Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp bài viết WEGREEN

Được đăng lên bởi Vũ Văn Sang
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 3329 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổng hợp bài viết WEGREEN
Tháng 5 – 2013

1

Tổng hợp bài viết WEGREEN, Tháng 5 - 2013

Thực hiện: Ban Biên tập WEGREEN

1. Economic Corner ................................................................................................................................. 1
Có 2 tỷ đồng đầu tư vào đâu? -3
Zimbabwe sau siêu lạm phát - 7
Sự nổi dậy của robot - 10
Đổi tiền, chuyện cổ tích xứ Phờ bút - 14

2. Social Development .......................................................................................................................16
Một Thụy Sĩ "keo kiệt" trong mắt Trung Quốc -16
Thành phố ĐẶC QUYỀN - cơ hội của một quốc gia trở thành nam châm thu hút các cường quốc - 19
Tầm vóc người Việt - Tầm vóc Việt Nam - 23
Abraham Licoln và Bên thắng cuộc - 27

3. Political Talk ......................................................................................... 31
Bức tường Berlin - Từ bóng đá đến chính trị, nhân sự kiện Đức vô địch Championship -31
Internet ở Trung Quốc - Chiếc cũi ảo khổng lồ - 34
Dân chủ độc đảng - sẽ có một nền dân chủ chính trị như thế? - 36

4. Personal Development.................................................................................................................38
Về sự ngu tối - 38
Giàu - Nghèo và Bộ mặt xấu xí của xã hội - 40

5. Education..…………………………………………………………………………………42
IQ - EQ - AQ - PQ- … Công thức nào cho sự thành công - 42
Sự rạn vỡ của lịch sử - Sách sử và sự kỳ thị chúng của học sinh Việt Nam - 49

6. Environment (One world acting)..........................................................................................53
Chúng ta đang ăn thịt đất nước mình - 53
Châm ngòi cho nạn buôn lậu gỗ chết người ở Campuchia - 57
Thực dân mới - khi vô sản thế giới không còn liên hiệp lại nữa thì tư bản toàn cầu làm việc đó rất thành
công - 60
Sử dụng thực vật chống lại ô nhiễm & cơ hội cho ngành kinh doanh xanh - 63

7. People......................................................................................................................................................65
Bài học vĩ đại của "Ông già gân" Alex Ferguson - 65
Carlos Ghosn - Thầy phù thủy của ngành công nghiệp ô tô, ông vua cắt giảm chi phí - 69
8. I love Vietnam ...................................................................................................................................71
Việt Nam - Top 5, một góc nhìn - 71Sống tích cực vì một giấc mơ Việt Nam - 74

9. Famous Quote .....................
Tổng hợp bài viết WEGREEN, Tháng 5 - 2013
Tổng hợp bài viết WEGREEN
Tháng 5 – 2013
Thực hiện: Ban Biên tập WEGREEN
1. Economic Corner ................................................................................................................................. 1
Có 2 t đồng đu tư vào đâu? -3
Zimbabwe sau siêu lm phát - 7
S ni dy ca robot - 10
Đổi tin, chuyn c tích x Ph bút - 14
2. Social Development .......................................................................................................................16
Mt Thy Sĩ "keo kit" trong mt Trung Quc -16
Thành ph ĐẶC QUYN - cơ hi ca mt quc gia tr thành nam châm thu hút các cưng quc - 19
Tm vóc ngưi Vit - Tầm vóc Việt Nam - 23
Abraham Licoln và Bên thng cuc - 27
3. Political Talk ......................................................................................... 31
Bức tường Berlin - T bóng đá đến chính tr, nhân s kin Đc vô đch Championship -31
Internet Trung Quc - Chiếc cũi o khng l - 34
Dân ch độc đng - s có mt nn dân ch chính tr như thế? - 36
4. Personal Development .................................................................................................................38
V s ngu ti - 38
Giàu - Nghèo và B mt xu xí ca xã hi - 40
5. Education..…………………………………………………………………………………42
IQ - EQ - AQ - PQ- … Công thc nào cho s thành công - 42
S rn v ca lch s - Sách s và s k th chúng ca hc sinh Vit Nam - 49
6. Environment (One world acting) ..........................................................................................53
Chúng ta đang ăn thịt đất nước mình - 53
Châm ngòi cho nn buôn lu g chết người Campuchia - 57
Thc dân mi - khi vô sn thế gii không còn liên hip li nữa thì tư bn toàn cu làm vic đó rt thành
công - 60
S dng thc vt chng li ô nhiễm & cơ hội cho ngành kinh doanh xanh - 63
7. People
......................................................................................................................................................65
Bài hc vĩ đi ca "Ông già gân" Alex Ferguson - 65
Carlos Ghosn - Thy phù thy ca ngành công nghip ô tô, ông vua ct gim chi phí - 69
8. I love Vietnam ...................................................................................................................................71
Vit Nam - Top 5, mt góc nhìn - 71
http://www.facebook.com/WegreenVietnam
1
Tổng hợp bài viết WEGREEN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp bài viết WEGREEN - Người đăng: Vũ Văn Sang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Tổng hợp bài viết WEGREEN 9 10 356