Ktl-icon-tai-lieu

Tổng Thống Xứ Mơ - Teshasky Enyo Iogy

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1013 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổng Thống Xứ Mơ

Teshasky Enyo Iogy

Teshasky Enyo Iogy

Tổng Thống Xứ Mơ
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Tổng Thống Xứ Mơ

Teshasky Enyo Iogy
Tổng Thống Xứ Mơ
Ngân Xuyên dịch
Mơ thường trái hẳn với thực, chẳng phải vậy sao? Trong mơ những mong ước thiêng liêng nhất của
chúng ta đều được thực hiện. Khi ta mơ thấy được vàng ấy là khi trong đời ta không một xu dính túi.
Nói gọn lại, tương tự như ví dụ này, bạn có thể dễ dàng hình dung tình hình chính trị và xã hội của
Xứ Mơ là thế nào.
Tôi chỉ xin nói một điều: ở Xứ Mơ người công dân mẫu mực nhất hoàn toàn không phải là người làm
lụng nhiều hơn những người khác, luôn luôn tất bật vội vàng, mà là người lười hơn những người
khác, suốt ngày chỉ nằm ườn trên đi-văng ở nhà mình. Vì thế dễ hiểu là người đứng đầu nhà nước Xứ
Mơ được bầu không phải là người chăm làm nhất, mà là người vô công rồi nghề nhất.
Trong đời thực tất nhiên bạn biết ai là người cứ tìm cách lẩn tránh liềm búa hơn những người khác.
Nhưng vốn dĩ có những người lại coi cái việc nằm dài trên đi-văng và mơ giữa ban ngày gần như là
một thứ nghề. Đó là ai vậy, bạn sẽ hỏi. " Ai" là thế nào? Các nhà thơ.
Thế là ta đã đến được bản chất rồi đấy: người đứng đầu nhà nước Xứ Mơ, một nhà nước sung sướng
nhất, giàu có nhất, tự do nhất trên thế giới, là một nhà thơ.

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Tổng Thống Xứ Mơ

Teshasky Enyo Iogy

Xứ Mơ lẽ dĩ nhiên là xứ cộng hòa. Ở đấy chủ và tớ, giàu và nghèo, lớn và nhỏ, mạnh và yếu thật sự
ngang hàng nhau. Và chỉ nhờ trí tuệ siêu việt thì đệ nhất nhân của nước cộng hòa, vị tổng thống của
nó, nhà thơ vĩ đại nhất Xứ Mơ được bầu hàng năm theo lối vỗ tay mới nổi bật lên giữa các công dân
khác.
Bởi ở Xứ Mơ, giống như trong đời thực, có nhiều, rất nhiều nhà thơ. Và nhiều, rất nhiều nhà thơ vĩ
đại nhất. ở đây cũng vậy, dù nói về bất kỳ nhà thơ nào, giới phê bình đều buộc phải gọi người đó là "
một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nước nhà" . Vì vậy mỗi nhà thơ tương đối sạch nước cản
một chút đều nhất quyết coi mình là vĩ đại. Không coi thế nói chung không thể thành nhà thơ được.
Nhưng vì, như tôi đã nói, ở Xứ Mơ có nhiều nhà thơ vĩ đại nhất, nên ở đấy hàng năm người ta lại bầu
tổng thống mới để mỗi nhà thơ vĩ đại nhất đều có thể đến lượt được làm.
Vậy là vào cái thời đang nói đến trong truyện này, Xứ Mơ lại sinh ra rất nhiều nhà thơ. Hồi đó ở đấy
có một nhà thơ trẻ tên là Ghergay Estever. Cố nhi...
Tng Thng X Teshasky Enyo Iogy
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Teshasky Enyo Iogy
Tng Thng X
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Tng Thng X
Teshasky Enyo Iogy
Tng Thng X
Ngân Xuyên dịch
Mơ thường trái hẳn với thực, chẳng phải vậy sao? Trong mơ những mong ước thiêng liêng nhất của
chúng ta đều được thực hiện. Khi ta mơ thấy được vàng ấy là khi trong đời ta không một xu dính túi.
Nói gọn lại, tương tự như ví dụ này, bạn có thể dễ dàng hình dung tình hình chính trị và xã hội của
Xứ Mơ là thế nào.
Tôi chỉ xin nói một điều: ở Xứ Mơ người công dân mẫu mực nhất hoàn toàn không phải là người làm
lụng nhiều hơn những người khác, luôn luôn tất bật vội vàng, mà là người lười hơn những người
khác, suốt ngày chỉ nằm ườn trên đi-văng ở nhà mình. Vì thế dễ hiểu là người đứng đầu nhà nước Xứ
Mơ được bầu không phải là người chăm làm nhất, mà là người vô công rồi nghề nhất.
Trong đời thực tất nhiên bạn biết ai là người cứ tìm cách lẩn tránh liềm búa hơn những người khác.
Nhưng vốn dĩ có những người lại coi cái việc nằm dài trên đi-văng và mơ giữa ban ngày gần như là
một thứ nghề. Đó là ai vậy, bạn sẽ hỏi. " Ai" là thế nào? Các nhà thơ.
Thế là ta đã đến được bản chất rồi đấy: người đứng đầu nhà nước Xứ Mơ, một nhà nước sung sướng
nhất, giàu có nhất, tự do nhất trên thế giới, là một nhà thơ.
Tổng Thống Xứ Mơ - Teshasky Enyo Iogy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng Thống Xứ Mơ - Teshasky Enyo Iogy - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tổng Thống Xứ Mơ - Teshasky Enyo Iogy 9 10 881