Ktl-icon-tai-lieu

Tình Bạn

Được đăng lên bởi coolboy191199
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 371 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Vào một giây phút nào đó trong cuộc
sống, ta tìm được một người có thể thay
đổi cuộc sống của ta dù chỉ một phần
nhỏ. Đó là một người không chỉ đến
bên ta khi vui, khi thành công mà còn
là người không rời bỏ ta khi buồn, lúc
lâm nguy hay khi thất bại, khi những
người xung quanh đã rời bỏ ta mà đi.
Và ta gọi đó là một người bạn- một
người bạn thân, một người bạn thật sự.
Và ta tin rằng : “Bạn là người đến với ta
khi mọi người đã bỏ ta đi”.
Trong cuộc sống, ta gặp gỡ nhiều người,
cảm thấy thoải mái khi bên cạnh họ, ta
giới thiệu với mọi người rằng đấy là bạn
ta. Nhưng thực ra họ chỉ mới là những
người quen biết. Có thể mời những
người này đến nhà, cùng nhau đi chơi,
cùng chia sẻ một số thứ. Nhưng không
phải ai trong số họ cũng có thể trở
thành người chia sẻ cuộc sống cùng với
ta.
Bạn, hiểu đơn giản thì đó là người mà
ta quen biết. Tuy nhiên không phải bất
cứ ai ta quen cũng là bạn của ta. Một

khi đã coi ai đã là bạn tức là người ấy
với ta phải có quan hệ thân thiết, gần
gũi ở một mức độ nào đó, là người biết
đồng cảm và chia sẻ với ta. Ấy là chưa
kể những người bạn thân, những người
luôn lắng nghe khi ta có chuyện rắc
rối, luôn bên ta lúc ta khó khắn và
giúp ta vượt qua cơn hoạn nạn. Chỉ có
người bạn thân thật sự mới là người ta
có thể cùng sẻ chia cuộc sống. Đó là
người ta yêu quý, quan tâm và thường
xuyên chia sẻ với họ những vui buồn và
ngược lại. Đó là một người bạn khiến ta
cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh bởi lẽ
ta biết chắc họ quan tâm đến ta, luôn ở
bên ta những khi ta gặp khó khăn
buồn phiền. Đó cũng là người ngăn ta
mắc sai lầm hoặc giúp ta sửa chữa khi
ta phạm lỗi. Đó là người luôn gắn bó và
ủng hộ ta. Họ nắm lấy tay ta để tiếp
thêm sức mạnh và niềm tin. Họ dõi
theo từng bước của ta trên đường đời,
ngược lại, ta cũng dõi theo cuộc sống
của họ và học hỏi từ đó. Vâng, chỉ có
người bạn thân thiết và chân thành đó
mới có thể là người “ đến với ta khi mọi
người đã bỏ ta đi”. Để cuối cùng, sau

bao thăng trầm của cuộc sống ta chợt
nhận ra rằng ta có rất nhiều người
quen nhưng ta không có nhiều bạnnhững người bạn thân thật sự.
Khi ta ngã quỵ và thế giới quanh ta
dường như quá đen tối, trống rỗng,
người bạn ấy sẽ nâng ta lên và làm cho
thế giới bỗng sáng lên và lấp đầy
những trống rỗng ấy. Người bạn ấy có
thể dắt ta qua những giây phút khó
khăn của cuộc sống, nắm lấy tay ta và
nói rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.Cuộc
sống không phải luôn trải hoa hồng ,
đôi khi ta phải đối mặt với những khó
khăn tưởng như không thể vượt qua
được , những thất bại tưởng như...
Vào mt giây phút nào đó trong cuc
sng, ta tìm được mt người có th thay
đi cuc sng ca ta dù ch mt phn
nh. Đó là mt người không ch đến
bên ta khi vui, khi thành công mà còn
là người không ri b ta khi bun, lúc
lâm nguy hay khi tht bi, khi nhng
người xung quanh đã ri b ta mà đi.
Và ta gi đó là mt người bn- mt
người bn thân, mt người bn tht s.
Và ta tin rng : “Bn là người đến vi ta
khi mi người đã b ta đi”.
Trong cuc sng, ta gp g nhiu người,
cm thy thoi mái khi bên cnh h, ta
gii thiu vi mi người rng đy là bn
ta. Nhưng thc ra h ch mi là nhng
người quen biết. Có th mi nhng
người này đến nhà, cùng nhau đi chơi,
cùng chia s mt s th. Nhưng không
phi ai trong s h cũng có th tr
thành người chia s cuc sng cùng vi
ta.
Bn, hiu đơn gin thì đó là người mà
ta quen biết. Tuy nhiên không phi bt
c ai ta quen cũng là bn ca ta. Mt
Tình Bạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tình Bạn - Người đăng: coolboy191199
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tình Bạn 9 10 936