Ktl-icon-tai-lieu

Truyền Thông

Được đăng lên bởi Ly An
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 767 lần   |   Lượt tải: 2 lần
~1~
LỜI NÓI ĐẦU
Truyền thông là quá trình tương tác, chia sẻ thông tin, kiến thức, kỹ năng, kinh
nghiệm... giữa con người với con người, nhằm tăng cường hiểu biết, thay đổi thái
độ và điều chỉnh hành vi của các cá nhân/ nhóm/ cộng đồng... tham gia vào quá
trình này.
Lập kế hoạch truyền thông, tuyên truyền là một trong những khâu quan trọng để
tuyên truyền, truyền thông đạt được kết quả mong muốn. Dù trong bất kỳ một hoạt
động tuyên truyền nào dù đơn giản hay phức tạp, dù trong thời gian ngắn hay dài
người làm công tác tuyên truyền buộc phải lập kế hoạch để tuyên truyền.
Tùy thuộc vào quy mô, tính chất của quá trình truyền thông cũng như những điều
kiện và khả năng thực hiện..., người làm công tác truyền thông có thể xây dựng các
bản kế hoạch truyền thông ở các cấp độ khác nhau như: kế hoạch chiến lược truyền
thông, xây dựng chương trình, dự án truyền thông, hoặc kế hoạch cho các chiến
dịch truyền thông hay kế hoạch tổ chức một hoạt động truyền thông hướng vào
một nhóm đối tượng trong một khoảng thời gian cụ thể đã xác định.
Các bước cơ bản để lập kế hoạch truyền thông:
-

Xác định đối tượng và xây dựng mục tiêu
Thiết kế thông điệp chính và xác định các kênh truyền thông
Sắp xếp các hoạt động theo trình tự thời gian và lịch trình các hoạt động
Quyết định phương án sử dụng các nguồn lực

Vậy để xây dựng được kế hoạch tuyên truyền chiến dịch tiêm vắc xin sởi – rubella
trong tiêm chủng mở rộng xã Trung Hưng năm 2014 – 2015 phải được thực hiện
theo các quy trình chuẩn bị: chuẩn bị lập kế hoạch, lập kế hoạch.

~2~

MỤC LỤC

Lời nói đầu

I.Giai đoạn chuẩn bị lập kế hoạch

1. Phân tích thực trạng

1.1.

Xác định vấn đề

1.2.

Phân tích tổ chức

2. Phân tích đối tượng

2.1.

Xác định đối tượng truyền thông

~3~

2.2.

Phân tích đối tượng

II. Lập kế hoạch

1. Mục tiêu

2. Ma trận đối tượng, mục tiêu và các hoạt động truyền thông

3. Thiết kế, thử nghiệm thông điệp và tài liệu truyền thông

3.1.

Thông điệp truyền thông

3.2.

Các tài liệu truyền thông khác

3.3.

Thử nghiệm thông điệp và tài liệu

4. Thời gian biểu và phân bổ nguồn lực

4.1.

Thời gian biểu truyền thông

~4~

4.2.

Phân bổ nguồn lực

5. Báo cáo kết quả

Lập kế hoạch kế hoạch tuyên truyền chiến dịch tiêm vắc xin sởi – rubella trong
tiêm chủng mở rộng thị xã Sơn Tây năm 2014 – 2015
I.GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ LẬP KẾ HOẠCH
1. Phân tích thực trạng
1.1. Xác định vấn đề
Sởi và rubella là những bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút sởi và vi rút rubella
gây nên. Bệnh rubella ở trẻ em thường nhẹ, ít biến chứng....
~ 1 ~
LỜI NÓI ĐẦU
Truyền thông là quá trình tương tác, chia sẻ thông tin, kiến thức, kỹ năng, kinh
nghiệm... giữa con người với con người, nhằm tăng cường hiểu biết, thay đổi thái
độ và điều chỉnh hành vi của các cá nhân/ nhóm/ cộng đồng... tham gia vào quá
trình này.
Lập kế hoạch truyền thông, tuyên truyền là một trong những khâu quan trọng để
tuyên truyền, truyền thông đạt được kết quả mong muốn. Dù trong bất kỳ một hoạt
động tuyên truyền nào dù đơn giản hay phức tạp, dù trong thời gian ngắn hay dài
người làm công tác tuyên truyền buộc phải lập kế hoạch để tuyên truyền.
Tùy thuộc vào quy mô, tính chất của quá trình truyền thông cũng như những điều
kiện và khả năng thực hiện..., người làm công tác truyền thông có thể xây dựng các
bản kế hoạch truyền thông ở các cấp độ khác nhau như: kế hoạch chiến lược truyền
thông, xây dựng chương trình, dự án truyền thông, hoặc kế hoạch cho các chiến
dịch truyền thông hay kế hoạch tổ chức một hoạt động truyền thông hướng vào
một nhóm đối tượng trong một khoảng thời gian cụ thể đã xác định.
Các bước cơ bản để lập kế hoạch truyền thông:
- Xác định đối tượng và xây dựng mục tiêu
- Thiết kế thông điệp chính và xác định các kênh truyền thông
- Sắp xếp các hoạt động theo trình tự thời gian và lịch trình các hoạt động
- Quyết định phương án sử dụng các nguồn lực
Vậy để xây dựng được kế hoạch tuyên truyền chiến dịch tiêm vắc xin sởi – rubella
trong tiêm chủng mở rộng xã Trung Hưng năm 2014 – 2015 phải được thực hiện
theo các quy trình chuẩn bị: chuẩn bị lập kế hoạch, lập kế hoạch.
Truyền Thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyền Thông - Người đăng: Ly An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Truyền Thông 9 10 209