Ktl-icon-tai-lieu

Truyện cổ tích dành cho người lớn (Nguyễn Nhật Ánh)

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 1682 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRUYỆN CỔ TÍCH DÀNH CHO NGƯỜI LỚN

1

MỤC LỤC
1. CON RUỒI ...........................................................................................................2
2. NHÂN VẬT NỮ CỦA TÔI ....................................................................................6
3. NHỮNG NGƯỜI VUI TÍNH ............................................................................... 10
4. CẦU CHÚC HAI NGƯỜI HẠNH PHÚC ............................................................. 14
5. SỢ VỢ LỢI HAY HẠI ? ....................................................................................... 17
6. BÍ ẨN CỦA MỐT ................................................................................................ 20
7. LÀM CHỒNG KHỔ THẬ T .................................................................................. 24
8. NGƯỜI TỐT ....................................................................................................... 28
9. NÓI MỘT ĐƯỜNG ............................................................................................. 33
10. TÔI TRỞ THÀNH NGƯỜI NỘI TRỢ ĐẢM ĐANG NHƯ THẾ NÀO ? ................ 37
11. TI-VI, TỦ LẠNH HAY CÁT-XÉT?..................................................................... 44
12. VIÊN NGỌC ..................................................................................................... 49
13. LỖI TẠI AI?...................................................................................................... 55
14. CÁNH ĐÀN ÔNG CHÚNG MÌNH .................................................................... 60
15. MỘT MÌNH ...................................................................................................... 65
16. MỘT PHÚT TRÁCH NHIỆM ............................................................................ 68
17. NGƯỜI VỢ YÊU QUÝ ...................................................................................... 72
18. KHI QUẢ BÓNG LĂN ...................................................................................... 76
19. LÀM GÌ CÓ MỘT ÔNG BỐ NHƯ THẾ! ............................................................ 80
20. BÀI TOÁN ĐỐ CUỐI NĂM............................................................................... 83
21. CHUYỆN CỔ TÍCH DÀNH CHO NGƯỜI LỚ N ................................................. 89
22. CÁC ÔNG CHỒNG HÃY LẮNG NGHE! ......................................................... 100

http://e...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyện cổ tích dành cho người lớn (Nguyễn Nhật Ánh) - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
Truyện cổ tích dành cho người lớn (Nguyễn Nhật Ánh) 9 10 220