Ktl-icon-tai-lieu

tiểu thuyết nghìn lẻ một đêm

Được đăng lên bởi Tran Thang
Số trang: 648 trang   |   Lượt xem: 4226 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1001 Đêm
NÀNG SCHEHERAZADE
ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ
NHÀ VUA HI LẠP VÀ THẦY THUỐC DOUBAN
NGƯỜI CHỒNG VÀ CON VẸT
VIÊN TỂ TƯỚNG BỊ TRỪNG PHẠT
ÔNG VUA TRẺ CỦA ĐẤT NƯỚC NHỮNG HÒN ĐẢO ĐEN

BA TU SĨ KHỔ HẠNH CON VUA VÀ BA THIẾU PHỤ THÀN
BAGDAD
CHUYỆN KỂ CỦA TU SĨ KHỔ HẠNH THỨ NHẤT, CON VUA
CHUYỆN KỂ CỦA TU SĨ KHỔ HẠNH THỨ HAI, CON VUA
CHUYỆN KỂ VỀ KẺ HAY GANH GHÉT VÀ NGƯỜI BỊ GANH GHÉT
CHUYỆN KỂ CỦA TU SĨ KHỔ HẠNH THỨ BA, CON VUA
CHUYỆN KỂ CỦA NÀNG ZOBÉIDE
CHUYỆN KỂ CỦA NÀNG AMINE
BA QUẢ TÁO
NGƯỜI THIẾU PHỤ BỊ SÁT HẠI VÀ NGƯỜI CHỒNG NÀNG
NOUREDDIN ALI VÀ BEDREDDIN HASSAN
CHÀNG BEDREDDIN

THIÊN TÌNH SỬ CỦA CAMARALZAMAN, HOÀNG TỬ ĐẢ
NHỮNG ĐỨA CON CỦAKHALÉDAN VÀ CÔNG CHÚA TRUN
QUỐC, NÀNG BADDURE
HOÀNG TỬ CAMARALZAMAN
NÀNG CÔNG CHÚA TRUNG HOA
CHÀNG MARZAVAN VÀ HOÀNG TỬ GAMARALZAMAN

SỰ CHIA LY GIỮA HOÀNG TỬ CAMARALZAMAN VỚI CÔN

CHÚA BADOURE

CÔNG CHÚA BADOURE SAU KHI XA CÁCH VỚI HOÀNG T
CAMARALZAMAN

HOÀNG TỬ CAMARALZAMAN TỪ NGÀY XA CÁCH CÔNG CHÚ
BADOURE
CHUYỆN KỂ CỦA SINDBAD NGƯỜI ĐI BIỂN
CHUYẾN ĐI ĐẦU TIÊN CỦA SINDBAD
CHUYẾN ĐI THỨ HAI CỦA SINDBAD
CHUYẾN ĐI THỨ BA CỦA SINDBAD
CHUYẾN ĐI THỨ TƯ CỦA SINDBAD
CHUYẾN ĐI THỨ NĂM CỦA SINDBAD
CHUYẾN ĐI THỨ SÁU CỦA SINDBAD
CHUYẾN ĐI CUỐI CÙNG CỦA SINDBAD
NGƯỜI HAI LẦN TỈNH MỘNG
ALADDIN VÀ CHIẾC ĐÈN THẦN
ALI BABA VÀ BỐN MƯƠI TÊN CƯỚP
ALI COGIA. NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH BAGDAD
CON NGỰA THẦN DIỆU
HOÀNG TỬ ADMED VÀ NÀNG TIÊN PARI-BANOU
HAI NGƯỜI CHỊ GHEN TỴ VÀ CÔ EM ÚT
NGHÌN LẺ MỘT ĐÊM TRÔI QUA
NÀNG SCHEHERAZADE
Sử sách thời Sassanides, thời của những ông vua quốc gia Ba Tư cổ xưa,

đất nước có biên cương mở rộng tới tận Ấn Độ và các đảo phụ thuộc lớn
nhỏ, trải ra tới phía bên kia sông Hằng và phần đất rộng lớn của Trung
Quốc bao la, chép lại rằng ngày xưa có một ông vua của cái quốc gia hùng
mạnh đó, nổi tiếng là một đấng quân vương anh minh, đức độ. Ông vua này
chẳng những được các thần dân tôn sùng kính mến vì tài năng và tính cẩn
trọng mà còn được các quốc gia lân bang nể sợ vì uy danh có một đạo
quân thiện chiến và kỷ luật. Đức vua có hai hoàng tử. Hoàng tử anh tên là
Schahriar có đầy đủ đức tính như cha, xứng đáng là người sẽ được kế tục
ngôi báu. Hoàng tử em là Schahzenan cũng chẳng thua kém gì anh về mọi
mặt.
Sau một thời gian dài trị vì trong vinh quang và thịnh vượng, đức vua cha
già yếu băng hà. Schahriar, hoàng tử anh lên ngôi. Theo luật của đất nước
này, hoàng tử em Schahzenan không được xẻ chia quyền hành, đành phải
sống như một dân thường. Không có một chút gì bất đồng đố kị,
Schahzenan còn ra sức giúp anh làm cho anh lúc ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu thuyết nghìn lẻ một đêm - Người đăng: Tran Thang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
648 Vietnamese
tiểu thuyết nghìn lẻ một đêm 9 10 851