Ktl-icon-tai-lieu

Trí khôn

Được đăng lên bởi crazychicken130693
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO ÁN
Môn: Kể chuyện
Bài: Trí khôn
Tuần: 27
Ngày soạn: 10/03/2015

Ngày dạy: 12/03/2015

Người soạn: Phạm Thị Yến

Người dạy: Phạm Thị Yến

Tiết chương trình:

Tiết: 3

Trường: Tiểu học Tô Hiệu
I.

Lớp: 1C

Mục tiêu
1. Kiến thức: Giúp học sinh thấy được sự ngốc nghếch, khờ khạo của Hổ. Hiểu
được trí khôn là sự thông minh, nhờ nó mà con người làm chủ được các loài.
2. Kỹ năng: Học sinh kể được câu chuyện theo tranh và gợi ý dưới tranh.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh phải biết cân nhắc trước khi quyết định điều gì.

II. Chuẩn bị
1.
2.

Giáo viên: Tranh minh họa, nội dung câu chuyện
Học sinh: Học sinh xem trước câu chuyện

III. Phương pháp dạy học
Phương pháp hỏi đáp
Phương pháp quan sát
Phương pháp thảo luận nhóm
Phương pháp thực hành
…
IV. Hoạt động dạy học
1.
2.
3.
4.

Thời gian

Hoạt động của giáo viên(GV)
Hoạt động của học sinh(HS)
1. Ổn định lớp
Hát
2. Kiểm tra bài cũ
− Nêu tên câu chuyện đã học ở hôm
− HS trả lời
trước
− Em thích nhân vật nào nhất? Vì

sao?
3. Bài mới
a) Giới thiệu bài mới
− Yêu cầu HS quan sát tranh
− GV nhận xét và giới thiệu tên câu
chuyên “Trí khôn”
b) Hoạt động 1: Nghe kể
chuyện
− GV kể lần 1 toàn bộ câu chuyện
c) Hoạt động 2: Hướng dẫn HS
kể từng đoạn câu chuyện
theo tranh
− Giới thiệu tranh 1
− Hỏi: Tranh vẽ gì?(Tranh vẽ Hổ
đang nhìn người điều khiển Trâu
cày ruộng)
Hổ thấy gì?(Hổ thấy người
đang điều khiển Trâu cày ruộng)
Hổ làm gì?(Chờ lúc vắng
người, Hổ tới nói chuyện với
Trâu)
− GV nhận xét
− Yêu cầu HS dựa vào tranh kể lại
đoạn 1
− GV nhận xét
Giới thiệu tranh 2
Hỏi: Tranh vẽ gì? (Tranh vẽ Trâu
và Hổ)
Hổ và Trâu đang làm gì?
(Hổ và Trâu đang nói chuyện với
nhau)
Hổ và Trâu nói gì với
nhau? (“Này anh Trâu! Anh to lớn
thế kia sao chịu kéo cày cho người”
“Người bé, nhưng có trí
khôn”)
−
−

−

HS quan sát và nhận xét

−

HS đọc tên bài

−

HS theo dõi

−
−

HS quan sát
HS thảo luận nhóm
đôi(2 phút)
Đại diện nhóm lên trình
bày
Các nhóm khác nhận xét
và bổ sung

−
−

−
−

HS theo dõi
HS dựa vào tranh kể lại
đoạn 1

−
−

HS quan sát
HS trả lời

−

HS nhận xét và bổ sung

−
−
−

−
−

−
−
−
−

−
−
−
−

−

Yêu cầu HS dựa vào tranh kể
lại đoạn 2
GV nhận xét
Yêu cầu HS dựa vào tranh kể lại
đoạn 1, 2.
✿Giải lao
Giới thiệu tranh 3
Hỏi: Muốn biết trí khôn như thế
nào, Hổ đã làm gì? (Hổ đã gặp và
hỏi người)
Cuộc nói chuyện giữa Hổ
và người diễn ra như thế nào?
(“Người kia! Trí khôn đâu cho ta
xem”, “Trí khôn ta để ở nhà”;
“Hãy về lấy trí khôn ra đây cho ta
xem”, “Được! Nhưng ta phải trói
Hổ lại, để Hổ khỏi ăn mất Trâu
của ta”.)
Yêu cầu ...
GIÁO ÁN
Môn: Kể chuyện
Bài: Trí khôn
Tuần: 27
Ngày soạn: 10/03/2015 Ngày dạy: 12/03/2015
Người soạn: Phạm Thị Yến Người dạy: Phạm Thị Yến
Tiết chương trình: Tiết: 3
Trường: Tiểu học Tô Hiệu Lớp: 1C
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Giúp học sinh thấy được sự ngốc nghếch, khờ khạo của Hổ. Hiểu
được trí khôn là sự thông minh, nhờ nó mà con người làm chủ được các loài.
2. Kỹ năng: Học sinh kể được câu chuyện theo tranh và gợi ý dưới tranh.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh phải biết cân nhắc trước khi quyết định điều gì.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên: Tranh minh họa, nội dung câu chuyện
2. Học sinh: Học sinh xem trước câu chuyện
III. Phương pháp dạy học
1. Phương pháp hỏi đáp
2. Phương pháp quan sát
3. Phương pháp thảo luận nhóm
4. Phương pháp thực hành
IV. Hoạt động dạy học
Thời gian Hoạt động của giáo viên(GV) Hoạt động của học sinh(HS)
1. Ổn định lớp
2.Kiểm tra bài cũ
Nêu tên câu chuyện đã học ở hôm
trước
Em thích nhân vật nào nhất? Vì
Hát
HS trả lời
Trí khôn - Trang 2
Trí khôn - Người đăng: crazychicken130693
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Trí khôn 9 10 911