Ktl-icon-tai-lieu

Tội Ác Và Sự Trừng Phạt

Được đăng lên bởi mit0896
Số trang: 460 trang   |   Lượt xem: 3789 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỘI ÁC VÀ SỰ TRỪNG PHẠT

Dostoevsky

Dostoevsky

TỘI ÁC VÀ SỰ TRỪNG PHẠT
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: 
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10
Chƣơng 11
Chƣơng 12
Chƣơng 13
Chƣơng 14
Chƣơng 15
Chƣơng 16
Chƣơng 17
Chƣơng 18

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

TỘI ÁC VÀ SỰ TRỪNG PHẠT

Dostoevsky
Chƣơng 19
Chƣơng 20
Chƣơng 21
Chƣơng 22
Chƣơng 23
Chƣơng 24
Chƣơng 25
Chƣơng 26
Chƣơng 27
Chƣơng 28
Chƣơng 29
Chƣơng 30
Chƣơng 31
Chƣơng 32
Chƣơng 33
Chƣơng 34
Chƣơng 35
Chƣơng 36
Chƣơng 37
Chƣơng 38
Chƣơng 39

Dostoevsky
TỘI ÁC VÀ SỰ TRỪNG PHẠT
Dịch giả : Cao Xuân Hạo

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

TỘI ÁC VÀ SỰ TRỪNG PHẠT

Dostoevsky
Chương 1
Phần I

Vào một ngày đầu tháng bảy oi bức lạ thƣờng, lúc xế chiều có một ngƣời trẻ tuổi rời gian gác xép
thuê lại trong ngõ S., bƣớc ra phố và chậm rãi đi về phía cầu K., dáng nhƣ tần ngần do dự.
Khi xuống thang gác, chàng đã may mắn tránh mặt đƣợc bà chủ trọ. Căn buồng xép của chàng kê sát
dƣới mái một toà nhà cao năm tầng và trông giống một cái tủ hơn là một gian phòng ở. Còn bà chủ ngƣời cho chàng trọ, dọn cơm tháng và cho chàng mƣợn cả ngƣời dọn buồng - thì ở một căn nhà
riêng phía dƣới, cách buồng chàng một cầu thang, và mỗi lần ra phố thế nào chàng cũng phải đi
ngang cánh cửa gian nhà bếp của bà chủ luôn luôn mở toang nhìn ra thang gác. Cứ mỗi lần đi ngang
cánh cửa ấy ngƣời trẻ tuổi lại có một cảm giác sợ sệt bệnh tật khiến chàng xấu hổ và cau mặt. Chàng
mắc nợ bà chủ trọ lút đầu lút cổ và sự gặp mặt bà ta lắm. Cũng chẳng phải chàng hèn nhát và khiếp
nhƣợc đến thế, trái lại nữa là đằng khác, nhƣng ít lâu nay tâm thần chàng khích động và căng thẳng
khác thƣờng, gần nhƣ mắc chứng u uất. Chàng sống cô độc rụt sâu vào nội tâm và xa lánh mọi
ngƣời, đến nỗi gặp ai chàng cũng sợ chứ chẳng riêng gì bà chủ trọ.
Chàng bị cảnh nghèo khó vùi đập, nhƣng gần đây ngay cả tình cảnh túng bấn cũng không còn đè nén
chàng nữa. Chàng đã bỏ hẳn mọi công việc và cũng chẳng buồn làm ăn gì cả. Thật ra chàng chẳng sợ
mụ chủ nào hết, dù mụ có mƣu mô gì để hại, chàng cũng mặc. Nhƣng dừng chân trên thang gác,
nghe những câu nói lải nhải đã nhàm tai về những chuyện vặt vãnh thƣờng ngày chẳng có lý thú gì
đối với mình, những câu đòi nợ dai dẳng, những lời doạ dẫm, than phiền, rồi chính mình lại phải
kiếm cớ khất lần, xin lỗi, dối quanh; - không? Thà tìm c...
TỘI ÁC VÀ SỰ TRNG PHT Dostoevsky
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Dostoevsky
TỘI ÁC VÀ SỰ TRNG PHT
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10
Chƣơng 11
Chƣơng 12
Chƣơng 13
Chƣơng 14
Chƣơng 15
Chƣơng 16
Chƣơng 17
Chƣơng 18
Tội Ác Và Sự Trừng Phạt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tội Ác Và Sự Trừng Phạt - Người đăng: mit0896
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
460 Vietnamese
Tội Ác Và Sự Trừng Phạt 9 10 918