời các bạn đọc dành chút
thời gian quý báo để cùng mình tìm hiểu đôi nét về sự cấu tạo của chủ ngữ. Như
các bạn đã biết, trong một câu thông thường thì luôn có hai thành phần chính yếu
làm nồng cốt câu, đó là chủ ngữvị ngữ. Trong tài liệu này, mình xin được giới
thiệu đến các bạn một số những đặc điểm cấu tạo của chủ ngữ trong câu.
Em sẽ rất cảm ơn về những ý kiến đóng góp của quý thầy cô cũng như là
những ý kiến đóng góp của các bạn sinh viên đối với tập tài liệu này.
Lâm Tuấn Khang
1
Tiếng việt thực hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng việt thực hành - Người đăng: Peter Lighthouse
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tiếng việt thực hành 9 10 818